• Română
 • Lietuviškai
 • English
 • Polski
 • Rozliczenia podatku za 2016 rok

  12
  kwi
  Rozliczenia podatku za 2016 rok
  Rozliczenia podatku za 2016 rok
  • administrator
  • 0 Views
  • 0 komentarzy
  • No tags
  Rozliczenia podatku za 2016 rok  – informacje o odpisach i stawkach

  Skatteetaten udostępniło już w serwisie Altinn.no wstępne rozliczenia podatkowe za 2016 rok. Od tego roku dokument selvangivelse będzie dostępny również pod nazwą skattemelding. Jeżeli nie dokonujemy żadnych odpisów, możemy skorzystać z prawa do nieskładania zeznania podatkowego. Urząd rozliczy nas wówczas w oparciu o swoje wstępne rozliczenie. Warto jednak zawsze sprawdzić, czy wszystkie dane są poprawne – czy zgadza się dochód, zaliczka na podatek i zwłaszcza – odpis podstawowy za liczbę miesięcy pobytu w Norwegii tzw. minstefradrag. W rozliczeniach za 2015 rok urząd skarbowy wielokrotnie zaniżał minstefradrag, przez co wielu podatników miało wstępnie naliczoną niedopłatę podatku, co trzeba było korygować. Minstefradrag za 2016 rok wyniósł 91 450 NOK (w 2015 roku wynosił 89 050 NOK).

  Zdecydowana większość podatników korzysta z prawa do odliczeń. Poniżej przedstawiamy możliwe odpisy za 2016.

  Ulga 10 %

  Jeśli dopiero zaczęliśmy pracę w Norwegii, pracujemy offshore lub sezonowo, nie przekraczając 183 dni pobytu nad fiordami w ciągu 12 miesięcy lub 270 dni w ciągu 3 lat możemy starać się o odpis standardowy 10 %. Maksymalna wartość tego odpisu to niezmiennie 40 000 NOK. Odpis standardowy 10% można łączyć z rozliczeniem w drugiej klasie podatkowej oraz z odpisem dla marynarza.

  2 klasa podatkowa

  Jeśli jesteśmy w związku małżeńskim, a współmałżonek nie pracuje lub zarabia niewiele  (obojętnie  w Polsce, czy w Norwegii) możemy starać się o wspólne rozliczenie. Wynagrodzenie żony/męża za rok 2016 nie może przekroczyć równowartości pół stawki G za dany rok, tj. za 2016: 45 870 NOK brutto ( około 21 535 zł brutto). Ponadto aby rozliczać się w drugiej klasie związek małżeński musi zostać zawarty najpóźniej w październiku roku poprzedzającego rok podatkowy, za który się rozliczamy a współmałżonkowie muszą być zameldowani pod tym samym adresem.

  W ramach tego odpisu można obniżyć podatek o maksymalnie 6 tys. NOK w skali roku.

  Status pendler – rodzina w Polsce, status pendler – osoba samotna

  Jeśli mamy w Polsce rodzinę do której podróżujemy co najmniej 3 razy do roku, przy czym sami płacimy za podróże, mieszkanie lub wyżywienie w Norwegii, możemy wymienione koszty odliczyć od podstawy opodatkowania.  Status pendler i 2 klasę podatkową można łączyć.

  Aby uzyskać status pendler, powinno się uzyskać zaświadczenie z urzędu ewidencji ludności o wspólnym zameldowaniu z rodziną. Jeśli współmałżonek jest zameldowany gdzie indziej, należy spróbować inaczej udokumentować prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego (na przykład poprzez oświadczenie notarialnie o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego za cały 2016 rok.) Osoby przebywające w nieformalnych związkach, posiadające dzieci, z którymi są zameldowane pod tym samym adresem również mogą skorzystać z odpisów pendler (ubiegają się wówczas o status pendlera do dziecka).

  Osoby samotne i żyjące w związkach partnerskich również mogą rozliczać się w statusie pendler. Muszą jednak podróżować do Polski co najmniej raz na 3 tygodnie, posiadać samodzielne mieszkanie w Polsce i powierzchnię mieszkaniową w Norwegii nie przekraczającą 30 m2 na osobę.

  Samotny pendler – warunki skorzystania z odpisu.

