• Română
  • Lietuviškai
  • English
  • Polski
  • Home / Archives

    Jeżeli pobierasz świadczenia z NAV, nie zawsze masz prawo do wyjazdu z Norwegii i na przykład spędzenia wakacji w Polsce. W każdym razie ryzykujesz, iż NAV nie wypłaci świadczenia, kiedy dowie się, że opuściłeś obszar Królestwa Norwegii. Tym bardziej, że posiada on narzędzia, dzięki którym jest w stanie sprawdzić, czy przebywasz za granicą. Zasiłek dla bezrobotnych a urlop Zasadniczo podczas przebywania na urlopie nie przysługuje nam zasiłek dla bezrobotnych. Podczas wakacji ostatnią rzeczą o jakiej myślimy jest praca, lub jej…

    Ustalenia płacowe Pracobiorcy wykonujący prace budowlane , por. § 2, powinni otrzymać wynagrodzenie za godzinę wynoszące minimum: * Pracownicy wykwalifikowani: 193,60 - korony * Pracownicy niewykwalifikowani bez doświadczenia w branży: 174 - korony * Pracownicy niewykwalifikowani z przynajmniej rocznym doświadczeniem w branży: 181,50 koron * Pracownicy poniżej 18. roku życia: 116,70 - koron Stawki te obowiązują od  28. października 2016. Koszty podróży, wyżywienia i zakwaterowania W przypadku zadań zleconych przez pracodawcę i wymagających nocowania poza miejscem zamieszkania, pracodawca ma obowiązek…

    Rozdz. II. Warunki pracy i płacy 3. Postanowienia płacowe Pracobiorcy wykonujący prace przy produkcji i montażu oraz prace instalacyjne w przemyśle stoczniowym, por. § 2, powinni otrzymywać wynagrodzenie za godzinę, wynoszące minimum: a) 169,44 koron – w przypadku pracowników wykwalifikowanych b) 161,72 koron – w przypadku pracowników-specjalistów c) 154,09 koron – w przypadku pracowników pomocniczych Za wyjątkiem pracowników zatrudnionych/przyjętych do pracy w samym miejscu pracy, w przypadku zleceń wymagających nocowania poza domem należy wypłacić dodatek do stawki godzinowej w wysokości:…