Polish Connection

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55

Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55 Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Polish Connection / Aktualności / 21 NORVEGŲ PATARLĖ

21 NORVEGŲ PATARLĖ

09 maja 2016

21 NORVEGŲ PATARLĖ:

Patarlės perduodamos iš kartos į kartą. Nuo senų senovės jomis buvo siekiama pamokyti ir patarti. Pateikiame dažniausiai vartojamų norvegiškų patarlių sąrašą:

 1. 1. Bedre med en fugl i hånden enn ti på taket – geriau žvirblis rankoje nei briedis lankoje. arba nemesk kelio dėl takelio.
 2. 2. Blind hǿne kann og finna eit konn – kartais ir akla višta grūdą randa.
 3. 3. D’er lettast aa laera av annan manns skade ­– kvailys mokosi iš savo klaidų, išminčius – iš kitų klaidų.
 4. 4. D’er låk fugl som skjemmer sitt eige reir – nešvarių skalbinių skalbimas viešumoje.
 5. 5. D’er mange ǿksarhogg, som eiki skal fella – maži žaibai nuverčia didį ąžuolą
 6. 6. Dei er inkje alle tjuvar, som hunden gjoyr paa – vagys yra ne tie, ant kurių loja šunys.
 7. 7. Dei er inkje nytt under solen – nieko nauja po saule.
 8. 8. Dei store fiskane eta dei små dei liger under som minst förmå – žmonės kaip žuvys; didžiosios praryja mažąsias.
 9. 9. Der gror ikke muse på rullande stein riedantis akmuo neapkerpėja
 10. 10. Det kjem inkte steikte fuglar flugjande i mun – iškeptas paukštis į burną neįskrenda. ­­
 11. 11. Det kan ingen tena tvo herrar (samstundes) – niekas negali tarnauti dviems šeimininkams vienu metu.
 12. 12. Ein skal lyda ut, nr gamle hunden gjøyr – senas šuo veltui neloja.
 13. 13. Ein må lære seg å krype før ein lærer å gå – vaikščioti išmokstama anksčiau nei bėgioti.
 14. 14. Eple faller ikke langt fra stamen – obuolys nuo obels toli nerieda.
 15. 15. Gamall kjaerlik rustar inkje – sena meilė nerūdija.
 16. 16. Godt upplag gjerer godt nedlag – gera pradžia pusė darbo.
 17. 17. Når katten er borte, danser musene på bordet – kai katės nėra, pelės džiūgauja.
 18. 18. Smi mens jernet er varmt – kalk geležį kol karšta.
 19. 19. Som faren går fyre, kjem sonen etter – koks tėvas, toks sūnus.
 20. 20. Som mora er, so er dottera – kokia motina, tokia ir dukra.
 21. 21. Store fuglar fanga ingi flugor – ereliai musių negaudo.

 

Informacinis šaltinis: bog.norvegija24.lt

 

facebook linkedin

Zobacz podobne wpisy

03 stycznia 2024

OGŁOSZENIE O UDOSTĘPNIENIU PLANU POŁĄCZENIA

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą Roedl Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Siennej 73, 00-833 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000039217, REGON: 010011421, NIP: 5260211050, wysokość kapitału zakładowego […]

04 stycznia 2023

Co nowe przepisy w kwestii wynajmu siły roboczej oznaczają dla firm?

Norweski parlament (Stortinget) przyjął znaczne zaostrzenie przepisów, dotyczących wynajmu siły roboczej z agencji pracy (bemanningsforetak). Nowe przepisy wchodzą w życie 1 kwietnia 2023 roku. Dla już zawartych umów między przedsiębiorcami wprowadza sie trzymiesięczny okres przejściowy. Poniżej przedstawiamy zestawienie nowych przepisów i konsekwencji, jakie przepisy te będą miały dla firm wynajmujących siłę roboczą.  Możliwość wynajmu pracowników […]

15 grudnia 2022

Karta podatkowa w Norwegii (Skattekort)

Skattekort – karta podatkowa w Norwegii – podstawowe informacje Norweska karta podatkowa (skattekort) jest obowiązkowym dokumentem dla wszystkich zatrudnionych w Norwegii, niezależnie czy pracuje się dla norweskiego pracodawcy, czy pracodawcy zagranicznego, który w Norwegii prowadzi dany projekt czy osób pobierających świadczenia emerytalne czy inne opodatkowane zasiłki. Od rodzaju karty zależy wysokość miesięcznego wynagrodzenia oraz pobierana […]