• Română
 • Lietuviškai
 • English
 • Polski
 • Page title

  22
  cze
  Kiedy pracodawca może wezwać pracownika z urlopu?
  Kiedy pracodawca może wezwać pracownika z urlopu?
  • administrator
  • 0 Views
  • 0 komentarzy
  • No tags

  Kiedy pracodawca może wezwać pracownika z urlopu?

  Sezon urlopowy za pasem. Wielu pracowników wyjechało już na wakacje lub wyjedzie w nadchodzących dniach i tygodniach. W Norwegii, podobnie jak w Polsce termin urlopu uzgadnia się z pracodawcą i musi on być z reguły uzgodniony z dwumiesięcznym wyprzedzeniem. Przyjmuje się, że pracownicy powinni wykorzystać co najmniej 18 dni roboczych urlopu między 1 czerwca a 30 września.
  Zdarzają się nieprzewidziane sytuacje, kiedy firma zgłasza zapotrzebowanie na pracownika, który właśnie udał się na urlop. W takich nagłych sytuacjach pracodawca ma prawo skrócić pracownikowi urlop i wezwać go do pracy. Na szczęście dla pracowników – ustawa urlopowa określa bardzo rygorystycznie w jakich przypadkach (wszystkich naraz) przełożony może skorzystać ze swojego prawa:

  1. Musi to być konieczne ze względu na nieprzewidziane zdarzenia

  Musiało się więc wydarzyć coś, czego pracodawca nie był w stanie przewidzieć, kiedy ustalano plany urlopowe.

  2. Zatwierdzony wcześniej plan urlopów spowoduje duże problemy organizacyjne w  funkcjonowaniu firmy

  Ustawa niestety nie precyzuje o jakie problemy chodzi, ale muszą być na tyle poważne, że mogą uniemożliwić normalne funkcjonowanie firmy. Można sobie na przyklad wyobrazić problemy w funkcjonowaniu lokalnego szpitala w przypadku, kiedy lekarze przebywają na urlopach a ma miejsce jakaś klęska żywiołowa albo bardzo duży wypadek komunikacyjny.

  3. Nie ma zastępcy dla tego konkretnego pracownika

  Pracodawca nie ma prawa odwołać pracownika z urlopu jeśli jego pracę może wykonać inny pracownik o podobnych kwalifikacjach. Pracownik, którego w związku z zaistniałą sytuacją przełożony musi ściągnąć z urlopu musi być specjalistą, którego brak uniemożliwi albo bardzo utrudni działanie firmy. Posługując się nadal przykładem szpitala – chodziłoby o chirurga niezbędnego do przeprowadzenia operacji, których wymagają ofiary wypadku czy kataklizmu a którym nie pomogą np. lekarze ogólni czy dermatolodzy.

  4. Zmianę należy omówić z pracownikiem

  Pracodawca jest zobowiązany do omówienia skrócenia urlopu z pracownikiem, którego to dotyczy, zaś pracownik ma prawo do powiernika/ doradcy.

  Obowiązek pracodawcy w pokryciu dodatkowych kosztów z tytułu odwołania utlopu.

  Przerwanie urlopu często wiąże się z odwołaniem wycieczek zagranicznych czy rezerwacji w hotelu. Pracodawca ściągając pracownika z urlopu musi pokryć wyżej wymienione koszty. Jeśli pracownik miał w planie wyjazd rodzinny (z małżonkiem/ą i dziećmi) wówczas pracodawca powinien pokryć koszty poniesione również przez członków rodziny pracownika, po wcześniej rozmowie i szczegółowym omówieniu tych kosztów.

  Ponadto pracownik ma możliwość skorzystania z urlopu w późniejszym terminie w ramach ustawy urlopowej. Oznacza to na przykład, że pracownik będzie nadal uprawniony do wykorzystania trzech tygodni nieprzerwanego urlopu w okresie od 1 czerwca do 30 września.

  Wezwanie w wyjątkowych przypadkach

  W przypadku niektórych zawodów umowy o pracę bądź regulaminy mogą ustalać prawo pracodawcy do wezwania pracowników do powrotu z urlopu w nagłych wypadkach, podczas gdy w przypadku innych zawodów w każdej sytuacji należy dokonać konkretnej oceny.  Bardzo często wystarczy trochę dobrej woli ze strony pracodawcy i pracownika i sytuację często można rozwiązać polubownie i bez wielkich strat po prostu rozmawiając ze sobą i zgadzając się, że pracownik wróci i będzie pracował przez kilka dni, po czym będzie kontynuował urlop. Oprócz faktu, że pracownik będzie mógł wykorzystać później całą pulę urlopu, wielu pracodawców zapewnia również premię za zmianę planów.

  https://www.infotjenester.no

  Podziel się