• Română
  • Lietuviškai
  • English
  • Polski
  • Home / Archives

    Rządowa propozycja zwiększenia budżetu na utrzymanie dróg i kolei będzie stwarzała szansę na nowe umowy dla wykonawców, a także zwiększenie zatrudnienia w sektorze. 750 mln koron na koleje i 1 406 mln koron na cele związane z drogami - to optymistyczna prognoza, która ucieszy także wielu Polaków zatrudnionych w branżach związanych z budową i modernizacją infrastruktury drogowo-kolejowej. Rządowy projekt zakłada znaczne nakłady na infrastrukturę drogową i kolejową. Zgodnie z propozycjami rządu na 2014 r. planuje się budżet ok. 1 406 mln koron…