Polish Connection

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55

Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55 Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Polish Connection / Aktualności / Arbeidstilsynet – kontrola pracodawców w dobie pandemii Covid-19

Arbeidstilsynet – kontrola pracodawców w dobie pandemii Covid-19

15 grudnia 2020

Norweska Inspekcja Pracy będzie aktywniej kontrolować przestrzeganie zasad dotyczących ochrony zdrowia publicznego, które zostały wprowadzone w życie w związku z ryzykiem oraz wzrostem zachorowań na Covid- 19

Norweska Inspekcja Pracy zaangażuje się w jeszcze większym zakresie w ograniczenie rozprzestrzeniania się infekcji w Norwegii. Szeroko zakrojona kontrola w miejscach pracy będzie przeprowadzana celem sprawdzenia, czy faktycznie przestrzegane są zasady dotyczące ochrony zdrowia publicznego. Firmy, które łamią przepisy dotyczące ochrony przed rozprzestrzenianiem się Covid-19, muszą liczyć się z krótkimi terminami wymierzania kar i zdecydowanymi działaniami Inspekcji Pracy.

Dyrektor norweskiej Inspekcji Pracy, Trude Vollheim wymienia następujące branże, które przede wszystkim zostaną objęte kontrolą: przemysł przetwórstwa rybnego, przemysł stoczniowy i budowlany oraz warsztaty samochodowe. W tych gałęziach gospodarki istnieje szczególnie wysokie ryzyko wwiezienia Covid- 19 do Norwegii. Dlatego też pracodawcy w tych branżach mogą spodziewać się częstszych kontroli Inspekcji Pracy.

Inicjatorem zintensyfikowanych działań kontrolnych Inspekcji Pracy jest Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych oraz Pani Premier Erna Solberg. Mają one na celu zwrócenie uwagi pracodawców na faktyczne przestrzeganie zasad dotyczących ochrony zdrowia publicznego.

Kroki te należało podjąć w związku ze wzrostem zachorowalności na koronawirusa w ostatnim czasie i potrzebą wdrożenia konkretnych działań celem spowolnienia jego rozprzestrzeniania się.

Obszary podlegające kontroli

Pracodawcy podlegający kontroli, zostaną zapytani, czy oszacowali ryzyko rozprzestrzeniania się Covid- 19 w miejscu pracy oraz czy przygotowali plan i / lub wdrożyli działania mające na celu usunięcie lub zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa wśród pracowników. Pracodawcy zostaną skontrolowani w celu sprawdzenia jakie wdrożyli środki, aby spełnić wymagania przepisów związanych z COVID-19, które mają znaczenie w codziennym funkcjonowaniu firmy.

Ponadto Norweska Inspekcja Pracy sprawdzi, czy sposób zakwaterowania pracowników nie przyczyni się do wzrostu zachorowalności na Covid- 19. Dotyczy to przede wszystkim kontroli zakażeń w dużych przedsiębiorstwach, na przykład w przemyśle rybnym, stoczniach, warsztatach samochodowych i w budownictwie.

„Wszyscy pracodawcy muszą zadbać o przestrzeganie zasad dotyczących ochrony zdrowia pracowników w miejscu pracy. Jest to ważne zarówno dla pojedynczego pracownika, jak i dla zapobiegania dalszemu rozprzestrzenianiu się Covid- 19 w Norwegii” – mówi dyrektor Norweskiej Inspekcji Pracy, Trude Vollheim.

Krótkie terminy i rygorystyczne kroki

Od tego lata Norweska Inspekcja Pracy przeprowadziła ponad 300 inspekcji w większości w hotelarstwie i gastronomii. Wykryte przez Inspekcję przestępstwa doprowadziły do ​​tej pory do wydania 121 decyzji w sprawie nakazów sądowych, a w przypadku siedmiu z nich zastosowano przymusową grzywnę, ponieważ nie dostosowano się do nakazów w ustalonych terminach. Inspekcja Pracy będzie teraz bardziej szczegółowo sprawdzać, czy firma dysponuje środkami lub procedurami spełniającymi wymagania przepisów Covid-19, dotyczącymi między innymi kwarantanny w przypadku zachorowania a także kwarantanny wjazdowej.

Dyrektor Trude Vollheim stwierdza jednoznacznie, że ci, którzy łamią przepisy dotyczące przestrzegania zasad ochrony zdrowia publicznego, będą mieli krótkie terminy na wdrożenie niezbędnych koniecznych działań, aby inspekcje przyniosły pożądany efekt, jeśli chodzi o zapobieganie rozprzestrzenianiu się infekcji.

„Jeśli podczas kontroli odkryjemy, że pracodawcy nadal nie robią tego, co powinni, aby uchronić pracowników przed narażaniem się na Covid-19, będziemy wydawać nakazy wdrożenia działań zapobiegawczych z bardzo krótkimi terminami ich wykonania. Szybciej niż w normalnej sytuacji zastosujemy przymusowe grzywny i zatrzymanie produkcji w przypadku niedotrzymywania tych terminów. Tam, gdzie nie wdrożono żadnych środków zapobiegających infekcjom pracowników, możemy natychmiast przerwać pracę z powodu bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia pracowników”- mówi Vollheim.

