• Română
 • Lietuviškai
 • English
 • Polski
 • Home /Usługi /Usługi dla firm /Rachunkowość polska

  N asza firma jest partnerem dla małych i średnich przedsiębiorstw, partnerem, który rozumie ich potrzeby, zapewniając bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej poprzez świadczenie kompleksowej obsługi w zakresie usług księgowych i kadrowo-płacowych.
    
  W skład oferowanych usług wchodzą:

  Kadry:

  • analiza potrzeb kadrowych
  • planowanie zatrudnienia
  • ocena efektywności
  • tworzenie dokumentacji kadrowej
  • tworzenie dokumentacji ubezpieczeniowej
  • analiza potrzeb z zakresu szkoleń
  • tworzenie oferty szkoleniowej

  Finanse:

  • analiza finansowa
  • budżetowanie
  • wybór formy opodatkowania
  • przygotowanie dokumentacji dla banków
  • pośrednictwo finansów z zakresu finansowania zewnętrznego

  Rachunkowość – usługi księgowe:

  • zasady polityki rachunkowości – opracowywanie
  • zakładowy plan kont – opracowywanie i wdrażanie
  • formalne i rachunkowe sprawdzanie, dekretowanie dokumentów i ich wprowadzanie do ewidencji księgowej
  • prowadzenie ksiąg handlowych wg prawa bilansowego i podatkowego
  • prowadzenie ksiąg handlowych wg Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
  • ustalanie miesięcznych, kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy, Ustalanie miesięcznych – kwartalnych wysokości podatku VAT
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych na podstawie planów amortyzacyjnych
  • sporządzanie sprawozdań finansowych – rocznych oraz innych okresów dla potrzeb Firm
  • sporządzanie sprawozdań finansowych – skonsolidowanych
  • sporządzanie sprawozdań finansowych – prognozowanych w dłuższych okresach
  • przygotowywanie i przekazywanie dokumentów – deklaracji do właściwych instytucji (US, ZUS, GUS, Urząd Celny)
  • rozliczanie Dotacji Unijnych, Przygotowywanie sprawozdań, raportów finansowych dla Zarządu

  Zarządzanie i Administracja:

  • projektowanie organizacji i struktura organizacyjna
  • tworzenie i wdrożenie procedur administracyjnych
  • planowanie zespołów zadaniowych.

  Więcej informacji dostępne pod numerem telefonu + 48 887 888 302 lub mailowo ksiegowosc@polishconnection.no
   
  Zapraszamy do kontaktu.