Polish Connection

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55

Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55 Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Polish Connection / Aktualności / Alocatia pentru copii in Norvegia

Alocatia pentru copii in Norvegia

17 października 2017

Alocatia pentru copii in Norvegia

 

In Norvegia, alocaţia pentru copii este un beneficiu care ajută la acoperirea parțială a costurilor legate de intreţinerea copilului si este platită tuturor copiilor care au varsta cuprinsă între 0 – 18 ani.

Copii ai căror părinţi lucrează legal în Norvegia sau au propria afacere acolo pot primi acest beneficiu indiferent dacă locuiesc în România sau în Norvegia.

Condiția de bază pentru a primi acest beneficiu este plata asigurărilor sociale (Norw. trygdeavgift) în Norvegia. În plus, este necesar ca persoana care aplică să fie înregistrată sub aceeași adresă cu copilul / copiii pentru care se dorește a se primi beneficiul.

Persoana care aplică pentru alocație trebuie să fie părintele biologic al copilului. În cazul în care nu este părintele biologic al copilului, acesta trebuie sa adopte copilul inainte de a aplica pentru alocaţie.

Alocația pentru copii:
[list style=”style-6″]
[item]Se acordă copiilor cu vârsta cuprinsă între 0-18 ani, fiind de 970 NOK pe lună[/item]
[item]în cazul în care în țara de origine se primește alocația – 200 ron pentru copiii cu varsta pana la 2 ani si 84 ron pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 2 ani si 18 ani, în Norvegia se va plăti diferența – 970 NOK minus valoarea alocației din țara de origine.[/item]
[item]alocația este rambursată până la o lună după începerea lucrului în Norvegia, dar nu mai devreme de trei ani în urmă.[/item][/list]

Alocația suplimentară (de îngrijire):
[list style=”style-6″]
[item]se acordă copiilor cu varsta cuprinsă între 1-2 ani, atâta timp cât copilul nu merge la gradiniţă/creşă.[/item]
[item]în cazul în care în țara de origine se primește alocația – 200 ron pentru copiii cu varsta pana la 2 ani, în Norvegia se va plăti diferența – 7000 NOK minus valoarea alocației din țara de origine.[/item][/list]

[list style=”style-6″]
[item]Se acordă pentru o perioadă maximă de 11 luni[/item]
[item]Valoarea lunară a alocației pentru copii cu vârste cuprinse între 13-23 luni este de 7000 nok.[/item]
[item]indemnizația este plătită până la 3 luni înapoi[/item][/list]
 
 Documente necesare / informații:

[list style=”style-6″]
[item]certificatul de naștere ale copilului / copiilor – tradus în norvegiană sau engleză (certificatele de naștere tip UE nu trebuie traduse)[/item]
[item]certificat de căsătorie – tradus în norvegiană sau engleză (certificatul de căsătorie tip UE nu trebuie tradus)[/item]
[item]permisul de muncă al tatălui sau al mamei în Norvegia[/item]
[item]o copie a contractului cu angajatorul sau o confirmare a derulării unei afaceri, împreună cu bilanţurile contabile, extrase bilanţ[/item]
[item]Copie a paşaportului[/item][/list]

facebook linkedin

Zobacz podobne wpisy

03 stycznia 2024

OGŁOSZENIE O UDOSTĘPNIENIU PLANU POŁĄCZENIA

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą Roedl Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Siennej 73, 00-833 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000039217, REGON: 010011421, NIP: 5260211050, wysokość kapitału zakładowego […]

04 stycznia 2023

Co nowe przepisy w kwestii wynajmu siły roboczej oznaczają dla firm?

Norweski parlament (Stortinget) przyjął znaczne zaostrzenie przepisów, dotyczących wynajmu siły roboczej z agencji pracy (bemanningsforetak). Nowe przepisy wchodzą w życie 1 kwietnia 2023 roku. Dla już zawartych umów między przedsiębiorcami wprowadza sie trzymiesięczny okres przejściowy. Poniżej przedstawiamy zestawienie nowych przepisów i konsekwencji, jakie przepisy te będą miały dla firm wynajmujących siłę roboczą.  Możliwość wynajmu pracowników […]

15 grudnia 2022

Karta podatkowa w Norwegii (Skattekort)

Skattekort – karta podatkowa w Norwegii – podstawowe informacje Norweska karta podatkowa (skattekort) jest obowiązkowym dokumentem dla wszystkich zatrudnionych w Norwegii, niezależnie czy pracuje się dla norweskiego pracodawcy, czy pracodawcy zagranicznego, który w Norwegii prowadzi dany projekt czy osób pobierających świadczenia emerytalne czy inne opodatkowane zasiłki. Od rodzaju karty zależy wysokość miesięcznego wynagrodzenia oraz pobierana […]