• Română
 • Lietuviškai
 • English
 • Polski
 • Home /Usługi /Usługi dla osób fizycznych /Zasiłek rodzinny i / lub opiekuńczy

  Świadczenia rodzinne / opiekuńcze należą się osobom zatrudnionym w Norwegii lub osobom prowadzącym działalność gospodarczą. Podstawowym warunkiem otrzymania zasiłku jest opłacanie składki ZUS (norw. trygdeavgift) w Norwegii. Ponadto osoba wnioskująca o świadczenia rodzinne / opiekuńcze powinna mieć wspólny adres zamieszkania z dzieckiem lub przynajmniej utrzymywać kontakt z dzieckiem, a pobierane świadczenia przeznaczać na to dziecko.

  Mężczyzna starający się o zasiłek rodzinny / opiekuńczy musi być biologicznym ojcem dziecka. Jeżeli stara się o zasiłek dla dziecka, którego nie jest biologicznym ojcem, musi on najpierw zaadoptować dziecko.

  Zasiłek rodzinny:

  • należy się na dziecko od 0 do 18 roku życia i wynosi 970 nok na miesiąc (od 1 marca 2019r. miesięczna stawka zasiłku rodzinnego wzrośnie do 1054 nok)
  • jeśli w kraju pochodzenia jest wypłacany zasiłek rodzinny, w Norwegii będzie dopłacona różnica (970 nok minus rodzinne w kraju)
  • zasiłek spłacany jest do 3 lat wstecz

  UWAGA! Jeśli posiadasz 2 lub więcej dzieci, a matka dzieci jest zatrudniona w Polsce, krajem pierwszeństwa w ubieganiu się o zasiłek jest Polska – złóż podanie o 500+.

  Zasiłek dodatkowy (opiekuńczy):

  • należy się na dziecko w wieku 1-2 lat, o ile nie chodzi ono do przedszkola/żłobka mającego dofinansowanie państwowe
  • wysokość zasiłku wynosi 7500 NOK miesięcznie (od 1 sierpnia 2017 r.)
  • zasiłek spłacany jest do 3 miesięcy wstecz

  Wymagane dokumenty / informacje:

  • akt urodzenia dziecka / dzieci – tłumaczenie na j.norweski lub angielski (unijnych aktów urodzenia nie trzeba tłumaczyć)
  • akt ślubu – tłumaczenie na j. norweski lub angielski (unijnych aktów ślubu nie trzeba tłumaczyć)
  • pozwolenie (na pobyt i pracę) ojca lub matki w Norwegii (aktualne i poprzednie)
  • kopia kontraktu z pracodawcą lub potwierdzenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wraz z bilansem od księgowego
  • kopia paszportu lub dowodu osobistego
  • wszystkie lønnslippy za okres, za który starają się Państwo o zasiłek rodzinny / opiekuńczy (Jeżeli w danym okresie nie pracował/a Pan/i, ale pobierał/a zasiłek chorobowy lub dla bezrobotnych, to proszę dosłać list z decyzją urzędu o przyznaniu Panu/i tego świadczenia)
  • informacja o karcie podatkowej (za okres ubiegania się o zasiłek)
  • zaświadczenie o uzyskanym dochodzie i odprowadzonych zaliczkach(za okresy ubiegania się o zasiłek)

  UWAGA! Zasiłek rodzinny / opiekuńczy nie jest wypłacany za miesiące, w których nie były odprowadzane w Norwegii składki na ubezpieczenie społeczne.
  Od 1 lipca 2017 rodzic sprawujący opiekę nad dzieckiem (jeśli dziecko mieszka z dwojgiem rodziców, wtedy wymóg ten obejmuje oboje), aby otrzymać świadczenie, musi być członkiem systemu ubezpieczeń społecznych przez 5 lat przed złożeniem podania (ubezpieczenie w krajach EOG, w tym w Polsce, jest uwzględniane), co powinno się poświadczyć zaświadczeniem z odpowiedniej instytucji.

  Cennik:

  • Podanie o zasiłek rodzinny: 500 pln lub 1000 nok
  • Podanie o zasiłek dodatkowy: 500 pln lub 1000 nok
  • Oba podania jednocześnie: 900pln lub 1800 nok

  *W przypadku rezygnacji z usługi po otrzymaniu informacji o sprawdzeniu dokumentów i przyjęciu ich do realizacji, Zleceniodawca będzie obciążony kosztami w wys. 50 zł za przygotowanie dokumentacji do realizacji usługi

  Tłumaczenia: w naszym biurze możemy tłumaczyć wszystkie polskie dokumenty na język norweski. Do tego potrzebujemy kopię lub skan z oryginalnego dokumentu przesłany drogą mailową. Ceny tłumaczeń uzależnione są od ilości znaków (wielkości dokumentu).

  Czy chcesz, żebyśmy sporządzili podanie o zasiłek rodzinny i/lub opiekuńczy na Twoje dziecko/dzieci?

  Pobierz tabelkę i wyślij do nas dokumenty mailem / pocztą!
  Wypełnioną tabelkę wraz z dokumentacją wyślij na adres mailowy office@polishconnection.no lub pocztą tradycyjną na adres:

  Polish Connection Sp. z o.o.
  ul. Antoniego Abrahama 37/3,
  81-366 Gdynia

  Uwaga! Prosimy nie wysyłać oryginałów.