• Română
 • Lietuviškai
 • English
 • Polski
 • Home / Aktualności / Zmiany w przyznawanych świadczeniach i stawkach od stycznia 2018

  02
  sty
  Zmiany w przyznawanych świadczeniach i stawkach od stycznia 2018
  Zmiany w przyznawanych świadczeniach i stawkach od stycznia 2018
  • administrator
  • 0 Views
  • 0 komentarzy
  • No tags


  Zmiany w przyznawanych świadczeniach i stawkach od stycznia 2018

   

  Zasiłek rehabilitacyjny  (Arbeidsavklaringspenger – AAP)

  Począwszy od stycznia 2018 roku skróceniu ulegnie maksymalny okres pobierania AAP – zamiast 4 lat będzie można otrzymywać świadczenie przez 3 lata oraz, po spełnieniu wszystkich warunków, jeszcze przez 2 kolejne lata po upływie okresu podstawowego.

   

  Zasiłek dla bezrobotnych, którzy chcą założyć własną działalność gospodarczą (Dagpenger og etablering av egen virksomhet)

  Od 1 stycznia przepisy dotyczące zasiłku dla bezrobotnych zostaną zmienione dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą. Okresy wypłacania zasiłku dla bezrobotnych w fazie zakładania i rozruchu  własnej firmy były wcześniej sztywno ustalane przez NAV. Od początku 2018 roku zasiłek dla bezrobotnych rozpoczynających dzialalność może zostać przyznany na maksymalnie 12 miesięcy. Bezrobotny będzie mógł elastyczniej planować poszczególne etapy rozruchu własnej firmy, np. zdecydować kiedy zacznie sprzedaż towarów czy usług mając jednocześnie zapewnione bezpieczeństwo socjalne w postaci zasiłku. Nowopowstałe firmy i ich właściciele będą nadal monitorowani na bieżąco przez biura NAV.

   

  Zasiłek dla bezrobotnych (dla samotnej matki/ samotnego ojca), którzy chcą założyć własną działalność gospodarczą

  Zmiany w zasiłku dla bezrobotnych w trakcie zakładania własnej działalności odnoszą się również do samotnych rodziców.

   

  Zasiłek dla bezrobotnych albo zasiłek rehabilitacyjny (AAP) przyznawany rodzicom zastępczym

  Od 1 stycznia 2018 zasiłek dla bezrobotnych i zasiłek rehabilitacyjny (AAP) nie będzie ulegał skróceniu dla rodziców zastępczych w związku z wykonywaną przez nich pracą zwiazaną z opieką nad dzieckiem.  Osoby, które przysposobiły dzieci nie będą musiały zaznaczać na kartach meldunkowych godzin pracy przeznaczonych na opiekę nad dziećmi.

   

  Zasiłek przyznawany na opiekę nad chorym dzieckiem (Pleiepenger for pleie av sykt barn)

  Dotychczas rodzic opiekujący się chorym dzieckiem otrzymywał pełen zasiłek na dziecko przez pierwszy rok a przez kolejne 4 lata otrzymywał zasiłek w wysokości 66% swoich średnich dochodów. Od 1 stycznia 2018 roku zasiłek przyznawany na opiekę wyniesie 100% przez cały okres 5 lat.

   

  Zasiłek chorobowy (Sykepenger)

  Od 1 stycznia 2018 osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim/tacierzyńskim przyznanym na podstawie zasiłku rehabilitacyjnego (AAP) nie będzie miała prawa do zasiłku chorobowego.

  Osoba będąca aktywna zawodowo w ciągu co najmniej 4 tygodni przed przejściem na urlop macierzyński/tacierzyński (lub osoba, która otrzymywała zasiłek zgodnie z art. 8, 9 lub 14 ustawy o ubezpieczeniu społecznym) zachowuje prawo do zasiłku chorobowego.

   

  Zasiłek pogrzebowy (Gravferdstønad)

  Od 1 stycznia 2018 zasiłek pogrzebowy wzrośnie z 22 723 NOK do 23 337 NOK. Wkład własny w przypadku transportu trumny wynosi 10% tej stawki, a zatem wzrośnie z 2272 NOK do 2334 NOK.

   

  Zasiłek jednorazowy po urodzeniu dziecka/adopcji dziecka tzw. becikowe (Engangsstønad)

  Od 1 stycznia 2018 zasiłek jednorazowy wzrośnie z 61 120 NOK do 63 140 NOK.

   

  Opłaty sądowe
  Rząd proponuje podwyższenie opłaty sądowej o 81 NOK w 2018 r., z 1 049 NOK do 1 130 NOK.

   

  Peruka (np. dla osób po chemioterapii)

  Rząd proponuje przyznanie osobom w wieku 18-30 lat takich samych praw do peruki, jak dzieciom poniżej 18 roku życia. Oznacza to, że mogą mieć maksymalnie dwie indywidualnie przygotowane peruki lub sześć syntetycznych peruk na rok kalendarzowy, na które nie ma ustalonego rocznego limitu kwotowego.

   

  Czytanie i pomoc sekretarska dla osób niewidomych i niedowidzących

  Rząd początkowo zaproponował zwiększenie liczby godzin czytania i asysta dla osób niewidomych i niedowidzących z 20 do 40 godzin rocznie. Po rozpatrzeniu sprawy w Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych w Stortingu okazuje się, że liczba godzin może wzrosnąć nawet do 120 godzin rocznie. Asysta ma na celu usprawnienie życia codziennego osobom niepełnosprawnym.

   

  Więcej: https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Innhold+til+NAV+og+samfunn+forside/Nyheter/endringer-i-regelverk-og-satser-1.januar-2018

  Podziel się