• Română
 • Lietuviškai
 • English
 • Polski
 • Page title

  Poniżej nasze oferty pracy na terenie Polski

  • Aktualnie brak ofert klienta                                                                                                                                                                                                                        >

    


   Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: beata@polishconnection.no z dopiskiem: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

   Informujemy, że Administratorem danych jest Polish Connection Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.