Polish Connection

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55

Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55 Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Polish Connection / Aktualności / Zmiany w przepisach dotyczących hoteli na czas kwarantanny

Zmiany w przepisach dotyczących hoteli na czas kwarantanny

14 grudnia 2020

Informacja prasowa | Data: 13.12.2020

Źródło: https://www.regjeringen.no

 

Rząd zmienia przepisy COVID-19 dotyczące przebywania w hotelach podczas kwarantanny.

Najważniejsza zmiana polega na tym, że osoby, które mają inny cel pobytu w NO niż praca, zlecenie i są w stanie udokumentować posiadanie miejsca zamieszkania na czas kwarantanny, nie muszą udawać się do hotelu.

 

Poniżej najważniejsze zmiany dla osób, które przyjeżdżają do Norwegii:

    • – Osoby, które mogą udokumentować stałe miejsce zamieszkania w Norwegii, mogą przebywać tam w okresie kwarantanny, niezależnie od tego, czy mieszkanie jest własnościowe, czy

 

    • – Osoby, które mają inny cel niż praca lub zlecenie na prace, mogą również przebywać w miejscu innym niż hotel kwarantanny, jeśli mogą udokumentować, że mają odpowiednie miejsce do odbycia kwarantanny.

 

WAŻNE!

Miejsce pobytu musi spełniać odpowiednie kryteria : prywatny pokój, dostęp do własnej łazienki, własną kuchnię lub miejsce gastronomiczne do przygotowania posiłku w, którym można uniknąć bliskiego kontaktu z innymi osobami.

    • – Osoba podróżująca musi przedstawić potwierdzenie, że miejsce zamieszkania spełnia odpowiednie wymagania .

 

    • Taki formularz potwierdzenia znajduje się na stronach : regjeringen.no i helsenorge.no. Nie dotyczy to osób, które spędzają czas kwarantanny we własnych domach, niezależnie od tego, czy dom jest własnościowy, czy wynajmowany.

 

    • – Wyjątki dla osób, które są w związku małżeńskim lub mają wspólne dzieci z osobą, która ma stałe miejsce zamieszkania w Norwegii oraz ich nieletnich dzieci.Ta grupa może przeprowadzić kwarantannę w domu współmałżonka w Norwegii lub drugiego rodzica. W tej grupie obecne zasady dały negatywne rezultaty.

– Osoby mieszkające w tym samym mieszkaniu/gospodarstwie domowym, które podróżują razem do Norwegii, a nie idą do pracy , mogą być objęte kwarantanną wjazdową w tym samym miejscu zamieszkania, bez wymogu posiadania prywatnego pokoju dla wszystkich w gospodarstwie domowym.
– Zwolnienie dla pracowników i wykonawców zostaje utrzymane.Ta grupa może być zwolniona z pobytu w  hotelu podczas kwarantanny tylko wtedy jeżeli pracodawca lub klient ZAPEWNI odpowiednie miejsce na pobyt w czasie kwarantanny, w którym można uniknąć bliskiego kontaktu z innymi, z prywatnymi pokojami z telewizją i internetem , prywatną łazienką i własną kuchnią lub miejscem w , którym można przygotować posiłek. Musi być to potwierdzone na odpowiednim dokumencie.
– Dodano nowy wyjątek dla kierowców długodystansowych i sojuszniczych jednostek wojskowych. Te grupy mają własne reguły kwarantanny.
– Wkład własny dla pracodawców i zleceniodawców za pobyty pracowników i wykonawców w hotelach kwarantanny zostanie zmniejszone z 1500 NOK do 500 NOK dziennie.Osoby prywatne, które przebywają w hotelach kwarantanny w okresie kwarantanny, muszą uiścić opłatę w  wysokości 500 NOK dziennie. Dzieci do lat 10, które przebywają w pokoju z rodzicami, nie płacą. W przypadku dzieci w wieku od 10 do 18 lat kwota wynosi 250 NOK dziennie.

 

Formularz/oświadczenie kwarantanny wjazdowej znajdą Państwo tutaj :

https://www.regjeringen.no

Zwolnienie z kwarantanny wjazdowej w przypadku poważnej choroby, pogrzebu bliskich krewnych

Rząd zmienia przepisy COVID-19 tak, aby osoby mogły otrzymać zwolnienie z kwarantanny wjazdowej na odwiedzanie bliskich krewnych, którzy są poważnie chorzy lub uczestniczą w pogrzebie lub pochówku bliskich krewnych.

Zwolnienie z obowiązku kwarantanny będzie miało zastosowanie tylko do realizacji wyżej wymienionego celu. W przeciwnym razie obowiązywać będzie kwarantanna. Takiej dyspozycji może udzielić lekarz gminny.

