• Română
  • Lietuviškai
  • English
  • Polski
  • Home / Archives

    Minister Zdrowia, jako Operator Programu "Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych", ogłasza I nabór wniosków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na dofinansowanie projektów. Celem Funduszu jest rozwój partnerstw oraz ułatwienie tworzenia sieci, wymiany, dzielenia się i przekazywania wiedzy, technologii, doświadczeń i najlepszych praktyk między beneficjentami i podmiotami z Państw-Darczyńców (Norwegia, Islandia, Lichtenstein).Działania podejmowane w ramach Funduszu odnoszą się do celu programu, którym jest poprawa zdrowia publicznego i ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.Wnioski mogą składać wszystkie polskie podmioty…