• Română
 • Lietuviškai
 • English
 • Polski
 • Home / Partnerzy

  Coat_of_arms_of_Poland-official3
  • Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Oslo

   A

   mbasada RP w Oslo, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji, ma za zadanie wspierać działania polskich i norweskich firm ukierunkowanych na rozwój wzajemnego handlu i inwestycji. WPHI stawia sobie za cel ułatwianie dostępu do rynku norweskiego dla polskich towarów i usług, promowanie na terenie Norwegii polskiego eksportu i inwestycji norweskich w Polsce oraz ochronę interesów polskich przedsiębiorców w kontaktach z administracją i podmiotami gospodarczymi Norwegii. Wydział zajmuje się również działalnością analityczno-informacyjną.

  logo_spcc
  • Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza (SPCC)

   S

   andynawsko-Polska Izba Gospodarcza (SPCC) jest jedną z największych izb bilateralnych w Polsce. Izba wpiera skandynawsko-polskie interesy od 2004 roku i zrzesza ponad 340 firm, w tym największych inwestorów skandynawskich obecnych w Polsce. SPCC dąży do rozbudowy sieci kontaktów biznesowych w środowiskach polskich i skandynawskich, a także stawia na promocję firm z obu rynków, wymianę doświadczeń oraz wsparcie dla skandynawsko-polskich interesów.

  Polish-Norwegian Chamber of Commerce
  • Polsko-Norweska Izba Gospodarcza

   P

   olsko-Norweska Izba Gospodarcza to niezależna organizacja samorządu gospodarczego o charakterze non-profit powołana dla ochrony i reprezentowania interesów gospodarczych zrzeszonych w niej przedsiębiorców, a także stymulowania współpracy handlowej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską, a Królestwem Norwegii.
   Celem Izby jest utworzenie sieci powiązań pomiędzy przedsiębiorcami oraz instytucjami, a także administracją państwową w Polsce i w Norwegii, która stanowić będzie przestrzeń wymiany informacji oraz ofert handlowych.

   Przedmiotem działania Izby Gospodarczej jest organizacja targów w kraju i zagranicą, konferencji, seminariów i innych spotkań, których celem będzie umożliwienie zrzeszonym w Izbie podmiotom rozszerzenie i umocnienie własnej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Norwegii i w Polsce.
   Jednym z priorytetów jest promowanie polskich przedsiębiorców w Norwegii, a także stworzenie dostępu do narzędzi umożliwiających wymianę ich doświadczeń na rynku norweskim.

  npcc_logo
  • Norwesko-Polska Izba Gospodarcza (NPCC)

   N

   orwesko-Polska Izba Gospodarcza (NPCC) jest pozarządową organizacją non-profit założoną i reprezentowaną przez norweskie i polskie środowiska biznesowe. Powstała w 2011 roku z inicjatywy Wydziału Promocji i Handlu Ambasady RP w Oslo. Izba ma na celu głównie stanowienie platformy zrzeszającej norweskie i polskie podmioty zainteresowane działaniem na dwóch rynkach oraz promocję bilateralnych stosunków gospodarczych między Norwegią i Polską. NPCC stwarza forum wymiany kontaktów, pomysłów i doświadczeń dla firm i podmiotów indywidualnych operujących na rynkach norweskim i polskim.

  • Polsko-Szwedzka Izba Gospodarcza

   P

   olsko-Szwedzka Izba Gospodarcza jest organizacją aktywnie wspierającą rozwój stosunków handlowych pomiędzy Polską a Szwecją. Współpracujemy zarówno z polskimi, jak i szwedzkimi firmami.
   Nasza działalność skupia się na pośrednictwie w zakresie identyfikacji potencjalnych kontrahentów, udzielaniu asysty w negocjacjach handlowych, pośrednictwie w kontaktach z urzędami w Szwecji, rejestracji firm w Szwecji, sporządzaniu analiz rynku polskiego i szwedzkiego, negocjacjach ze związkami zawodowymi, pozyskiwaniu informacji w zakresie regulacji prawnych i innych. Wykonujemy tłumaczenia tekstów oraz stron www z przystosowaniem do szwedzkiego odbiorcy.
   Organizujemy ponadto śniadania biznesowe, wykłady i szkolenia, podczas których poruszamy zagadnienia związane z gospodarką, prawem, kulturą biznesu itp. Zapraszamy także na wspólne wyjazdy firm na targi, wizyty studyjne i misje gospodarcze do Szwecji.
   Więcej informacji na stronie www.psig.com.pl

  Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
  • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

   W

   yższa Szkoła Bankowa w Gdańsku należy do największego w Polsce holdingu edukacyjnego, skupiającego aż 10 uczelni. Od 15 lat utrzymuje się w czołówce szkół niepublicznych w regionie.

  Pracodawcy Pomorza
  • Pracodawcy Pomorza

   P

   racodawcy Pomorza” to największa i najstarsza organizacja pracodawców działającą na obszarze województwa pomorskiego.
   Działamy od 1991 roku w oparciu o ustawę o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 1991 r. Nr 55 poz. 235 z późniejszymi zmianami).

   Zrzeszamy blisko 800 firm o różnym profilu działalności. Wśród naszych członków znajdziecie Państwo mikro przedsiębiorstwa oraz wielkie koncerny.
   Nasze firmy to przedstawiciele niemal wszystkich branż jak również uczelnie wyższe, szkoły oraz instytucje kulturalne.

