Polish Connection

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55

Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55 Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Polish Connection / Aktualności / Zwolnienia lekarskie będą dostępne w Altinn

Zwolnienia lekarskie będą dostępne w Altinn

27 września 2016

NAV jest gotów do przeniesienia zwolnień lekarskich na poziom elektroniczny, co ma ułatwić wszystkim zainteresowanym dostęp do informacji.

Zmiany będą wprowadzane stopniowo. Od 29 września możliwa będzie następująca procedura:
[list style=”style-6″]
[item]Osoba na zwolnieniu lekarskim zaloguje się na stronie www.nav.no, znajdzie swoje zwolnienie i prześle część C do pracodawcy.[/item]
[item]Pracodawca otrzyma powiadomienie o przesłaniu zwolnienia (jeśli zdecydował, że chce takie powiadomienia otrzymywać).[/item]
[item]Pracodawca pobiera zwolnienie i zgłasza jednocześnie do NAV nazwisko osoby, która będzie odpowiedzialna za nadzór nad chorym pracownikiem.[/item][/list]

Należy zaznaczyć, że aby otrzymać dostęp do zwolnień pracownika, osoba odpowiedzialna musi otrzymać od dyrektora specjalne uprawnienia. Może to być na przykład osoba z działu HR. To z tą osobą NAV będzie się kontaktował w sprawie nadzoru nad chorym pracownikiem.

Nie wszyscy pacjenci zostaną od razu objęci systemem – zależy to od tego, jakiego systemu wystawiania zwolnień używają przychodnie, pod które chorzy podlegają. W ramach aktualizacji systemów w gabinetach lekarskich program będzie rozszerzany.

Ważną informacją dla chorych jest fakt, że w kwestii wypełniania i wysyłania (do pracodawcy lub NAV) części D zwolnienia nic się na razie nie zmieni – nadal będzie trzeba wypełniać i wysyłać wersję papierową.

 

Źródło: https://www.altinn.no/no/Toppmeny/Aktuelt-og-presse/Nyhetsarkiv/Na-kommer-sykmeldinger-i-Altinn/

facebook linkedin

Zobacz podobne wpisy

03 stycznia 2024

OGŁOSZENIE O UDOSTĘPNIENIU PLANU POŁĄCZENIA

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą Roedl Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Siennej 73, 00-833 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000039217, REGON: 010011421, NIP: 5260211050, wysokość kapitału zakładowego […]

04 stycznia 2023

Co nowe przepisy w kwestii wynajmu siły roboczej oznaczają dla firm?

Norweski parlament (Stortinget) przyjął znaczne zaostrzenie przepisów, dotyczących wynajmu siły roboczej z agencji pracy (bemanningsforetak). Nowe przepisy wchodzą w życie 1 kwietnia 2023 roku. Dla już zawartych umów między przedsiębiorcami wprowadza sie trzymiesięczny okres przejściowy. Poniżej przedstawiamy zestawienie nowych przepisów i konsekwencji, jakie przepisy te będą miały dla firm wynajmujących siłę roboczą.  Możliwość wynajmu pracowników […]

15 grudnia 2022

Karta podatkowa w Norwegii (Skattekort)

Skattekort – karta podatkowa w Norwegii – podstawowe informacje Norweska karta podatkowa (skattekort) jest obowiązkowym dokumentem dla wszystkich zatrudnionych w Norwegii, niezależnie czy pracuje się dla norweskiego pracodawcy, czy pracodawcy zagranicznego, który w Norwegii prowadzi dany projekt czy osób pobierających świadczenia emerytalne czy inne opodatkowane zasiłki. Od rodzaju karty zależy wysokość miesięcznego wynagrodzenia oraz pobierana […]