Polish Connection

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55

Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55 Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Polish Connection / Aktualności / Co nowego w zasiłkach rodzicielskich?

Co nowego w zasiłkach rodzicielskich?

11 grudnia 2018

CO NOWEGO W ZASIŁKACH RODZICIELSKICH?

Najprawdopodobniej od 1 stycznia 2019 wejdą w życie zmiany w przyznawaniu zasiłków rodzicielskich (macierzyńskich/ojcowskich) pobieranych z Norwegii. Można je podsumować w pięciu punktach:

 • Podanie o zasiłek rodzicielski będzie można składać najwcześniej na 6 tygodni przed planowanym rozpoczęciem pobierania zasiłku.
 • NAV nie będzie już wymagał od lekarza prowadzącego ciążę kobiet, które mają pracodawcę, dokumentu potwierdzającego termin porodu.
 • Pracownik nie będzie musiał dostarczać wraz z podaniem dokumentu o zarobkach (inntektsopplysninger) – pracodawca będzie zobowiązany wysyłać ten dokument do NAV w formie elektronicznej. Nie wiadomo na razie, jak to będzie wyglądać w praktyce, możliwe niestety, że w przypadku nieotrzymania przez urząd dokumentu konsekwencje poniesie pracownik.
 • Od 1 stycznia NAV będzie wyliczał podstawę do wypłaty zasiłku rodzicielskiego w oparciu o dochód miesięczny, zaś dochód miesięczny ma być wyliczany na podstawie zarobków z 3 ostatnich lat. W praktyce jednak nie będzie to stosowane we wszystkich wypadkach – szczególnie jeżeli mamy nieregularne dochody.
 • Zmiany dotkną również kwestii podziału urlopu, przeznaczonego dla matki i ojca w sytuacji, kiedy matka ma prawo do tego zasiłku w Norwegii. Według propozycji cały okres ma być podzielony na 3 mniej więcej równe części – 15 tygodni dla ojca, 15 tygodni dla matki oraz 16 tygodni okresu wspólnego. Dla przypomnienia: okres wspólny może być wykorzystany zarówno przez matkę, jak i ojca. Chodzi oczywiście o sytuacje, kiedy rodzice wykorzystają opcję zasiłku w wysokości 100% wynagrodzenia. Przy opcji 80% poborów również zaproponowano podzielenie okresu na 3 mniej więcej równe części – jednak w tej sytuacji okres dla ojca i matki ma się wydłużyć do 19 tygodni zaś okres wspólny ma wynosić 18 tygodni.
 • Zmiany zostały wprowadzone 5 października z propozycją wejścia w życie od 1 stycznia 2019.

  facebook linkedin

  Zobacz podobne wpisy

  03 stycznia 2024

  OGŁOSZENIE O UDOSTĘPNIENIU PLANU POŁĄCZENIA

  W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą Roedl Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Siennej 73, 00-833 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000039217, REGON: 010011421, NIP: 5260211050, wysokość kapitału zakładowego […]

  04 stycznia 2023

  Co nowe przepisy w kwestii wynajmu siły roboczej oznaczają dla firm?

  Norweski parlament (Stortinget) przyjął znaczne zaostrzenie przepisów, dotyczących wynajmu siły roboczej z agencji pracy (bemanningsforetak). Nowe przepisy wchodzą w życie 1 kwietnia 2023 roku. Dla już zawartych umów między przedsiębiorcami wprowadza sie trzymiesięczny okres przejściowy. Poniżej przedstawiamy zestawienie nowych przepisów i konsekwencji, jakie przepisy te będą miały dla firm wynajmujących siłę roboczą.  Możliwość wynajmu pracowników […]

  15 grudnia 2022

  Karta podatkowa w Norwegii (Skattekort)

  Skattekort – karta podatkowa w Norwegii – podstawowe informacje Norweska karta podatkowa (skattekort) jest obowiązkowym dokumentem dla wszystkich zatrudnionych w Norwegii, niezależnie czy pracuje się dla norweskiego pracodawcy, czy pracodawcy zagranicznego, który w Norwegii prowadzi dany projekt czy osób pobierających świadczenia emerytalne czy inne opodatkowane zasiłki. Od rodzaju karty zależy wysokość miesięcznego wynagrodzenia oraz pobierana […]