• Română
 • Lietuviškai
 • English
 • Polski
 • Home / Aktualności / Skattekort – karta podatkowa w Norwegii – podstawowe informacje

  14
  gru
  Skattekort – karta podatkowa w Norwegii – podstawowe informacje

   

  Skattekort – karta podatkowa w Norwegii – podstawowe informacje

  Norweska karta podatkowa (skattekort) jest obowiązkowym dokumentem dla wszystkich zatrudnionych w Norwegii, niezależnie czy pracuje się dla norweskiego pracodawcy, czy pracodawcy zagranicznego, który w Norwegii prowadzi dany projekt. Od rodzaju karty zależy wysokość miesięcznego wynagrodzenia oraz pobierana za każdy miesiąc zaliczka na podatek.

  Zamawianie karty podatkowej po raz pierwszy

  Osoby rozpoczynające pracę w Norwegii muszą najpierw wyrobić sobie norweski numer personalny, najczęściej jest to nr tymczasowy – tj. D-nummer. W tym celu należy osobiście udać się do urzędu skarbowego, wypełnić na miejscu podanie o nadanie numeru personalnego, które jest równocześnie podaniem o wyrobienie karty podatkowej na dany rok. W urzędzie należy się wylegitymować (dowodem albo paszportem) oraz okazać ważną umowę o pracę (arbeidsavtale) albo zlecenie (tzw. oppdrag). Po otrzymaniu numeru personalnego podatnik będzie mógł zamówić kody do systemu Altinn, tym samym zostając użytkownikiem elektronicznym, czyli tzw. e-brukerem.

  Zamawianie karty po raz kolejny

  W styczniu 2014 została wprowadzona elektroniczna karta podatkowa (e-skattekort). Po zamówieniu karty podatkowej podatnik otrzymuje na swoje konto w systemie Altinn wiadomość (skattetrekksmelding) z informacją o wysokości potrącanego podatku oraz dane stanowiące podstawę do wyliczenia podatku. Pracodawca również otrzymuje kartę podatkową pracownika w formie elektronicznej. Na tej podstawie firma przed wypłatą wynagrodzenia odciąga należną zaliczkę na podatek.

  W połowie grudnia urząd wysyła do podatników nową kartę podatkową na następny rok. Użytkownik powinien sprawdzić, czy dane w skattetrekksmelding się zgadzają i wprowadzić ewentualne zmiany przez portal Altinn. Jeśli wszystko się zgadza – sprawa załatwiona.

  Jeśli jednak w dniu przewidywanej publikacji nowych kart (w 2018 roku jest to 14 grudnia) w systemie Altinn nie ma skattetrekksmelding, oznacza to, że urząd nie miał dostatecznych informacji o podatniku i nie wystawił karty. Wtedy należy niezwłocznie zamówić kartę. Jeśli zamówienie nowej karty podatkowej przez Altinn okaże się niemożliwe, należy wypełnić papierowe podanie, do którego należy załączyć kopię umowy o pracę i dowodu tożsamości. Informacja o nowej karcie podatkowej zostanie przesłana wyłącznie eletronicznie, na skrzynkę odbiorczą w systemie Altinn.

  Braku karty podatkowej nie należy bagatelizować – pracodawca w przypadku jej braku potrąci zaliczkę na podatek w wysokości 50% od dochodu brutto. Jest to jego obowiązek w stosunku do urzędu skarbowego. Tak wysoka zaliczka na podatek będzie potrącana, dopóki pracownik nie uzyska skattekort na dany rok. Zwrot nadwyżki nastąpi dopiero przy rozliczeniu podatku za skończony rok podatkowy.

  Zmiana karty podatkowej

  Kartę podatkową można zmienić w ciągu roku, kiedy na przykład wiemy, że wypracowany dochód brutto przekroczył ten oszacowany w karcie podatkowej, więc i potrącany podatek powinien być wyższy. Tabelę podatkową można również obniżyć, jeśli maksymalny dochód brutto został przeszacowany albo okoliczności zewnętrzne, np. choroba, znacznie obniżyły dochody. Przy zmianie karty należy wziąć pod uwagę już otrzymane dochody (od stycznia do momentu wnioskowania o nową kartę), dodatkowe zarobki (zazwyczaj opodatkowane wyżej) i odliczenia od dochodu.

  Pracownicy mogą równiez poprosić pracodawcę o odciąganie wyższej zaliczki na podatek bez konieczności zmiany karty (Frivillig skattetrekk).

  bestille

  Obywatele zagraniczni mają najczęściej przyznawaną tabelę 7100 bądź 7150 i na ich podstawie naliczany jest podatek. Osoby rozliczane wg tabeli 7100 mają zaliczkę na podatek potrącaną przez 10,5 miesiąca – co oznacza, że zaliczka na podatek potrącana w grudniu (wynagrodzenie za listopad) jest o połowę niższa niż normalnie, oraz że od feriepenger za kończony rok podatkowy nie potrąca się zaliczki na podatek. Nie oznacza to jednak, że dochody te nie podlegają opodatkowaniu.

   

  Podziel się