• Română
 • Lietuviškai
 • English
 • Polski
 • Home / Archives

  30
  wrz
  nav-logo
  Zasady łączenia świadczeń wypłacanych przez NAV i urlopu
  • Anna Krahel
  • 0 Views
  • 0 komentarzy
  • dagpenger . łączenie świadczeń . NAV . norweskie świadczenia . świadczenia zdrowotne Norwegia . sykepenger .

  Urlop podczas pobierania dagpenger Ogólna zasada jest taka, że dagpenger nie jest wypłacane za dni, kiedy klient przebywa na urlopie, gdyż, aby mieć prawo do dagpenger należy być osobą faktycznie poszukującą pracy i mogącą ją podjąć w dowolnym momencie. Urlop podjęcie pracy wyklucza. Kilkudniowy urlop Na karcie meldunkowej, wysyłanej co dwa tygodnie do NAV, należy zaznaczyć, w jakie dni przybywało się na urlopie, zaś wypłata dagpenger za te dni zostanie wstrzymana. Za resztę dni bezrobotny otrzyma świadczenie. Urlop przekraczający 2…

  29
  wrz
  like-father-like-son-1567089
  Zasiłek tacierzyński w sytuacji, gdy tylko ojciec wypracował sobie prawo do zasiłku w Norwegii
  • Anna Krahel
  • 0 Views
  • 0 komentarzy
  • tacierzyńskie . tacierzyńskie w Norwegii . zasiłek tacierzyński . zasiłek w Norwegii .

  Zasiłek tacierzyński jest szczególnym przypadkiem zasiłku rodzicielskiego, w którym tylko ojciec wypracował sobie prawo do tego zasiłku, pracując w Norwegii. Matka dziecka w tej sytuacji w ogóle nie pracowała w Norwegii i przebywa w Polsce lub nie osiągnęła minimalnego dochodu z pracy w tym kraju. Wyróżnia się dwa główne warunki, jakie muszą być spełnione, aby zasiłek został przyznany. Pierwszy warunek dotyczy wypracowania przez ojca sześciu miesięcy z ostatnich 10 miesięcy przed terminem przejścia na zasiłek tacierzyński. Pierwsze sześć tygodni po…

  27
  wrz
  altinnnnn
  Zwolnienia lekarskie będą dostępne w Altinn
  • Anna Krahel
  • 0 Views
  • 0 komentarzy
  • No tags

  NAV jest gotów do przeniesienia zwolnień lekarskich na poziom elektroniczny, co ma ułatwić wszystkim zainteresowanym dostęp do informacji. Zmiany będą wprowadzane stopniowo. Od 29 września możliwa będzie następująca procedura: [list style="style-6"] [item]Osoba na zwolnieniu lekarskim zaloguje się na stronie www.nav.no, znajdzie swoje zwolnienie i prześle część C do pracodawcy.[/item] [item]Pracodawca otrzyma powiadomienie o przesłaniu zwolnienia (jeśli zdecydował, że chce takie powiadomienia otrzymywać).[/item] [item]Pracodawca pobiera zwolnienie i zgłasza jednocześnie do NAV nazwisko osoby, która będzie odpowiedzialna za nadzór nad chorym pracownikiem.[/item][/list]…

  26
  wrz
  euro
  Skatteetaten na tropie oszustów podatkowych.
  • administrator
  • 0 Views
  • 0 komentarzy
  • No tags

  Skatteetaten na tropie oszustów podatkowych.  Inspektorzy norweskiego Urzędu Skarbowego wykryli oszustwa podatkowe na niespotykaną dotąd skalę. Podejrzane osoby pomogły uzyskać nielegalne odpisy kilku setkom ludzi. Największe oszustwa wykryte zostały przez Skatt Øst. Pięć osób miało wyłudzić odpisy dla 4000 swoich „klientów”. Wyłudzona kwota sięga 400 milionów koron. Jedną z tych osób był Norweg pochodzenia pakistańskiego, pracujący w Coca-Coli. W latach 2009-2011 „pomógł” kolegom z pracy uzyskać nielegalne odpisy na kwotę 67-70 milionów koron. Bardzo aktywna była także pochodząca z Wietnamu kobieta,…

  21
  wrz
  nav-logo
  Dagpenger a zakładanie firmy.
  • administrator
  • 0 Views
  • 0 komentarzy
  • No tags

  Osoby otrzymujące dagpenger, które chcą założyć własną firmę, mają prawo do utrzymania zasiłku w pierwszej fazie działalności. Do czerwca maksymalny okres pobierania w takiej sytuacji dagpenger wynosił 9 miesięcy, ale na mocy nowych przepisów od 1 lipca 2016 roku czas ten wydłużono do 12 miesięcy. Jeśli podanie o utrzymanie zasiłku zostanie zaakceptowane, wypłata zostanie podzielona na dwie fazy: • faza rozwoju - 8 miesięcy • faza rozruchu - 4 miesiące Jeśli osoba bezrobotna jest bez pracy ze swojej winy (np.…

  15
  wrz
  worker
  25% zleceń na czarno
  • administrator
  • 0 Views
  • 0 komentarzy
  • No tags

  25% zleceń na czarno Norweskie władze wydają duże pieniądze na uświadamianie obywateli, że praca na czarno jest nielegalna i nieetyczna. Mimo to, jak wykazuje kwestionariusz, przeprowadzony przez magazyn Hus & Bolig, 25 % osób prywatnych, które potrzebują pomocy w domu, zatrudnia pracowników na czarno. Najpopularniejszymi powodami, wskazanymi przez respondentów, są niższe ceny i polecenie fachowca przez znajomych. Prawie 1/5 osób twierdzi, że nie potrzebuje paragonu, a niewiele mniej uważa, że o pracownika z szarej strefy jest łatwiej. 8 % twierdzi…

  08
  wrz
  hydraulicy
  Kursy zawodowe dla hydraulików
  • administrator
  • 0 Views
  • 0 komentarzy
  • No tags

  Związki zawodowe hydraulików oferują zagranicznym pracownikom kursy norweskiego i kursy zawodowe w ramach kampanii: „På jobb for trygge jobber”   Związek zawodowy hydraulików w porozumieniu z Fellesforbundet i centrum kształcenia dorosłych AOF oferują nieodpłatnie kurs języka norweskiego i kurs zawodowy dla pracowników zagranicznych, chcących wyrobić norweski dyplom zawodowy (fagbrev). Przewodniczący związku zawodowego hydraulików Joachim Espe przyznaje, że w Oslo niecałe 20% osób zatrudnionych w branży należy do związków zawodowych. Dane dla całego kraju wynoszą 43%, ale obejmują również inne branże…