Polish Connection

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55

Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55 Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Polish Connection / Zasiłek rodzinny / opiekuńczy

Zasiłek rodzinny / zasiłek opiekuńczy w Norwegii

ZASIŁEK RODZINNY, ZASIŁEK OPIEKUŃCZY W NORWEGII

Świadczenia rodzinne/opiekuńcze należą się osobom zatrudnionym w Norwegii, prowadzącym tam działalność gospodarczą lub otrzymującym świadczenia z NAV (np. dagpenger czy AAP). Podstawowym warunkiem otrzymania zasiłku jest członkostwo w folketrygden w Norwegii. Ponadto osoba wnioskująca o zasiłek na dziecko w Norwegii powinna mieć wspólny adres zamieszkania z dzieckiem lub przynajmniej utrzymywać kontakt z dzieckiem, a pobierane świadczenia przeznaczać na to dziecko.

Zasiłek rodzinny w Norwegii (norw. barnetrygd):

 • należy się na dziecko od urodzenia do 18 roku życia
 • stawka zasiłku to 1054 nok miesięcznie na dziecko powyżej 6 roku życia oraz 1 676 nok miesięcznie na dziecko poniżej 6 roku życia
 • zasiłek spłacany jest do 3 lat wstecz

UWAGA! Jeśli matka dzieci uzyskuje dochód w Polsce, krajem pierwszeństwa w ubieganiu się o zasiłek jest Polska – złóż podanie o 500+.

Zasiłek opiekuńczy w Norwegii (norw. kontantstøtte):

 • należy się na dziecko w wieku 13-23 miesięcy , o ile nie chodzi ono do przedszkola/żłobka mającego dofinansowanie państwowe 
 • wysokość zasiłku wynosi 7500 NOK miesięcznie
 • zasiłek spłacany jest maksymalnie do 3 miesięcy wstecz

UWAGA – zasiłek opiekuńczy!

Rodzic sprawujący opiekę nad dzieckiem (jeśli dziecko mieszka z dwojgiem rodziców, wtedy wymóg ten obejmuje oboje), aby otrzymać zasiłek opiekuńczy w Norwegii, musi być członkiem systemu ubezpieczeń społecznych przez 5 lat przed złożeniem podania (ubezpieczenie w krajach EOG, w tym w Polsce, jest uwzględniane), co powinno się poświadczyć zaświadczeniem z odpowiedniej instytucji.

Czy chcesz, żebyśmy sporządzili podanie o zasiłek rodzinny i/lub opiekuńczy w Norwegii na Twoje dziecko/dzieci?

Pobierz tabelkę i wyślij do nas dokumenty na adres mailowy office@polishconnection.no lub pocztą. 

Uwaga! Prosimy o nieprzesyłanie oryginałów.

W przypadku zasiłku rodzinnego możemy złożyć wniosek elektronicznie, jeśli posiadasz możliwość logowania przez BankID/Buypass.

Masz pytania? Napisz w czym możemy Ci pomóc

  Pamiętaj !

  Przygotowane przez nas podanie papierowe musisz podpisać przed wysyłką do urzędu.

  *W przypadku rezygnacji z usługi po otrzymaniu informacji o sprawdzeniu dokumentów i przyjęciu ich do realizacji, Zleceniodawca będzie obciążony kosztami w wys. 75 PLN za przygotowanie dokumentacji do realizacji usługi.