Osoby, którym udzielono zwolnienia z kwarantanny wjazdowej, w miarę możliwości powinny unikać bliskiego kontaktu z innymi osobami.

Zwolnienie z obowiązku kwarantanny ustanie, jeśli u danej osoby wystąpi infekcja dróg oddechowych, gorączką, kaszel , a dolegliwości ocenione przez lekarza będą świadczyły o podejrzeniu wystąpienia SARS-CoV-2.

Izolacja osób przebywających w hotelach w przypadku choroby

Gminy zapewniają ,że zagwarantują bezpłatne miejsce pobytu osobom zarażonym i muszącym przebywać w izolacji, jeśli przebywanie w domu nie będzie uzasadnione zawodowo. Dotyczy to również osób, które przechodzą kwarantannę wjazdową w hotelach. Najważniejsze jest, aby gmina była w stanie szybko ocenić , czy zarażeni mogą przebywać w hotelu, czy należy ich przenieść.

Miejsce odpowiednie do kwarantanny i izolacji

Uregulowaliśmy dla wszystkich wymogi dotyczące miejsca przebywania podczas kwarantanny : musi istnieć możliwość unikania bliskich kontaktów z innymi, prywatny pokój, własna łazienka, własna kuchnia lub miejsce w , którym można przygotować posiłek.

Należy mieć jednak na uwadze, że osoby izolowane muszą spełniać surowsze wymagania niż osoby na kwarantannie. Muszą odizolować się od innych we własnym domu lub miejscu zamieszkania, a w miarę możliwości także od innych osób z tego samego gospodarstwa domowego.

Specjalne zasady dotyczące kwarantanny wjazdowej dla personelu wojskowego podczas ćwiczeń itp.

Siły Zbrojne muszą brać udział w ćwiczeniach, aby móc chronić norweską politykę bezpieczeństwa.

W związku z tym w przepisach przewidziano, że zagraniczne jednostki wojskowe przybywające do Norwegii na szkolenie, ćwiczenia lub operacje zatwierdzone przez Ministerstwo Obrony są zwolnione z wymogu posiadania hoteli kwarantanny i kwater prywatnych. Żołnierze do 40 osób mogą przejść kwarantannę wjazdową w garnizonie, obozie wojskowym, obozie namiotowym, w terenie. Program kwarantanny musi zostać zatwierdzony przez Służbę Sanitarną Norweskich Sił Zbrojnych.

Brak zmian w samej kwarantannie

Program kwarantanny hotelowej ma zastosowanie tylko do wymagań dotyczących miejsc, w których ma być przeprowadzona kwarantanna. Osoby, które przyjeżdżają do Norwegii z krajów czerwonych, muszą przebywać w kwarantannie wjazdowej przez 10 dni – niezależnie od tego, czy dzieje się to w hotelu kwarantanny, w domu czy w innym odpowiednim miejscu na pobyt. Osoby objęte kwarantanną wjazdową mogą przebywać poza miejscem zamieszkania tylko wtedy, gdy mogą uniknąć bliskiego kontaktu z innymi osobami.

Naruszenie zasad kwarantanny może skutkować wysokimi karami.

facebook linkedin

Zobacz podobne wpisy

03 stycznia 2024

OGŁOSZENIE O UDOSTĘPNIENIU PLANU POŁĄCZENIA

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą Roedl Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Siennej 73, 00-833 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000039217, REGON: 010011421, NIP: 5260211050, wysokość kapitału zakładowego […]

04 stycznia 2023

Co nowe przepisy w kwestii wynajmu siły roboczej oznaczają dla firm?

Norweski parlament (Stortinget) przyjął znaczne zaostrzenie przepisów, dotyczących wynajmu siły roboczej z agencji pracy (bemanningsforetak). Nowe przepisy wchodzą w życie 1 kwietnia 2023 roku. Dla już zawartych umów między przedsiębiorcami wprowadza sie trzymiesięczny okres przejściowy. Poniżej przedstawiamy zestawienie nowych przepisów i konsekwencji, jakie przepisy te będą miały dla firm wynajmujących siłę roboczą.  Możliwość wynajmu pracowników […]

15 grudnia 2022

Karta podatkowa w Norwegii (Skattekort)

Skattekort – karta podatkowa w Norwegii – podstawowe informacje Norweska karta podatkowa (skattekort) jest obowiązkowym dokumentem dla wszystkich zatrudnionych w Norwegii, niezależnie czy pracuje się dla norweskiego pracodawcy, czy pracodawcy zagranicznego, który w Norwegii prowadzi dany projekt czy osób pobierających świadczenia emerytalne czy inne opodatkowane zasiłki. Od rodzaju karty zależy wysokość miesięcznego wynagrodzenia oraz pobierana […]