• Română
 • Lietuviškai
 • English
 • Polski
 • Home /Poradnik /Dla wszystkich przedsiębiorców

  Przedsiębiorcy prowadzący w Norwegii sprzedaż towarów i usług podlegających opodatkowaniu VAT, muszą zarejestrować się w Rejestrze podatników VAT, Merverdiavgiftsregisteret, kiedy sprzedaż i podlegające opodatkowaniu VAT pobieranie środków przekroczą 50 000 koron norweskich w ciągu 12 miesięcy.

  Pracodawcy, zatrudniający pracowników, mają obowiązek zarejestrować siebie i swoich pracowników w rejestrze pod nazwą AA register. Jest to rejestr, który łączy organizacyjny numer firmy z numerem personalnym pracownika, jednocześnie pokazując procent zatrudnienia, datę rozpoczęcia stosunku pracy oraz stanowisko.

  Pracodawca musi odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy swoich pracowników w taki sposób, że pracodawca oblicza kwotę zaliczki zgodnie z kartą podatkową pracownika i zatrzymuje tę kwotę przy wypłacaniu wynagrodzenia zatrudnionemu.

  Zeznanie podatkowe muszą złożyć wszyscy, którzy posiadają majątek lub dochód w Norwegii. Obowiązek złożenia zeznania podatkowego obowiązuje w pełni nawet, jeśli dana spółka twierdzi, że nie ma obowiązku podatkowego w Norwegii.

  Wszystkie zlecenia i ewentualne podzlecenia przydzielane zagranicznym zleceniobiorcom należy zgłaszać do Centralnego Urzędu Podatkowego ds. Zagranicznych (SFU), jeśli dane zlecenie zostaje wykonane:

  • w miejscu wykonywania działalności budowlanej i montażowej na terenie Norwegii lub,
  • w miejscu znajdującym się pod kontrolą zleceniodawcy na terenie Norwegii lub,
  • na norweskim szelfie kontynentalnym.

  Obowiązek zgłoszeniowy dotyczy zarówno przedsiębiorców jak i organów publicznych.
  Nie ma obowiązku zgłoszeniowego, jeśli pracodawca jest osobą prywatną lub wartość zlecenia nie przekracza 10 000 NOK.
  Wszystkie przedsiębiorstwa, zarówno norweskie jak i zagraniczne, które wykonują prace na placach budowy oraz w branży sprzątającej, muszą wyposażyć swoich pracowników w identyfikatory.

  Źródła: opracowanie własne Polish Connection oraz www.taxnorway.no