• Română
 • Lietuviškai
 • English
 • Polski
 • Home /Usługi /Usługi dla firm /ODDELEGOWANIE PRACOWNIKA NA PODSTAWIE FORMULARZA A-1

  K

  ażdy przedsiębiorca prowadzący działalności na terenie Polski, posiadający kontrakty na terenie innych Państw członkowskich, może oddelegować pracownika do jednego lub kilku krajów na podstawie formularza A-1.

  Formularz A-1 to dokument, dzięki któremu przez cały okres trwania oddelegowania pracownik podlega ustawodawstwu Polskiemu, co zwalnia zarówno jego jak i pracodawcę z konieczności odprowadzania składek z tytułu ubezpieczeń społecznych na terenie kraju, do którego zostaje on oddelegowany. Oddelegowanie pracownika do tego samego kraju nie może być dłuższe niż 24 miesiące. Formularz A-1 poświadczany jest przez terenową jednostkę ZUS, pod którą podlega siedziba pracodawcy.

  Podstawowe kryteria, jakie musi spełnić pracodawca aby ubiegać się o poświadczenie formularza A-1:

  • pracodawca oddelegowujący musi posiadać zarejestrowany adres działalności (siedzibę) na terenie Polski
  • dochody osiągane z działalności pracodawcy na terenie Polski nie mogą być mniejsze niż 25% ogólnych dochodów
  • liczba osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie wysyłającym pozostających w kraju musi być przeważająca w stosunku do osób oddelegowanych
  • liczba kontraktów realizowanych na terenie innych Państw nie może być większa od liczby kontraktów realizowanych w Polsce
  • pracownik, który ma zostać oddelegowany powinien przebywać w stosunku pracy co najmniej na 1 miesiąc przed planowanym oddelegowaniem (posiadać tytuł do ubezpieczeń społecznych)

  WAŻNE: Osoba oddelegowana do pracy na terenie jednego kraju na okres 24 miesięcy może zostać oddelegowana do innego kraju również na okres 24 miesięcy (w tym przypadku okresy sumują się dla każdego kraju odrębnie).

  Dokumenty niezbędne do wniosku o poświadczenie formularza A-1:

  • kopia umowy o pracę/ umowy zlecenie z oddelegowanym pracownikiem (umowa musi bezwzględnie być podpisana z polskim pracodawcą na terenie Polski)
  • uzupełniony formularz do pobrania.

  Szanowni Klienci, każda terenowa jednostka ZUS w trakcie rozpatrywania wniosku o poświadczenie formularza A-1 ma prawo zażądać dodatkowych informacji bądź dokumentów.

  W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z Panią Magdaleną Polakowską tel.: +48 604 108 944 lub email: office@polishconnection.no