• Română
 • Lietuviškai
 • English
 • Polski
 • Home /Poradnik /Oddział firmy zagranicznej w Norwegii

  Dotyczy każdej firmy zagranicznej, niezależnie od formy organizacyjnej w kraju macierzystym, chcącej prowadzić działalność w Norwegii. Nie ma wymogu posiadania kapitału startowego.


   
  Istnieje symetria formy organizacyjnej pod względem podatkowym, czyli:
  • Jeśli w kraju pochodzenia firma to np. spółka LTD (angielska) lub spółka z o. o. (polska) – firma działa na takich samych zasadach jak norweski AS.
  • Jeśli w kraju pochodzenia firma to własna działalność gospodarcza – takie same zasady rozliczania obowiązują w Norwegii.