Polish Connection

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55

Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55 Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Polish Connection / Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny

Istnieje kilka świadczeń, które możemy uzyskać w przypadku choroby w rodzinie.

Jeśli zachoruje nam dziecko poniżej 12 roku życia lub osoba, która się tym dzieckiem opiekuje, mamy prawo do 10 lub 15 dni (jeśli mamy do 2 dzieci poniżej 12 lat) tzw. omsorgspenger w roku. Za pierwsze 10 dni płaci pracodawca, później obowiązek przejmuje NAV. Samotni rodzice i rodzice przewlekle chorych dzieci mogą zwrócić się do NAV o zwiększenie limitu dni wolnych – tym zajmuje się pracodawca. Należy do niego dostarczyć zaświadczenie od lekarza/ ze szpitala, potwierdzające, że żona nie jest w stanie zająć się dzieckiem.

Z uwagi na obecną sytuację związaną z pandemią do końca roku 2020 rodzicom przysługują dodatkowe dni opieki, gdy przedszkole lub szkoła, do których uczęszcza ich dziecko są zamknięte z powodu koronawirusa. W tym przypadku również należy dostarczyć do pracodawcy stosowne zaświadczenie.

Osoby, posiadające dzieci poniżej 18 roku życia, wymagające długoterminowej, całodobowej opieki, mogą ubiegać się o pleiepenger (zasiłek pielęgnacyjny). Pełną kwotę zasiłku można otrzymywać jedynie przez 1 rok. Później będzie można pobierać to świadczenie w wysokości 66 procent. Nasze biuro może przygotować podanie.

Pleiepenger można również otrzymać, jeśli opiekujemy się chorą, bliską nam osobą w ostatniej fazie życia. W tym przypadku zasiłek można otrzymać maksymalnie na 60 dni. Dodatkowym warunkiem jest przebywanie w domu osoby chorej oraz jej zgoda na opiekę – jeśli zostanie ona przyjęta do szpitala lub hospicjum, prawo do świadczenia przepada.

Czy chcesz, żebyśmy pomogli Ci przejść przez formalności, związane z uzyskaniem świadczenia?

Wyślij do nas zgłoszenie z opisem sprawy na adres mailowy office@polishconnection.no

Pamiętaj !

Przygotowane przez nas podanie musisz podpisać przed wysłaniem do urzędu.

Cennik

Koszt przygotowania przez nasze biuro podania jest ustalany indywidualnie przy zleceniu usługi.

*W przypadku rezygnacji z usługi po otrzymaniu informacji o sprawdzeniu dokumentów i przyjęciu ich do realizacji, Zleceniodawca będzie obciążony kosztami w wys. 50 PLN za przygotowanie dokumentacji do realizacji usługi.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.