  Wysokość diet i zmiany w odpisie za podróże – wyższy wkład własny

  Wysokość diet w 2016 roku się nie zmieniła – 200 NOK/dzień jeśli podatnik ma dostęp do kuchni i może sam przyrządzić jedzenie, 307 NOK/dzień jeśli podatnik nie ma dostępu do aneksu kuchennego i musi stołować się poza domem (stawka m.in dla kierowców zawodowych).

  Osób posiadających status pendler i odliczających podróże do rodziny w Polsce na pewno nie ucieszy dość znaczna podwyżka wkładu własnego, powyżej którego można odliczyć wydatki na podróże. W 2015 roku kwota bunnfradrag wynosiła 16 000 NOK. W 2016 rok kwota ta podskoczyła do 22 000 NOK.  Kilometrówka  wynosi jak dotychczas 1,50 NOK/ km  do  50 000 km i  0,70 NOK/km powyżej 50 000 km.  Oznacza to w praktyce, że, aby uzyskać jakiekolwiek odliczenie za opłacane samodzielnie podróże, będzie trzeba latać lub jeździć do Polski o wiele częściej niż 3 razy do roku.

  Foreldrefradrag (odpis dla rodziców)

  Podatnicy posiadający dzieci poniżej 12 roku życia mogą odliczyć od podatku koszty prywatnego przedszkola i/lub zajęć sportowych. Odpis można łączyć ze statusem pendler i drugą klasą podatkową. Maksymalna kwota odliczenia  za 2016 pozostaje bez zmian tj. 25 000 NOK na jedno dziecko i maksymalnie 15 000 NOK za każde następne. Uwaga! Kosztów związanych z utrzymaniem dzieci nie można odliczyć jeśli korzystamy z odpisu standardowego 10%.

  Rozliczenia marynarzy/rybaków

  Jeśli pracujemy na statku i przebywaliśmy na burcie 130 dni lub więcej, możemy skorzystać ze specjalnego odpisu dla marynarzy/rybaków w wysokości 30% dochodu do podstawy opodatkowania. Maksymalna wysokość odpisu u marynarzy za 2016 rok wynosi jak dotychczas 80 000 NOK, u rybaków zaś 150 000 NOK.

  Odpis może zostać przyznany, kiedy praca jako marynarz jest głównym zajęciem podatnika w ogólnym czasie pracy. Wymóg przepracowania na statku 130 dni wyróżnia tę pracę jako główne zajęcie marynarza spośród innych form aktywności związanych z żeglugą.

  Podobnie wygląda sytuacja z pracą w charakterze rybaka. Odpis przyznawany jest rybakom, dla których połowy bądź rybołówstwo na morzu bądź wzdłuż wybrzeża były głównym zajęciem w danym roku podatkowym i wyniosły co najmniej 130 dni. Podatnicy, którzy traktują rybołówstwo jako zajęcie dodatkowe, nie mają prawa do tego odpisu.

  Odpis dla marynarza/rybaka można łączyć z wcześniej wymienionymi odpisami podatkowymi – drugą klasą podatkową i odpisem standardowym 10%.

  Inne możliwe odpisy

  • Odpis z tytułu składek na związki zawodowe – Fagforeningsfradragmaksymalnie 3850 NOK
  • Maksymalne odliczenie od podatku za darowizny na rzecz organizacji pozarządowych i charytatywnych wzrosło do 25 000 NOK
  • Maksymalny roczny odpis od wpłat do poszczególnych systemów emerytalnych wynosi jak dotychczas 15 000 NOK
  • Odsetki od kredytów – Rentefradrag

  Zeznanie podatkowe należy złożyć do 30.kwietnia 2017 roku, bądź po przedłużeniu w serwisie Altinn maksymalnie do 31.05.2017

  Szczegółowe informacje dotyczące listy wymaganych dokumentów do każdego z odpisów można znaleźć na naszej stronie www.podatek.no bądź kontaktując się z naszymi konsultantami telefonicznie: +48 587 270 555/+48 221 021 999 bądź drogą elektroniczną pisząc na adres: gdynia@podatek.no , office@polishconnection.no .

  Zachęcamy do kontaktu z naszą firmą w sprawie rozliczenia podatku za 2016 i uzyskania możliwie najwyższego zwrotu.

  Izabela Połeć
  Konsultant Polish Connection

   

  Źródło:

  https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/skatter-og-avgifter/skattesatser-fradrag-og-belopsgrenser-i-2016/id2457143/

  http://www.skatteetaten.no/no/Person/lonnstakere-og-pensjonister/

  Podziel się