Polish Connection

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55

Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55 Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Polish Connection / Aktualności / Zmiany w przepisach dotyczących arbeidsavklaringspenger

Zmiany w przepisach dotyczących arbeidsavklaringspenger

12 grudnia 2017

Zmiany w przepisach dotyczących arbeidsavklaringspenger

Od 1 stycznia zaczną obowiązywać nowe przepisy w kwestii AAP. Powodem ich wprowadzenia jest chęć szybszego przywrócenia do pracy chorych osób.

Największe zmiany czekają osoby, które dopiero będą się ubiegać o ten zasiłek, ale część nowych reguł obejmie także osoby, które już pobierają AAP.

Informacje dla osób pobierających AAP

Nabyte prawo do zasiłku nie przepadnie, a wypłaty będą od stycznia nadal naliczane w ten sam sposób. Można jednak spodziewać się zmniejszenia kwoty wypłaty za nieusprawiedliwione niedopełnienie obowiązków w stosunku do NAV. Sprawa ta będzie jeszcze ustalona dokładniej, obecnie proponuje się obniżenie wypłaty za niestawienie się na umówione spotkanie w NAV, rozpoczęcie leczenia lub programu aktywizacyjnego oraz za niedosłanie w terminie wymaganej dokumentacji.

Jeśli jednak aktualny okres AAP kończy się 31 grudnia 2017 lub krótko po tym, można spodziewać opóźnień w wydaniu decyzji na kolejny okres – najprawdopodobniej zostanie ona wydana na ostatnią chwilę, nie 4 tygodnie wcześniej, jak do tej pory.

Informacje dla osób pobierających AAP dłużej niż 4 lata

Od 1 stycznia zostanie wprowadzona maksymalna granica pobierania zasiłku po upływie 4 lat i będą to 2 lata. Jeśli chory już pobiera AAP dłużej niż 4 lata, 2 lata będą liczone od 1 stycznia 2018, więc w efekcie osoby, które przekroczą limit przed tą datą, będą mogły otrzymywać pieniądze maksymalnie do końca roku 2019.

Informacje dla osób, które złożyły lub chcą złożyć podanie o AAP

Nowe przepisy wchodzą w życie od 1 stycznia 2018, decyzje o przyznaniu AAP, które będą obowiązywać od 1 stycznia lub daty późniejszej, będą więc musiały być rozpatrywane dopiero w 2018. Najprawdopodobniej będzie się to wiązać z dłuższym czasem oczekiwania.

Począwszy od 2018 roku skróceniu ulegnie maksymalny okres pobierania AAP – zamiast 4 lat będzie można otrzymywać świadczenie przez 3 lata oraz, po spełnieniu wszystkich warunków, jeszcze przez 2 kolejne lata po upływie okresu podstawowego.

Pozostałe zmiany
[list style=”style-6″]
[item]Jeśli nie możemy potwierdzić 3 lat ciągłości ubezpieczenia społecznego przed zachorowaniem, podania złożone po 1 stycznia 2018 roku będą rozpatrywane według nowych przepisów dotyczących wyjątków od tej reguły. Bliższe szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie.[/item]
[item]Możliwość przebywania za granicą między ustalonymi działaniami w ramach AAP zostanie ograniczona do 4 tygodni w roku kalendarzowym.[/item]
[item]Zostaną zaostrzone kryteria oceny, czy za obniżoną zdolność do pracy odpowiada choroba lub uraz.[/item]
[item]Pojawi się wymóg mobilności geograficznej w kwestii oceny możliwości podjęcia pracy. W praktyce oznaczać to będzie możliwą odmowę, jeśli chory będzie miał możliwość podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania.[/item]
[item]Od 1 stycznia dwukrotnie wydłużony zostanie okres pobierania AAP w okresie wdrażania się do pracy. Obecnie wynosi on 6 miesięcy. Jeśli raz przyznany okres będzie krótszy niż rok, nie będzie go jednak można przedłużyć.[/item]
[item]Dwukrotnemu wydłużeniu ulegnie również okres otrzymywania AAP w okresie poszukiwania pracy po odzyskaniu zdrowia – od 1 stycznia wyniesie on 6 miesięcy.[/item]
[item]Zmienią się reguły naliczania AAP – zmiany dotyczyć będą osób starających się o AAP za okres od 1 stycznia i mających dochód wyższy niż sześciokrotność stawki G w latach, będących podstawą do obliczenia wysokości świadczenia.[/item]
[item]Osoby, które wykorzystają maksymalny limit AAP, będą musiały odczekać 52 tygodnie, by móc ponownie pobierać ten zasiłek. Ograniczenie to nie obejmie osób chorujących na ciężkie choroby przewlekłe i tych, które doznały poważnych urazów.[/item]
[item]Dolna granica wieku dla dodatkowych zasiłków, związanych z programami aktywizacyjnymi, zostanie podniesiona z 16 do 18 lat.[/item][/list]

facebook linkedin

Dołącz do newslettera

  Zobacz podobne wpisy

  02 marca 2021

  Oto opłaty bankowe, na które musisz uważać

  Coraz więcej banków posiada różnego rodzaju opłaty, o których prawdopodobnie nie miałeś pojęcia. Niewiedza na ten temat, może kosztować Cię kilka tysięcy koron rocznie.

  03 lutego 2021

  Konieczność sprawdzenia karty podatkowej, ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej

  Urząd skarbowy Skatteetaten twierdzi, że ponad połowa z podatników nie sprawdziła nowej karty podatkowej.

  25 stycznia 2021

  Nowe obostrzenia dla 15 gmin w Østlandet

  W niedzielę 24.01.2021 rząd wprowadza kolejne obostrzenia w związku z nową mutacją koronawirusa, która od niedawna panuje na…

  Masz pytania? Skontaktuj się z nami.