• Română
 • Lietuviškai
 • English
 • Polski
 • «Nowe» zasady podróżowania poza Norwegię na sykepenger, arbeidsavklaringspenger i pleiepenger

  W poniedziałek 28 października 2019 roku podano do wiadomości publicznej, że NAV przez ostatnie 7 lat niewłaściwie interpretował przepisy, dotyczące wypłaty części świadczeń podczas pobytu ich odbiorców za granicą. Problem dotyczy osób, pobierających sykepenger, arbeidsavklaringspenger i pleiepenger, które przez jakiś czas przebywały poza Norwegią, a których decyzje wydano w 2012 roku lub później. Zaktualizowano już strony NAV i zapowiedziano, że urząd cofnie się do 2012 roku i ponownie zbada sprawy, w których zapadły nieprawidłowe decyzje.

  Przed 1 czerwca 2012 roku NAV wymagał, by osoby, chcące wyjechać, choćby czasowo, do innego kraju EOG i zachować prawo do pobierania sykepenger, arbeidsavklaringspenger i pleiepenger, każdorazowo składały do urzędu podanie o zgodę na wyjazd. Praktyka ta była zgodna z obowiązującym wówczas rozporządzeniem UE o ubezpieczeniach społecznych.

  1 czerwca 2012 weszło w życie nowe rozporządzenie UE, ułatwiające eksport tych świadczeń, ale NAV nadal stosował wcześniejsze przepisy i procedury aż do teraz, mimo że przesłanki o ich nieprawidłowości pojawiły się już w 2017 roku. Efektem takiego postępowania jest, jak się szacuje, wydanie prawie 2500 krzywdzących decyzji oraz kilkudziesięciu niesprawiedliwych wyroków skazujących za wyłudzenia świadczeń, w tym wyroków więzienia nawet do 8 miesięcy.

  Poniżej znajdą Państwo prawidłowe przepisy, które były wcześniej niewłaściwie interpretowane.

  Arbeidsavklaringspenger

  • • Jeśli planowany pobyt w kraju EOG nie spowoduje zaniedbania działań, ustalonych z NAV, obywatel EOG nie musi zgłaszać wyjazdu przed faktem;
  • • Prawo do AAP traci się, jeśli wyjazd sprawi, że nie da się realizować przewidzianych w ustaleniach z NAV działań;
  • • W przypadku pobytu poza strefą EOG, AAP można zachować przez maksymalnie 4 tygodnie pod warunkiem złożenia podania przed wyjazdem.

  Sykepenger

  • • W przypadku wyjazdu do krajów EOG wyjściowo nie trzeba starać się o zgodę NAV na wyjazd;
  • • Podstawowym warunkiem zachowania sykepenger jest kwestia, by wyjazd nie przeszkodził w leczeniu i planowanej aktywności, związanej z miejscem pracy lub NAV;
  • • Osoby niebędące obywatelami krajów UE/EOG muszą starać się o zgodę na każdy wyjazd za granicę.

  Pleiepenger

  • • Obywatele krajów UE/EOG nie muszą starać się o zgodę na wyjazd, by zachować pleiepenger w czasie pobytu w tych krajach;
  • • Pozostali mogą mieć prawo do pleiepenger poza granicami Norwegii na okres do 8 tygodni w czasie 12 miesięcy;
  • • Pracownicy zagraniczni, zatrudnieni u norweskich pracodawców, mogą mieć prawo do pleiepenger z Norwegii nawet jeśli opieka jest prowadzona w innym kraju EOG.

  Jeśli w Państwa sprawie po 1 czerwca 2012 roku wydano decyzję, która jest niezgodna z powyższymi przepisami, mają Państwo prawo do ponownego rozpatrzenia tej sprawy, z założeniem wszakże, że pozostałe warunki do otrzymania zasiłku zostały spełnione.

  Podziel się