• Română
 • Lietuviškai
 • English
 • Polski
 • Home /Usługi /Usługi dla osób fizycznych /Odwołania od podatku

  Odwołania od podatku – istnieje możliwość złożenia odwołania od podatku naliczonego przez urząd skarbowy. Przynosi to zwykle znaczące korzyści materialne. Odwołanie złożone w terminie do 6 tygodni od daty publikacji wyniku musi zostać rozpatrzone przez urząd skarbowy w ciągu 3 miesięcy. Złożenie odwołania w późniejszym terminie oznacza, że urząd skarbowy będzie rozpatrywał następujące kwestie:

  • czas, który upłynął od momentu wystawienia wyniku rozliczenia podatkowego
  • okoliczności łagodzące i sytuacja materialna podatnika
  • ewentualne nowe fakty w związku z rozliczeniem podatkowym
  • stopień dokładności informacji w odwołaniu

  Złożenie odwołania po okresie 1 roku od daty publikacji wyniku zeznania podatkowego grozi odrzuceniem odwołania, mimo iż teoretycznie można się odwoływać od podatku do 10 lat wstecz. Nasza firma może przygotować odwołanie od wyniku rozliczenia za dowolny rok, ale w przypadku odwołań starszych niż rok, zastrzegamy sobie, że nie bierzemy odpowiedzialności za ewentualne odrzucenie sprawy przez urząd skarbowy z powodu przedawnienia.

  Lista dokumentów:

  • Dokument o nazwie „Skatteoppgjør” i „Utskrift av likningen” za dany rok podatkowy – jest to podstawa do złożenia odwołania.
  • Kody PIN MinID/Altinn do systemu Altinn. Nie masz kodów PIN? Zamów je na naszej stronie www.podatek.no
  • Zaświadczenie o uzyskanym dochodzie i odprowadzonych zaliczkach, które mówi ile zarobiliśmy w danym roku podatkowym w Norwegii
  • Miesięczne odcinki z pensji za każdy miesiąc przepracowany w Norwegii w danym roku podatkowym

  W przypadku kiedy współmałżonek mieszka na stałe w kraju pochodzenia, korzystamy z odpisów jako ”pendler” – jest to najbardziej opłacalna wersja dla osób pozostających w związku małżeńskim lub osób samotnie wychowujących dzieci.

  Pozostałe załączniki:

  • Akt ślubu – kopia tłumaczenia na j. angielski lub j. norweski (nie trzeba tłumaczyć jeśli jest unijny)odpis nie starszy niż 2 lata
  • Zaświadczenie o wspólnym miejscu zamieszkania ze współmałżonkiem i/lub dziećmi poniżej 21 lat (dokument z urzędu ewidencji ludności wydany w 2018 roku, mówiący od kiedy jest wspólny meldunek) – kopia tłumaczenia na j. angielski lub j. norweski
  • Jeśli sam płaciłeś za kwaterę w Norwegii dołącz kopię dokumentu potwierdzającego, ile zapłaciłeś w Norwegii za czynsz (umowa najmu + przelewy bankowe, zapłacone giro). Jeżeli pracodawca odciągał za czynsz/prąd z pensji, potrzebne będą miesięczne odcinki z wypłat.
  • Jeśli sam płaciłeś za podróże do Polski, dołącz kopie biletów lub innych dokumentów potwierdzających podróże lotnicze i / lub promowe (nie faktury lotnicze!).

  Jeśli starasz się o 2 klasę podatkową (warunek: zarobki małżonka poniżej kwoty za rok 2017 odpowiadającej 46 640 NOK – ok. 21 297 PLN brutto lub 45 870 NOK (około 21 535 PLN brutto) za rok 2016 dostarcz do nas:

  • Akt ślubu – kopię tłumaczenia na j. angielski lub j. norweski (nie trzeba tłumaczyć jeśli akt jest unijny) odpis nie starszy niż 2 lata
  • Zaświadczenie z urzędu skarbowego o zarobkach brutto małżonka za dany rok podatkowy(wydany na podstawie rozliczonego PIT) – kopia tłumaczenia na j. angielski lub j. norweski

  Jeśli jesteś kawalerem / panną i spełniasz jednocześnie trzy poniższe warunki:

  • Posiadasz samodzielne mieszkanie w Polsce (wynajęte lub własne)
  • Twoje mieszkanie w Norwegii nie przekracza 30 metrów kwadratowych na osobę, 50m2 na dwie osoby, 70m2 na trzy osoby, itd.
  • Wyjeżdżasz do Polski co trzy tygodnie (od tego warunku urząd skarbowy może w niektórych przypadkach zrobić wyjatek) możesz starać się o “status pendler” dla osób samotnych.

  Musisz w tej sytuacji dostarczyć także:

  • Akt własności lub umowę najmu samodzielnego mieszkania lub domu w Polsce – kopia tłumaczenia na j. angielski lub j. norweski
  • Dokument stwierdzający wielkość mieszkania (w metrach kwadratowych) w Norwegii: umowa wynajmu, zaświadczenie od pracodawcy lub wynajmującego, itd.
  • Dokumenty potwierdzające podróże do kraju z częstotliwością min. raz na 3 tygodnie.

  Jeśli masz dzieci, które do końca roku za jaki się odwołujesz nie ukończyły 12 lat, możesz odpisać opłaty za nianię, żłobek, przedszkole(pobyt), zajęcia dodatkowe związane ze szkołą. W tym celu dostarcz do nas:

  • Akt urodzenia dziecka/dzieci-unijny lub kopię tłumaczenia na j. norweski lub angielski(nie starszy niż 2 lata)
  • Aktualne zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu z dzieckiem/dziećmi, przetłumaczone na j. norweski lub angielski(dokument wydany w 2018)
  • Zaświadczenie ze żłobka, przedszkola, instytucji organizującej zajęcia dodatkowe o wysokości uiszczonych w danym roku podatkowym opłat (zaw. dane dziecka i rodziców, pieczęć i podpis osoby upoważnionej oraz łączną kwotę wpłaconą w danym roku, za który się odwołuje) – dokument przetłumaczony na j. norweski lub angielski

  UWAGA : Odpis nie łączy się z ulgą 10%

  Cennik:
  od 550 pln lub 1500 nok
  od 250 pln lub 500 nok (jeśli rozliczenie podatkowe było wykonywane przez Polish Connection)

  *W przypadku rezygnacji z usługi po otrzymaniu informacji o sprawdzeniu dokumentów i przyjęciu ich do realizacji, Zleceniodawca będzie obciążony kosztami w wys. 50 zł za przygotowanie dokumentacji do realizacji usługi

  Czy chcesz, żebyśmy złożyli w Twoim imieniu odwołanie od podatku norweskiego?
  Pobierz tabelkę i wyślij do nas dokumenty mailem / pocztą!