• Română
 • Lietuviškai
 • English
 • Polski
 • Home /Usługi /Usługi dla firm /ODDELEGOWANIE OSOBY PROWADZĄCEJ JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

  O

  soby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mają również prawo do oddelegowania na podstawie formularza A-1. Analogicznie jak w przypadku pracownika zatrudnionego na umowę o pracę oddelegowanie nie może przekraczać 24 miesięcy dla jednego kraju.

  Podstawowe kryteria jakie należy spełniać aby ubiegać się o poświadczenie formularza A-1:

  • działalność gospodarcza musi być zarejestrowana w Polsce
  • usługi muszą być świadczone na terenie Polski co najmniej 2 miesiące przed planowanym oddelegowaniem do innego Państwa członkowskiego
  • 25% dochodów z prowadzonej działalności musi być wypracowanych na terenie Polski
  • działalność wykonywana w innym kraju musi być co najmniej podobna do prowadzonej w Polsce

  Dokumenty niezbędne do wniosku o poświadczenie formularza A-1:

  • kopia dokumentu potwierdzające rejestrację działalności (NIP, REGON lub odpis CEIDG)
  • kopia kontraktu z kontrahentem zagranicznym
  • uzupełniony formularz do pobrania.
  Szanowni Klienci, każda terenowa jednostka ZUS w trakcie rozpatrywania wniosku o poświadczenie formularza A-1 ma prawo zażądać dodatkowych informacji bądź dokumentów.

  W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z Panią Magdaleną Polakowską tel.: +48 604 108 944 lub email: office@polishconnection.no