  NARF
  • NARF

   N

   ARF (Norweskie Stowarzyszenie Autoryzowanych Księgowych) jest organizacją z siedzibą w Oslo, której głównym celem jest promowanie profesjonalnych, finansowych i społecznych zainteresowań i umiejętności autoryzowanych księgowych. Kontrola jakości przeprowadzana jest przez NARF zgodnie z wytycznymi opisanymi w umowie z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego w Norwegii. Główne obszary organizacji obejmują rozwój biznesu, rekrutację, politykę pracy, a także rozwój jakości i kwalifikacji. Reszta produkcji zorganizowana jest w NARF Ekstra AS.

  • Kancelaria Salomon & Johansen AS

   S

   alomon & Johansen AS to kancelaria od dobrze ugruntowanej opinii, świadczącą usługi prawne dla osób indywidualnych, organizacji i przedsiębiorstw w większości obszarów prawnych, zarówno w jak i poza salą sądową. Kancelaria obsługuje klientów zarówno norweskich, jak i zagranicznych.

  • Kancelaria Radców Prawnych „Hałoń i Kucharski”

   K

   ancelaria radców prawnych i adwokatów specjalizująca się w kompleksowym doradztwie prawnym i podatkowym dla przedsiębiorców, łącząca wiedzę i doświadczenie zdobyte w dużej międzynarodowej firmie z indywidualnym podejściem do Klienta. Szeroki zakres świadczonych usług podatkowych obejmuje w szczególności: optymalizację podatkową, doradztwo w zakresie cen transferowych, przeglądy podatkowe, bieżące doradztwo podatkowe wraz z reprezentacją Klientów w postępowaniach kontrolnych oraz usługi prawne z zakresu prawa spółek, prawa cywilnego, prawa pracy związane z szeroko rozumianym prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce. Powiązanie kancelarii z międzynarodową siecią firm doradczych MGI (www.mgiworld.com) umożliwia świadczenie usług dla Klientów niemal na całym świecie.

  • Miesięcznik „Praca za Granicą”

   P

   raca za Granicą” (miesięcznik) oraz należący do niego portal Pracaizycie.pl, to największe w Polsce źródła informacji dla osób zainteresowanych pracą za granicą. Na ich stronach można znaleźć nie tylko fachowe porady dotyczące życia na emigracji, ale również sprawdzone oferty pracy czy bezpłatne mini kursy językowe. W każdym numerze „Pracy za Granicą” oraz w portalu Pracaiżycie.pl można znaleźć porady dotyczące tego, jak: uzyskać zwrot podatku z zagranicy, założyć własną działalność gospodarczą, skorzystać z opieki zdrowotnej czy zrobić tanio przelew za granicą. Dla portalu i miesięcznika wypowiadają się prawnicy, doradcy finansowi, przedstawiciele instytucji państwowych, eksperci z firm rekrutacyjnych.


  podatki.dk
  • Podatki.dk

   K

   sięgowość w Danii. Firma zajmująca się doradztwem podatkowym dla osób prywatnych i firm. Od 2014 roku prowadzi rachunkowość w oparciu o duńskie programy księgowe, rozliczenia roczne z duńskim fiskusem, pomaga w złożeniu firmy, zajmuje się ponadto wszelkimi sprawami administracyjnymi.

   
  MTS HUS AS
  • MTS HUS AS

   F

   irma prowadzi kompleksowe doradztwo w zakresie inżynierii budowlanej, a także rzeczoznawstwa majątkowego. Możemy zaprojektować i wdrożyć zlecenia według ustalonych wymagań, specyfikacji, harmonogramów oraz budżetów. W przypadku projektów inwestycyjnych posiadamy kompetentną wiedzę niezbędną w fazie planowania i realizacji projektu.
   Nasi kontrahenci to przedsiębiorcy, inwestorzy, firmy budowlane oraz klienci indywidualni.

  • Norden Centrum

   N

   orden Centrum to pierwszy w Polsce ośrodek badawczo-doradczy o charakterze think tanku, zorientowany na analizę krajów Europy Północnej oraz transfer wiedzy, innowacji i dobrych praktyk do Polski i Europy Środkowej. Swoje cele realizuje poprzez organizację szkoleń, wizyt studyjnych, doradztwo, usługi eksperckie dla biznesu, administracji publicznej oraz sektora nauki, jak również poprzez działania z zakresu dyplomacji publicznej, takie jak konferencje, debaty, publikowanie analiz oraz komentarze w mediach.

  • budujmarke.no

   N

   aszą pasją są ludzie, naszą misją jesteś Ty… CV nie ma być ‘poprawne’, nie ma być jak inne CV… CV to dokument który ma tylko jedno zadanie: MA SPRZEDAĆ CIEBIE! Przeprowadzamy rozmowę z Tobą w celu poznania Twoich umiejętności, osobowości, silnych stron i oczekiwań. CV jest stworzone w przeciągu 48 godzin po rozmowie, perfekcyjnie napisane w języku norweskim lub angielskim. Zajmujemy się budowaniem marki osobistej dla Polaków w Norwegii. Mieszkamy tu ponad 20 lat, znamy doskonale język i mentalność norweską. Nie zdawaj się na przypadkowość, wyróżnij się z tłumu eksponując swoją Markę Osobistą!

  • BPO Consulting

   P

   omożemy Ci wejść na rynek norweski i zrozumieć go. Przygotujemy dla Ciebie analizę poszczególnych segmentów, przyjrzymy się trendom, konkurencji i określimy wymogi prawne.