Polish Connection

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55

Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55 Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Polish Connection / Aktualności / KAS TURI TEISĘ GAUTI BEDARBIO PAŠALPĄ?

KAS TURI TEISĘ GAUTI BEDARBIO PAŠALPĄ?

19 maja 2016

KAS TURI TEISĘ GAUTI BEDARBIO PAŠALPĄ?

Bedarbio pašalpa Norvegijoje yra skirta iš dalies kompensuoti prarastas pajamas, tapus bedarbiu. Norint gauti bedarbio pašalpą, pirmiausia reikia užsiregistruoti NAV sistemoje (www.nav.no)

Kas turi teisę gauti bedarbio pašalpą?

Pagrindiniai reikalavimai, taikomi norintiesiems gauti bedarbio pašalpą Norvegijoje:

  • ∙ Darbo valandų skaičius turi būti sumažėjęs bent 50 proc.
  • ∙ Darbuotojo gautos minimalios pajamos iš apmokamo darbo sudaro ne mažiau kaip 1,5  nacionalinio draudimo bazinės sumos per praėjusius dvylika mėnesių
  • ∙ Asmuo yra įregistruotas kaip darbo ieškantis ir pateikia ataskaitas apie savo užimtumą kas 14 dienų
  • ∙ Asmuo gyvena Norvegijoje

Kada galima kreiptis dėl bedarbio pašalpos?

Prašymą dėl bedarbio pašalpos anksčiausiai galima pateikti likus vienai savaitei iki dienos, kai asmuo taps bedarbiu. Svarbu paraiškos nepateikti per anksti, nes tokiu atveju ji gali būti atmesta.

Paraišką dėl bedarbio pašalpos galima pateikti elektroniniu būdu pasirinkus skiltį „Ditt NAV“.

Užsiregistravus kaip darbo ieškotojui, bedarbio pašalpa priklauso nuo įregistravimo dienos, jeigu visi dokumentai dėl bedarbio pašalpos buvo pateikti per keturias savaites. Paprastai tai reiškia, kad  turite iki keturių savaičių pristatyti visus dokumentus į NAV neprarasdami pinigų. Jei jums reikia daugiau nei keturių savaičių, vertėtų susisiekti NAV. Kreipiantis dėl bedarbio pašalpos, išmokos nėra mokamos už pirmąsias tris dienas. Šios dienos yra vadinamos laukimo dienomis. Jeigu netekote darbo dėl savo kaltės ir negalite nurodyti objektyvių priežasčių, šis laukimo laikotarpis užsitęsia iki 12 savaičių. Laukimo laikotarpis prasideda tą dieną, kai pateikiamas prašymas dėl bedarbio pašalpos. Tai reiškia, kad prašymą reikia pateikti nuo pirmos nedarbo dienos.

Jei gausite išeitinę išmoką iš buvusio darbdavio, bendra taisyklė yra ta, kad neturite teisės į bedarbio pašalpą kol išeitinės išmokos laikotarpis baigsis. Užimtumo statuso forma informuoja NAV, ar norite pasilikti kaip registruotas darbo ieškotojas, ar esate dirbęs ir, jei taip, kiek valandų dirbote per pastarąsias 14 dienų. Be to, pateikiamoje formoje reikia pažymėti atitinkamus langelius apie ligas, atostogas, kursus ir kitą informaciją. Užimtumo statuso formą pateikiant per vėlai, nedarbo pašalpos dydis gali būti sumažintas. Pateikus melagingą ar klaidingą informaciją, tai gali paveikti tolesnį  pašalpos gavimą, gali būti nurodyta grąžinti gautas per klaidą išmokas, be to, gali būti numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Bedarbio pašalpos dydis

Bedarbio pašalpos dydis skaičiuojamas uždirbtų pajamų pagrindu ir remiantis visomis nacionalinio draudimo išmokomis, gautomis pernai (ar per pastaruosius trejus metus iki kreipimosi dėl bedarbio pašalpos). Bedarbio pašalpos dydis prilygsta maždaug 62,4 procentams gautų pajamų dydžio.

Skaičiuojant bedarbio pašalpos dydį, atsižvelgiama į:

  • ∙ gaunamas ligos pašalpas
  • ∙ globos pašalpas
  • ∙ mokymo išmokas
  • ∙ nėštumo pašalpas
  • ∙ tėvystės pašalpas, gimus vaikui ar įsivaikinus

Jei prižiūrite vaikus iki 18 metų amžiaus, jums bus mokama išmoka už kiekvieną vaiką, prilygstanti 17 NOK, penkias dienas per savaitę. Be to, galite kreiptis dėl tėvystės pašalpos, jei vaikai gyvena kitoje Skandinavijos šalyje arba EEE šalyje. Jei abu tėvai gauna bedarbio pašalpą, ši išmoka bus mokama tik vienam iš tėvų. Jei taip pat gaunate pensijas ar kitas išmokas iš NAV, jūsų bedarbio išmokų dydis gali būti sumažintas. Gavus darbo pasiūlymą ne savo gyvenamajame mieste ar apskrityje, galima kreiptis dėl išmokų už keliones į darbą ar persikraustymą. ( https://polishconnection.no / www.lietuviainorvegijoje.lt )

facebook linkedin

Zobacz podobne wpisy

03 stycznia 2024

OGŁOSZENIE O UDOSTĘPNIENIU PLANU POŁĄCZENIA

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą Roedl Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Siennej 73, 00-833 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000039217, REGON: 010011421, NIP: 5260211050, wysokość kapitału zakładowego […]

04 stycznia 2023

Co nowe przepisy w kwestii wynajmu siły roboczej oznaczają dla firm?

Norweski parlament (Stortinget) przyjął znaczne zaostrzenie przepisów, dotyczących wynajmu siły roboczej z agencji pracy (bemanningsforetak). Nowe przepisy wchodzą w życie 1 kwietnia 2023 roku. Dla już zawartych umów między przedsiębiorcami wprowadza sie trzymiesięczny okres przejściowy. Poniżej przedstawiamy zestawienie nowych przepisów i konsekwencji, jakie przepisy te będą miały dla firm wynajmujących siłę roboczą.  Możliwość wynajmu pracowników […]

15 grudnia 2022

Karta podatkowa w Norwegii (Skattekort)

Skattekort – karta podatkowa w Norwegii – podstawowe informacje Norweska karta podatkowa (skattekort) jest obowiązkowym dokumentem dla wszystkich zatrudnionych w Norwegii, niezależnie czy pracuje się dla norweskiego pracodawcy, czy pracodawcy zagranicznego, który w Norwegii prowadzi dany projekt czy osób pobierających świadczenia emerytalne czy inne opodatkowane zasiłki. Od rodzaju karty zależy wysokość miesięcznego wynagrodzenia oraz pobierana […]