• Română
 • Lietuviškai
 • English
 • Polski
 • Home /Îndrumar pentru afaceri /Enkeltpersonforetak (EPF), societate unipersonală (EPF)

  F

  Compania care are doar un singur proprietar, care se desfășoară pe cont propriu și pe propriul risc. Proprietarul deține responsabilitatea globală pentru obligațiile economice ale companiei. Nu se separă activele societății de bunurile personale.
  Pentru a decide dacă o persoană juridică poate să fie considerată desfășurătoare de activități economice independente se iau în considerare, printre altele,

  următorii factori:

   • dacă persoana care desfășoară activitatea este răspunzătoare pentru rezultatele acesteia,
   • dacă persoana aferentă angajează muncitori sau aplează la servicii ale subcontractorilor (colaboratori),
   • dacă persoana operează dintr-o locație fixă (sediul central),
   • dacă persoana respectivă suportă riscul economic al afacerii,
   • dacă această persoană foloseşte mijloace proprii de finanţare.

  EPF este cea mai populară formă de afaceri pentru persoanele care doresc să înceapă să lucreze pe cont propriu. Persoana care dorește să înregistreze o astfel de societate trebuie să aibă vârsta legală, iar compania trebuie să dețină o adresă în Norvegia. Merită să ştiţi despre EPF:

   • nu există nicio cerință cu privire la capitalul de start,
   • compania poate fi înregistrată de către o singură persoană,
   • soții pot conduce compania împreună, dar nu se pot recruta unul pe altul,
   • proprietarul poartă toată responsabilitatea financiară,
   • înregistrarea societății este gratuită, cu excepția cazului în care avem de-a face cu vânzarea de bunuri sau când compania are mai mult de 5 angajaţi.

  Cost: 2265 NOK în cazul înregistrării electronice, 2832 NOK în cazul înregistrării pe hârtie

  Cerința examinatorului (auditul statutar), apare în cazul:

   • cu excepția cazului în care compania are o cifră de afaceri anuală de peste 5 milioane NOK
   • sau angajații săi lucrează mai mult de 10 ani,
   • sau, în cazul în care activele totale depășesc 20 de milioane NOK
   • Impozitul plătit de o persoană care desfășoară o activitate independentă este de 28% (primul prag).
    Contribuția la oficiul fiscal este, de asemenea, calculată ca un procent, acesta fiind de 11%.

    Propria afacere cu un client.
    În cazul în care:

     • clientul are un singur angajator
     • facturate sunt doar orele de lucru, dar nu şi materialele.
     • clientul are costuri mici asociate cu funcționarea afacerii sale.
     • compania are costuri materiale puține sau nu are costuri materiale.
     • lipsa de asigurare de răspundere civilă (ansvarsforsikring).

     

    Autoritatea fiscală poate determina, cu ocazia eventualelor controale contabile, că antreprenorul este, de fapt, angajat de către cineva și astfel poate opri tratarea activităţii sale plătite ca activitate economică (adică propria afacere).
    Această situație poate duce la următoarele consecințe:

     • toate veniturile obținute încetează să mai fie considerate drept venituri din operațiuni, și va fi luat în considerare salariul. În această situație, angajatorul va trebui să plătească impozit pe salarii (o parte a contribuțiilor de asigurări sociale datorate de angajator) din această sumă, și bani de vacanță (feriepenger).
     • costurile nu vor putea fi deduse, iar TVA-ul va trebui returnat.

    Taxe pe întreprinderi individuale (taxa de avans)
    Proprietarul unei întreprinderi individuale (enkeltpersonforetak – EPF) este responsabil pentru plata taxelor fiscale. Compania nu este o entitate juridică separată.

    Proprietarul societății plătește impozitul în avans pentru fiecare din perioadele de avans, de îndată ce compania începe să genereze venituri. Biroul fiscal trimite de patru ori pe an formulare de plată.

    Biroul fiscal calculează cât de mare va fi plata impozitului în avans care trebuie să fie plătit, calcularea aferentă bazându-se pe rezultatele financiare ale companiei din anul precedent. Cu toate acestea, proprietarul afacerii poate modifica în orice moment al anului cuantumul ratei impozitului rămas.

    Pentru ca proprietarul companiei individuale să primească de la biroul fiscal formularele de plată în avans ce corespund veniturilor reale ale companiei, el trebuie să aplice la biroul de impozitare cu o cerere de plată a impozitelor cu reținere la sursă, declarând cât profit (sau pierdere) se anticipează în primul an de funcționare.
    În cazul în care proprietarul afacerii nu va trimite o astfel de solicitare, valoarea avansului său va fi determinată de către biroul de impozitare (caz foarte comun), sau societatea în primul an nu va plăti impozitul în avans, impozitul datorat fiind plătit după soluționarea definitivă a anului (caz mai rar).

    Dacă unul din soţi lucrează la companie și nu primește salariu, dar profitul sau pierderea companiei este împărțită între ambii soți, la repartizarea profitului / pierderii ar trebui să se țină seama de volumul de muncă globală al fiecăruia dintre aceştia.

    Vă rugăm să rețineți că eliminarea / sau viramentul de la companie la soțul / soția proprietarului drept compensație pentru munca prestată pentru companie nu este tratat ca o cheltuială de salarizare. Prin urmare, afectează rezultatele financiare și valoarea venitului impozabil.

    Rezultatul financiar devine baza de calcul a venitului personal, care, la rândul său, este baza de calcul a impozitului pe venit și contribuțiile naționale de asigurări datorate de antreprenor.

    Impozitul și taxele sunt calculate de către biroul fiscal, dar le adună colectorul de impozite local din municipiu.