• Română
 • Lietuviškai
 • English
 • Polski
 • Samotny pendler - warunki skorzystania z odpisu

  20
  sty
  Samotny pendler – warunki skorzystania z odpisu
  Samotny pendler – warunki skorzystania z odpisu
  • Anna Krahel
  • 0 Views
  • 0 komentarzy
  • No tags

  Osoby stanu wolnego (również te żyjące w związkach nieformalnych) mogą ubiegać się o status pendler (tzw. samotny pendler) i wynikające z niego odpisy za podróże, diety i zakwaterowanie podczas pobytu i pracy w Norwegii, pod warunkiem, że miejsce ich stałego zamieszkania znajduje się poza Norwegią, a warunki mieszkaniowe w kraju ojczystym (np. w Polsce) przewyższają standardem warunki mieszkaniowe podatnika podczas jego pobytu i pracy w Norwegii.

  Osoby stanu wolnego mają miejsce stałego zamieszkania tam, gdzie posiadają tzw. ”samodzielne mieszkanie”. Mieszkanie uważa się za samodzielne, jeśli spełnia następujące kryteria: posiada bieżącą wodę i kanalizację, jego powierzchnia użytkowa (primærrom) wynosi co najmniej 30m2 (jeżeli w mieszkaniu mieszka więcej osób, to wymagane jest dodatkowo 20m2 na każdego mieszkańca w wieku powyżej 15 lat.) Ostatnie kryterium – podatnik dysponuje mieszkaniem przez co najmniej 12 miesięcy i ma do niego dostęp przez wszystkie dni tygodnia.

  Urząd skarbowy uznaje podatnika za rezydenta w Norwegii bez prawa do odpisu pendlera, jeśli podatnik dysponuje takim mieszkaniem w Norwegii.

  Od tej zasady istnieje na szczęście wyjątek. Urząd skarbowy może uznać podatnika za samotnego pendlera pomimo posiadania przez niego samodzielnego mieszkania w Norwegi jeśli ów spełnia łącznie 3 warunki:

  • ✔ jest zameldowany na stałe w tej samej gminie w kraju ojczystym od co najmniej trzech lat
  • ✔ nie wynajmuje mieszkania w kraju ojczystym (czyli jest właścicielem mieszkania w Polsce)
  • ✔ mieszkanie w Norwegii nie jest większe niż połowa jego mieszkania w kraju ojczystym

  Poniżej prezentujemy wymagania norweskiego urzędu skarbowego wobec tzw. samotnych pendlerów z uwględnieniem wieku wnioskujących o odpis.

  Samotny pendler poniżej 22 roku życia mieszkający w kraju ojczystym z rodzicami

  • ✔ podróżuje między Polską a Norwegią co najmniej raz na 6 tygodni (podróże muszą być udokumentowane)
  • ✔ musi udokumentować wspólne zameldowanie z rodzicami
  • ✔ musi dołączyć do rozliczenia skrócony akt urodzenia (tłumaczony bądź na druku unijnym)

  Samotny pendler poniżej 22 roku życia mieszkający w kraju ojczystym, ale nie mieszkający z rodzicami

  • ✔ podróżuje między Polską a Norwegią co najmniej raz na 6 tygodni (podróże muszą być udokumentowane)
  • ✔ dysponuje wynajętym bądź własnościowym „samodzielnym mieszkaniem” w Polsce, którego powierzchnia przekracza 30 m² (na jedną osobę, a jeśli lokal zamieszkuje więcej niż jedna osoba wymagane jest 20 m² na każdego dodatkowego lokatora w wieku powyżej 15 lat), mieszkanie ma zapewniony dostęp do bieżącej wody i kanalizacji
  • ✔ ma dostęp do mieszkania 7 dni w tygodniu w okresie 12-miesięcznym

  Samotny pendler powyżej 22 roku życia

  • ✔ podróżuje między Polską a Norwegią co najmniej raz na 3 tygodnie (podróże muszą być udokumentowane)
  • ✔ dysponuje wynajętym bądź własnościowym „samodzielnym mieszkaniem” w Polsce, którego powierzchnia przekracza 30 m² (na jedną osobę, a jeśli lokal zamieszkuje więcej niż jedna osoba wymagane jest 20 m² na każdego dodatkowego lokatora w wieku powyżej 15 lat), mieszkanie ma zapewniony dostęp do bieżącej wody i kanalizacji
  • ✔ ma dostęp do mieszkania 7 dni w tygodniu w okresie 12-miesięcznym

   

  Autor: Izabela Połeć

  źródło:http://www.skatteetaten.no/no/Person/Selvangivelse/tema-og-fradrag/Jobb-og-utdanning/Pendler/er-jeg-pendler/

  Podziel się