Polish Connection

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55

Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55 Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Polish Connection / Aktualności / Zmiany w zasiłku rodzicielskim.

Zmiany w zasiłku rodzicielskim.

26 kwietnia 2018

Zasiłek rodzicielski w Norwegii przysługuje osobom, którzy byli aktywni zawodowo, a od ich dochodu były odprowadzane stawki emerytalne przez okres co najmniej 6 miesięcy w ciągu ostatnich 10 miesięcy przed rozwiązaniem ciąży. Roczny dochód musi wynosić minimum 48 317 NOK. 10 kwietnia 2018 rząd norweski złożył propozycję do Stortinget odnośnie wprowadzenia zmian w przepisach dotyczących zasiłku rodzicielskiego i opiekuńczego. W związku z tym NAV informuje, że rodzice, którzy spodziewają się dziecka lub planują adopcję 1.07. 2018 lub później mogą ubiegać się o zasiłek rodzicielski już według nowych przepisów.

Jakie będą zmiany.

Do tej pory okres wypłacania zasiłku wynosił 49 tygodni z pełną kwotą zasiłku lub 59 tygodni z 80% pełnej kwoty. Okres ten jest do podziału między rodziców dziecka. 10 tygodni jest zarezerwowanych dla ojca i 10 dla matki, z czego 6 tygodni przypada na okres bezpośrednio po porodzie. W przypadku narodzin lub adopcji więcej niż 1 dziecka przysługiwało 5 dodatkowych tygodni na każde dziecko w przypadku wyboru 100% pełnej kwoty i 7 tygodniu jeśli 80%.

Rodzicom dzieci, których narodziny są zaplanowane na 01.07.2018 lub później zostanie wydłużony okres ojca (fedrekvote) i okres urlopu tylko dla matki (mødrekvote)– dla każdego o 5 tygodni. O ten czas zostanie skrócony okres wspólny (fellesperioden)- w ten sposób całkowita liczba tygodni nie ulegnie zmianie. Oznacza to, że rodzice będą mogli podzielić się okresem 16-stu lub 26-ciu tygodni w zależności od tego czy zdecydują się na stawkę odpowiadającą 100% lub 80% wynagrodzenia.

Zmiany dotyczące urodzeń lub adopcji co najmniej 2 dzieci lub więcej.

Rodzicom, którzy spodziewają się lub planują adopcję 2 dzieci przysługiwać będzie 17 dodatkowych tygodni w przypadku 100% pokrycia stawki wynagrodzenia oraz 21 dodatkowych tygodni w przypadku 80% pokrycia stawki wynagrodzenia.

W przypadku narodzin lub adopcji 3 dzieci przysługiwać będzie dodatkowych 46 tygodni w przypadku 100% pokrycia stawki wynagrodzenia i 56 tygodni w przypadku 80% pokrycia stawki wynagrodzenia. Ostatecznie liczy się data narodzin, a nie określony w przybliżeniu termin rozwiązana ciąży.

Więcej informacji odnośnie dokumentów, które należy złożyć przy staraniu się o zasiłek rodzicielski oraz jakie kryteria musi spełniać ojciec pracujący w Norwegii, jeżeli matce nie przysługuje zasiłek znajduje się na stronie:

https://polishconnection.no/

Źródło: https://www.nav.no

 

Zmiany w przepisach dotyczących zasiłku opiekuńczego (kontantstøtte) obowiązujące od 1.08.2018.

Od 1.08 będą obowiązywać nowe stawki zasiłku opiekuńczego. Ich wysokość będzie zależała od czasu przebywania dziecka w przedszkolu. Szczegółowe stawki podane są w tabeli.

tabelka

Ten kto już otrzymuje zasiłek opiekuńczy nie musi ponownie składać papierów. Rodzice otrzymujący 50% zasiłku otrzymają listem informacje o wyliczonych na nowo stawkach.

Więcej informacji o zasiłku opiekuńczym znajduje się na stronie:
https://polishconnection.no

Źródło:  https://www.nav.no

Jeżeli chcesz żebyśmy sporządzili w Twoim imieniu podanie o zasiłek macierzyński lub ojcowski/tacierzyński w związku z urodzeniem dziecka , to pobierz tabelkę (macierzyńskie ,tacierzyńskie) i wyślij do nas dokumenty na adres mailowy office@polishconnection.no lub pocztą.

facebook linkedin

Zobacz podobne wpisy

03 stycznia 2024

OGŁOSZENIE O UDOSTĘPNIENIU PLANU POŁĄCZENIA

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą Roedl Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Siennej 73, 00-833 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000039217, REGON: 010011421, NIP: 5260211050, wysokość kapitału zakładowego […]

04 stycznia 2023

Co nowe przepisy w kwestii wynajmu siły roboczej oznaczają dla firm?

Norweski parlament (Stortinget) przyjął znaczne zaostrzenie przepisów, dotyczących wynajmu siły roboczej z agencji pracy (bemanningsforetak). Nowe przepisy wchodzą w życie 1 kwietnia 2023 roku. Dla już zawartych umów między przedsiębiorcami wprowadza sie trzymiesięczny okres przejściowy. Poniżej przedstawiamy zestawienie nowych przepisów i konsekwencji, jakie przepisy te będą miały dla firm wynajmujących siłę roboczą.  Możliwość wynajmu pracowników […]

15 grudnia 2022

Karta podatkowa w Norwegii (Skattekort)

Skattekort – karta podatkowa w Norwegii – podstawowe informacje Norweska karta podatkowa (skattekort) jest obowiązkowym dokumentem dla wszystkich zatrudnionych w Norwegii, niezależnie czy pracuje się dla norweskiego pracodawcy, czy pracodawcy zagranicznego, który w Norwegii prowadzi dany projekt czy osób pobierających świadczenia emerytalne czy inne opodatkowane zasiłki. Od rodzaju karty zależy wysokość miesięcznego wynagrodzenia oraz pobierana […]