Będziemy korzystali z różnych form kontroli nadzoru

Aby inspekcje nie przyczyniły się do zwiększonego rozprzestrzeniania się Covid-19 w przypadkach, w których istnieje takie ryzyko, Norweska Inspekcja Pracy połączy inspekcje w miejscach pracy z inspekcjami wideo (inspekcje zdalne). Kontakt z firmami będzie w formie pisemnej konieczne będzie przedstawienie dokumentacji wskazującej, jakie oceny ryzyka zostały przeprowadzone i jakie środki zapobiegawcze wprowadzono w życie.

„ Zasadniczo to gminy nadzorują łamanie przepisów dotyczących przestrzegania zasad ochrony zdrowia publicznego. W związku z rosnącym zagrożeniem związanym Covid-19, gminy potrzebują wsparcia Inspekcji Pracy, która będzie czynnie wspomagać kontrole w zakładach pracy. Uważamy, iż te działania przyczynią się do zwiększenia świadomości wagi i znaczenia bezpiecznego środowiska pracy pracowników” -mówi Vollheim.

Na pracodawcę spada obowiązek zapobiegania rozprzestrzenianiu się infekcji:

  • – Aby zapobiec zakażeniu koronawirusem (Covid-19) ważne jest, aby pracodawcy dokonali analizy dotyczącej możliwego ryzyka zakażenia. Jest to szczególnie istotne w miejscach pracy dużej grupy osób.

 

  • – Pracodawca musi przeanalizować ryzyko związane z Covid-19 i wdrożyć środki zaradcze, jeśli pracownicy mogą mieć kontakt z zarażonymi osobami w miejscu pracy lub sami stwarzają ryzyko rozprzestrzeniania wirusa.

 

  • – Pracodawca zobowiązany jest wdrożyć środki i procedury w celu spełnienia odpowiednich wymagań przepisów związanych z Covid-19, takich jak kwarantanna wjazdowa i izolacja w przypadku infekcji, tak aby mogły być zastosowanie w danej firmie.

 

  • – Pracownicy muszą być powiadomieni o zasadach postępowania dotyczących aktualnych wymogów ochrony zdrowia w zakładzie pracy i zapobiegania Covid-19.

 

  • – Konieczne jest wprowadzenie łatwo dostępnych pisemnych procedur objaśnionych i dostarczonych wszystkim pracownikom w firmie.

 

  – Wszyscy pracodawcy muszą rozważyć, czy ich pracownicy lub pracownicy wynajmowani mogą być narażeni na kontakt z Covid-19. Dotyczy to również przypadków, gdy pracodawca zapewnia zakwaterowanie pracownikom.

 

Priorytety Inspekcji Pracy

Kontrole będą przeprowadzane przede wszystkim w przedsiębiorstwach, w których pracownicy są szczególnie narażeni na Covid-19. Dotyczy to na przykład sytuacji, gdy pracodawca oferuje pracownikom zakwaterowanie. Tutaj skontrolowane zostaną procedury korzystania ze wspólnych pomieszczeń, wymagania dotyczące pokoi jednoosobowych oraz przestrzeganie zasad kwarantanny.

Ważnymi czynnikami określającymi priorytety nadzoru są:

  • – korzystanie z zagranicznych pracowników np.: rotacyjnych

 

  • – praca sezonowa

 

  • – opcje zakwaterowania

 

  – częsty kontakt z klientami

Więcej informacji dostępnych jest na arbeidstilsynet.no: Koronavirus – tiltak i arbeidslivet

Źródła:

Arbeidstilsynet skal kontrollere smittevern i alle tilsyn (nhoreiseliv.no)

Arbeidstilsynet skal kontrollere smittevern i alle tilsyn

facebook linkedin

Zobacz podobne wpisy

03 stycznia 2024

OGŁOSZENIE O UDOSTĘPNIENIU PLANU POŁĄCZENIA

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą Roedl Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Siennej 73, 00-833 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000039217, REGON: 010011421, NIP: 5260211050, wysokość kapitału zakładowego […]

04 stycznia 2023

Co nowe przepisy w kwestii wynajmu siły roboczej oznaczają dla firm?

Norweski parlament (Stortinget) przyjął znaczne zaostrzenie przepisów, dotyczących wynajmu siły roboczej z agencji pracy (bemanningsforetak). Nowe przepisy wchodzą w życie 1 kwietnia 2023 roku. Dla już zawartych umów między przedsiębiorcami wprowadza sie trzymiesięczny okres przejściowy. Poniżej przedstawiamy zestawienie nowych przepisów i konsekwencji, jakie przepisy te będą miały dla firm wynajmujących siłę roboczą.  Możliwość wynajmu pracowników […]

15 grudnia 2022

Karta podatkowa w Norwegii (Skattekort)

Skattekort – karta podatkowa w Norwegii – podstawowe informacje Norweska karta podatkowa (skattekort) jest obowiązkowym dokumentem dla wszystkich zatrudnionych w Norwegii, niezależnie czy pracuje się dla norweskiego pracodawcy, czy pracodawcy zagranicznego, który w Norwegii prowadzi dany projekt czy osób pobierających świadczenia emerytalne czy inne opodatkowane zasiłki. Od rodzaju karty zależy wysokość miesięcznego wynagrodzenia oraz pobierana […]