• Română
 • Lietuviškai
 • English
 • Polski
 • Home /Îndrumar pentru afaceri /Aksjeselskap (AS), o societate cu răspundere limitată

  A

  ceasta este o societate în care acţionarii nu poartă responsabilitate personală cu privire la datoriile companiei. Compania este o entitate juridică și fiscală separată. Impozitul pe profit este de 28%. Acționarii pot fi angajați în propria companie AS cu statut de lucrător, nu de persoană responsabilă cu propria afacere.

  Important pentru AS:

   • cerința de a avea un Consiliu de Administrație al companiei,
   • cerința de a avea un capital social în valoare de minim 30 000 NOK
   • înregistrare (taxa de birou): 5 666 NOK (electronic) sau 6 797 NOK (hârtie)
   • management simplu sau dublu – în cazul în care capitalul social nu depășește trei milioane de coroane, management simplu. Peste această sumă – minim 3 membri în consiliu.
   • necesar să aibă un inspecctor sau controlor
   • obligația de a organiza o reuniune a Consiliului de Administrație o dată pe an

  Cerința examinatorului (auditul statutar), apare în cazul:

   • excepția cazului în care compania are o cifră de afaceri anuală de peste 5 milioane NOK
   • sau angajații săi au mai mult de 10 ani de lucru
   • sau, în cazul în care activele totale depășesc 20 de milioane NOK

  Informații de bază cu privire la înregistrarea societăților pe acțiuni norvegiene:

  1. Compania poate fi înregistrată în urma efectuării unor întâlniri (adunarea generală a competențelor de constituire) care trebuie să rezolve următoarele probleme:

   • determinarea rezoluţiei companiei (obiectivele companiei, sediul central al companiei, a normelor privind cotele de piaţă şi altele)
   • determinarea capitalului pe termen / capitalul social al societății,
   • Examinator >> alegerea unui examinator sau decizia de a renunţa la audit (dacă este posibil),
   • selecția Consiliului de Administraţie al companiei

  Toţi fondatorii (cei care contribuie la capitalul social al companiei) trebuie să semneze raportul.
  2. Trebuie de să se adopte o rezoluție pentru companie (în ceea ce privește rezoluția care reglementează funcționarea companiei, managementul, etc.)
  3. Trebuie să fie pregătit bilanțul de deschidere, care trebuie să fie semnat de către fondatori (acționari).
  4. Trebuie să fie plătit capitalul social, în valoare de cel puțin 30 000 NOK. Cheltuielile de constituire (administrative) pot fi acoperite folosind capitalul social.
  5. În cazul în care capitalul social se plătește în formă de contribuţie (aport în natură), acesta trebuie să fie măsurat, iar contribuția trebuie certificată de către revizor.
  6. Trebuie să pregătită cererea de înregistrare Brønnøysund pentru a putea să se înregistreze compania în registrul de afaceri

   

  Societăți cu răspundere fiscală / contribuabili care nu sunt persoane fizice.

  Societățile pe acțiuni (norv. aksjeselskaper) și contribuabilii care nu sunt persoane fizice sunt entități juridice și fiscale separate și plătesc impozit în anul următor anului financiar.

  Profitul companiei este impozitat ca venit (norv. alminnelig inntekt), cota unică de impozitare fiind de 28%. Venitul impozabil este definit ca venitul total după deducerea tuturor cheltuielilor de funcționare, inclusiv deduceri fiscale.

  Întreprinderile (societăți cu răspundere limitată) vor primi formularele fiscale pentru impozit în avans (norv. forskuddsskatt) de două ori pe an, în prima jumătate a anului următor anului financiar. În fiecare dintre cele două date se va plăti jumătate din suma calculată drept impozit datorat pentru anul precedent, eventual ajustate în sus sau în jos față de nivelul procentual stabilit de Ministerul Finanțelor. Când anul fiscal este stabilit în cele din urmă, poate fi necesar să se plătească diferența dintre impozitul efectiv datorat și avansul plătit. În acest caz, biroul fiscal va trimite o cerere cu suma adecvată de plată.

  Contribuabilii (nu persoane fizice) care își desfășoară activitatea sau au active în mai multe municipalități vor plăti impozitul într-o singură municipalitate și vor trimite doar o declarație fiscală. Declarația fiscală poate fi depusă la orice birou fiscal.

  Când vine vorba de impozitarea acționarilor în legătură cu societatea ce le-a plătit un dividend – se va folosi modelul acționar (norv. aksjonærmodellen) în cazul acționarilor care sunt persoane fizice, și metoda de redundanță (norv. fritaksmetoden) în cazul acționarilor ce sunt persoane juridice.