Polish Connection

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55

Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55 Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Polish Connection / Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny na dziecko

Istnieje kilka świadczeń, które możemy uzyskać w przypadku choroby w rodzinie.

Jeśli zachoruje nam dziecko poniżej 12 roku życia lub osoba, która się tym dzieckiem opiekuje, mamy prawo do 10 lub 15 dni (jeśli mamy do 2 dzieci poniżej 12 lat) tzw. omsorgspenger w roku. Za pierwsze 10 dni płaci pracodawca, później obowiązek przejmuje NAV. Samotni rodzice i rodzice przewlekle chorych dzieci mogą zwrócić się do NAV o zwiększenie limitu dni wolnych z omsorgspenger na dziecko – tym zajmuje się pracodawca. Należy do niego dostarczyć zaświadczenie od lekarza/ ze szpitala, potwierdzające, że drugi rodzic nie jest w stanie zająć się dzieckiem.

Do końca roku 2022 rodzicom przysługują dodatkowe dni opieki, gdy przedszkole lub szkoła, do których uczęszcza ich dziecko są zamknięte z powodu koronawirusa. Aby wnioskować  o wydłużenie okresu należy wykorzystać wszystkie przyznane dni opieki. W tym przypadku również należy dostarczyć do pracodawcy stosowne zaświadczenie.

Osoby, posiadające dzieci poniżej 18 roku życia, wymagające długoterminowej, całodobowej opieki, mogą ubiegać się o pleiepenger (zasiłek pielęgnacyjny) z Norwegii. Pełną kwotę zasiłku można otrzymywać jedynie przez 1 rok. Później będzie można pobierać to świadczenie w wysokości 66 procent.

Pleiepenger można również otrzymać, jeśli opiekujemy się chorą, bliską nam osobą w ostatniej fazie życia. W tym przypadku zasiłek można otrzymać maksymalnie na 60 dni. Dodatkowym warunkiem jest przebywanie w domu osoby chorej oraz jej zgoda na opiekę – jeśli zostanie ona przyjęta do szpitala lub hospicjum, prawo do świadczenia przepada.

Czy chcesz, żebyśmy pomogli Ci przejść przez formalności, związane z uzyskaniem świadczenia?

Wyślij do nas zgłoszenie z opisem sprawy na adres mailowy office@polishconnection.no

Masz pytania? Napisz w czym możemy Ci pomóc

    Pamiętaj !

    Przygotowane przez nas podanie musisz podpisać przed wysłaniem do urzędu.

    *W przypadku rezygnacji z usługi po otrzymaniu informacji o sprawdzeniu dokumentów i przyjęciu ich do realizacji, Zleceniodawca będzie obciążony kosztami w wys. 75 PLN za przygotowanie dokumentacji do realizacji usługi.