Polish Connection

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55

Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55 Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Polish Connection / Pozew do Rady Rozjemczej

Pozew do Rady Rozjemczej

Norweska Rada Rozjemcza (forliksrådet) jest pierwszą instancją sądownictwa norweskiego, mającą za zadanie rozstrzygać spory prawne m.in. pomiędzy pracodawcami a pracownikami odnośnie niewypłaconych wynagrodzeń, takich jak np. wynagrodzenie urlopowe (feriepenger) czy wynagrodzenie za nadgodziny. Skierowanie sprawy przeciwko pracodawcy do rady rozjemczej przez pracownika powinno być poprzedzone innymi formami nacisku,
np. wysłaniem do pracodawcy oficjalnego pisemnego wezwania do zapłaty niewypłaconego wynagrodzenia. 

Należy się liczyć z tym, że rada wezwie obie strony na posiedzenie w Norwegii, na które trzeba się stawić osobiście bądź wyznaczyć pełnomocnika. Decyzje rady są wiążące dla obu stron, odwołanie się od nich oznacza skierowanie sprawy do sądu.

Przygotowujemy pozew do Rady Rozjemczej zgodnie z procedurami formalnymi w imieniu klienta i w oparciu o przedstawioną przez niego dokumentację. Uczestnictwo w posiedzeniu leży w gestii klienta i nie zawiera się w wykonanej przez naszą firmę usłudze.

Wymagane informacje/dokumenty:

  • dokumentacja potwierdzająca roszczenia przeciwko pracodawcy (umowa
    o pracę, odcinki z pensji, listy godzinowe, wcześniejsza korespondencja itp.)

Czy chcesz, żebyśmy sporządzili w Twoim imieniu pozew do Rady Rozjemczej przeciwko pracodawcy?

Wyślij do nas zgłoszenie z opisem sprawy i dokumentacją na adres mailowy office@polishconnection.no lub pocztą. 

Uwaga! Prosimy o nieprzesyłanie oryginałów.

Pamiętaj !

Przygotowany przez nas pozew musisz podpisać przed wysyłką do urzędu.

*W przypadku rezygnacji z usługi po otrzymaniu informacji o sprawdzeniu dokumentów i przyjęciu ich do realizacji, Zleceniodawca będzie obciążony kosztami w wys. 75 PLN za przygotowanie dokumentacji do realizacji usługi.