• Română
 • Lietuviškai
 • English
 • Polski
 • Zmiany dotyczące zasiłku dla bezrobotnych – DAGPENGER

  09
  lip
  Zmiany dotyczące zasiłku dla bezrobotnych – DAGPENGER

  Od 1 lipca 2019 każda osoba, która będzie ubiegała się o zasiłek dla bezrobotnych, musi złożyć wniosek najpóźniej w pierwszym dniu przebywania na bezrobociu.

  Zasiłek dla bezrobotnych będzie przysługiwał najwcześniej od dnia złożenia wniosku i nie będzie już możliwości wypłaty świadczenia wstecz .

  Dlatego ważne jest, aby zarówno zarejestrować się jako poszukujący pracy na stronie nav.no, jak  i wysłać wniosek nie później niż pierwszego dnia przebywania na zasiłku, aby nie stracić wynagrodzenia za te dni. Zmienią się również zasady, dotyczące naliczania zasiłku, teraz będą brane pod uwagę dochody, osiągnięte do ostatniego miesiąca przed bezrobociem a nie ostatni rok bądź trzy ostatnie lata kalendarzowe. Na zasiłek dla bezrobotnych będą składały się również okresy przebywania na zasiłku: dodatkowym na opiekę nad dzieckiem, pielęgnacyjnym,  szkoleniowym  czy ciążowym.

  Podczas ubiegania się o zasiłek ważne będzie monitorowanie tego, czy pracodawcy zgłosili informacje o dochodach w terminie, by można było obliczyć podstawę naliczenia kwoty zasiłku.

  Jeśli wnioskujący o zasiłek ma obiekcje co do informacji o swoim dochodzie, zgłoszonym do NAV-u, powinien poprosić pracodawcę o jego poprawienie i poinformować o tym NAV.

   

  Źródło: https://www.nav.no/no/Person/Arbeid/Dagpenger+ved+arbeidsloshet+og+permittering/Nyheter/regelendringer-for-dagpenger-fra-1.juli-2019?fbclid=IwAR39Ro86iDuB4yATeVYg8b3z7sI1_9BsTzCyKALfbgs3PpxqtRmLFTSjCQk

  Podziel się