• Română
 • Lietuviškai
 • English
 • Polski
 • Home / NOUTĂŢI / CHESTIONAR PENTRU STABILIREA REZIDENTEI FISCALE A PERSOANEI FIZICE LA PLECAREA DIN ROMANIA

  CHESTIONAR PENTRU STABILIREA REZIDENTEI FISCALE A PERSOANEI FIZICE LA PLECAREA DIN ROMANIA

   

  Persoanele fizice cu rezidenta in Romania, dar care sunt plecate din tara pe o perioada totala sau cumulata de 183 zile pe parcursul unui an, au obligatia completarii si depunerii formularului “ Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la plecarea din Romania”.

  Formularul se depune cu 30 de zile inaintea plecarii din Romania, in vederea scoaterii/mentinerii din/in evidenta de catre organul fiscal competent.

  Pe langa acest chestionar, ANAF poate solicita si alte documente ce pot sta la baza detreminarii rezidentei persoanei fizice, cum ar fi:

  • certificatul de rezidenta fiscala emis de autoritatea fiscala straina sau un alt document eliberat de catre o alta autoritate decat cea fiscala, care are atributii in domeniul certificarii rezidentei fiscale conform legislatiei interne a acelui stat, in original sau in copie legalizata, insotit de o traducere autorizata in limba romana;
  • dovada detinerii unor autovehicule inregistrate in Romania/statul strain;
  • permis de conducere emis de autoritatile componente din Romania/statul strain;
  • pasaport emis de autoritatile competente din Romania/statul strain etc.

  Persoana fizica este obligata sa prezinte documentele solicitate de catre ANAF, insotite de o traducere autorizata in limba romana, si, dupa caz, sa aduca clarificari aditionale.

  Ca urmare a analizarii datelor declarate de contribuabil prin formular si a analizarii documentelor justificative axenate, ANAF stabileste rezidenta fiscala si va notifica persoana fizica, daca va pastra sau nu rezidenta in Romania sau daca aceasta va fi in tara in care obtine venituri salariale.

  In cazul in care nu este depus acest formular, conform conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate intre Romania si statul strain sau potrivit prevederilor Codului fiscal, cand este cazul, persoana fizica rezidenta in Romania va avea obligatii fiscale integrale pana la modificarea rezidentei fiscale.

  Romania are incheiate conventii/tratate cu majoritatea tarilor privind schimbul de informatii privind veniturile obtinute de rezidentii unui stat in celalalt stat.

  In termen de 15 zile de la depunerea chestionarului ANAF notifica persoana fizica si stabileste daca aceasta are in continuare obligatie fiscala integrala in Romania sau va fi scoasa/mentinuta din/in evidentele fiscale.

  Cetatenii romani care muncesc in afara tarii, ca functionari sau angajati ai statului roman intr-un stat strain nu trebuie sa completeze acest formular.

  Formularul se poate transmite prin posta cu confirmare de primire sau se poate depune printr-un imputernicit la registratura organului fiscal sau direct de catre persoana in cauza.

  Podziel się