Polish Connection

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55

Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55 Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Polish Connection / Aktualności / Czy zapłaciłeś już norweski podatek samochodowy?

Czy zapłaciłeś już norweski podatek samochodowy?

24 lutego 2016

Jeśli jesteśmy posiadaczami zarejestrowanego w Norwegii pojazdu, powinniśmy w lutym otrzymać ze Skatteetaten wezwanie do zapłaty rocznego podatku z tego tytułu. Termin zapłaty to 21 marca.

Od tego roku norweski Urząd Skarbowy przejął obowiązek ściągania rocznych opłat za posiadanie pojazdów. Ogółem wezwania wysłano do właścicieli 3 700 000 maszyn, co jest liczbą o 75 000 wyższą niż w zeszłym roku. Podatek ten zasili kasę państwową kwotą ponad 10 miliardów koron.

Fakt zmiany urzędu ściągającego podatek nie będzie miał znaczenia dla szeregowego użytkownika rodzinnego kombi czy SUV-a. Zmieniają się tak naprawdę jedynie dane na fakturze. Skatteetaten przejął zresztą część pracowników Urzędu Celnego, który był odpowiedzialny za ten podatek do tej pory.

Część właścicieli pojazdów otrzymuje blankiety do zapłaty pocztą. Osoby, które mają uruchomione funkcje AvtaleGiro lub eFaktura w bankowości internetowej, otrzymają wezwanie do zapłaty drogą elektroniczną na swoje konto bankowe.

Obowiązek zapłacenia podatku za rok 2016 spoczywa na osobie, która była zarejestrowana jako właściciel pojazdu na dzień 1 stycznia 2016. Nawet jeśli samochód zostanie sprzedany przed 21 marca i fakt ten zostanie zgłoszony do Statens vegvesen (odpowiednik GDDKiA), wcześniejszy właściciel musi dopilnować, by podatek został zapłacony w terminie.

Tylko w dwóch przypadkach można uniknąć zapłaty podatku. Pierwszym z nich jest dostarczenie tablic rejestracyjnych sprzedanego pojazdu do Statens vegvesen do 31 grudnia 2015 roku. Drugim jest zezłomowanie pojazdu do 21 marca w zatwierdzonym urzędowo przeznaczonym do tego miejscu i możliwość potwierdzenia tego odpowiednim zaświadczeniem z miejsca zezłomowania.

Jeśli jesteśmy dumnymi właścicielami jeżdżącej maszyny z norweską rejestracją, ale nie otrzymaliśmy faktury, nie zwalnia to nas z obowiązku zapłaty, nie można też przedłużyć terminu. Numer konta i stawkę, jaką powinniśmy zapłacić (za standardowy samochód osobowy musimy wyłożyć 3 135 NOK, zaś za motocykl 1920 NOK) znajdziemy na stronie http://www.skatteetaten.no/arsavgift. Tam możemy sobie także wygenerować indywidualny numer przelewu (KID-nummer).

Dla osób mających dodatkowe pytania urząd uruchomił 22 lutego specjalną infolinią pod numerem 22 07 76 00. Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00.

Autor: Magdalena Ułas

Zdjęcie: www.freedigitalphotos.net

facebook linkedin

Zobacz podobne wpisy

03 stycznia 2024

OGŁOSZENIE O UDOSTĘPNIENIU PLANU POŁĄCZENIA

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą Roedl Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Siennej 73, 00-833 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000039217, REGON: 010011421, NIP: 5260211050, wysokość kapitału zakładowego […]

04 stycznia 2023

Co nowe przepisy w kwestii wynajmu siły roboczej oznaczają dla firm?

Norweski parlament (Stortinget) przyjął znaczne zaostrzenie przepisów, dotyczących wynajmu siły roboczej z agencji pracy (bemanningsforetak). Nowe przepisy wchodzą w życie 1 kwietnia 2023 roku. Dla już zawartych umów między przedsiębiorcami wprowadza sie trzymiesięczny okres przejściowy. Poniżej przedstawiamy zestawienie nowych przepisów i konsekwencji, jakie przepisy te będą miały dla firm wynajmujących siłę roboczą.  Możliwość wynajmu pracowników […]

15 grudnia 2022

Karta podatkowa w Norwegii (Skattekort)

Skattekort – karta podatkowa w Norwegii – podstawowe informacje Norweska karta podatkowa (skattekort) jest obowiązkowym dokumentem dla wszystkich zatrudnionych w Norwegii, niezależnie czy pracuje się dla norweskiego pracodawcy, czy pracodawcy zagranicznego, który w Norwegii prowadzi dany projekt czy osób pobierających świadczenia emerytalne czy inne opodatkowane zasiłki. Od rodzaju karty zależy wysokość miesięcznego wynagrodzenia oraz pobierana […]