Polish Connection

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55

Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55 Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Polish Connection / Aktualności / Definicja „poważnego obrażenia”

Definicja „poważnego obrażenia”

18 maja 2017

Definicja „poważnego obrażenia”

Poważne obrażenie oznacza jakąkolwiek szkodę, fizyczną lub psychiczną, która skutkuje stałą lub długotrwałą niezdolnością do pracy.

Obrażenie/uraz  może z czasem okazać się poważniejsze niż pierwotnie zakładano. Jeśli uraz nie został zgłoszony wcześniej, jako pracodawca musisz jak najszybciej powiadomić o nim Inspekcję Pracy (Arbeidstilsynet).

Inspekcja Pracy (Arbeidstilsynet) opracowała dziewięć punktów, które definiują pojęcie „poważnego obrażenia ciała”:

 • Uraz głowy / wstrząśnienie mózgu (z utratą przytomności i / lub innymi poważnymi konsekwencjami)
 • Uraz szkieletu [układu kostnego] (z wyjątkiem prostych pęknięć lub złamań palców u rąk lub nóg)
 • Urazy wewnętrzne (uszkodzenie narządów wewnętrznych, takich jak płuca, nerki, śledziona, etc.)
 • Utrata części ciała (amputacja części ciała np. kończyny lub jej części)
 • Zatrucie (z wystąpieniem niebezpieczeństwa trwałych problemów zdrowotnych- na przykład zatrucie siarkowodorem)
 • Utrata przytomności (wywołana działaniem czynników środowiska pracy- na przykład niedobór tlenu)
 • Oparzenia, odmrożenia lub oparzenia chemiczne substancją żrącą (wszystkie rany/ oparzenia pełnej grubości skóry (trzeciego stopnia) i / lub oparzenia częściowej grubości skóry (drugiego stopnia) na twarzy, dłoniach, stopach lub okolicach anogenitalnych [odbytu i narządów płciowych] wraz ze wszystkimi oparzeniami częściowej grubości skóry [więcej niż pięć procent] powierzchni ciała)
 • Wychłodzenie organizmu (hipotermia)
 • Uszkodzenia wymagające leczenia szpitalnego (z wyłączeniem lżejszego leczenia ambulatoryjnego)

 

Powiadomienie o wypadkach śmiertelnych i poważnych obrażeniach.

W przypadku wystąpienia poważnego wypadku, pracodawca zobowiązany jest poinformować o tym Inspekcję Pracy (Arbeidstilsynet) i najbliższy posterunek policji. Dotyczy to wypadków śmiertelnych i wypadków, które doprowadziły do poważnych obrażeń/ urazów ciała.

Procedura postępowania w razie wystąpienia wypadku przy pracy:

 • Zawiadomienie Inspekcji Pracy (Arbeidstilsynet) oraz komisariatu policji powinno nastąpić  jak najszybciej, zaraz po wystąpieniu wypadku- tak aby Inspekcja Pracy (Arbeidstilsynet) oraz organa Policji były w stanie zbadać okoliczności zdarzenia.
 • Numer telefonu Inspekcji Pracy (Arbeidstilsynet) 73 19 97 00.

  Informacje o poszczególnych komendach Policji można znaleźć tutaj: sprawdź

 • Jako pracodawca masz obowiązek przesłać do NAV raport z wypadku, w wyniku którego pracownik doznał urazu lub choroby, która może uprawniać go do odszkodowania za wypadek przy pracy.
 • Formularz raportu z wypadku NAV 13-07.05 znajduje się tutaj: sprawdź

 • Poza tym, że pracodawca ma obowiązek zgłosić szkody spowodowane wypadkiem przy pracy do NAV-u, również lekarze mają podobny obowiązek powiadamiania Inspekcji Pracy (Arbeidstilsynet).Formularz w formacie Word, formacie ODF i PDF  znajduje się tutaj: sprawdź


Potrzebujesz pomocy w wypełnieniu formularza, w kontakcie z organami władzy lub masz inne pytania dotyczące wypadku przy pracy? Zastanawiasz się, czy możesz otrzymać odszkodowanie za szkodę powstałą wskutek wypadku?

Skontaktuj się z nami: post@omega-as.no

facebook linkedin

Zobacz podobne wpisy

27 września 2022

Jak założyć firmę w Norwegii?

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej w Norwegii oznacza niezależność i możliwość rozwoju, jednak wiąże się również z dodatkowymi obowiązkami. Przedsiębiorca zakładający biznes w Norwegii powinien znać obowiązujące przepisy i ich przestrzegać. Dotyczy to m.in. terminów składania zeznań podatkowych i płacenia podatku a także zasad związanych z zatrudnianiem pracowników, obowiązujących stawek wynagrodzeń itp. Przed podjęciem decyzji o […]

01 września 2022

Polski a norweski kodeks pracy. 

Najważniejszymi norweskimi dokumentami, które regulują stosunek pracy, są Kodeks Pracy (Arbeidsmiljøloven) oraz Ustawa Urlopowa (Ferieloven), a nad poprawnym egzekwowaniem ich zapisów czuwa norweska Państwowa Inspekcja Pracy. Warunki pracy w Norwegii w dużej mierze są podobne do warunków pracy w Polsce, choć istnieje kilka kluczowych różnic. W tym artykule poruszymy najważniejsze przepisy obowiązujące w miejscu pracy […]

08 sierpnia 2022

Zmiana adresu w Norwegii. Dlaczego nie należy zwlekać z jej zgłoszeniem?

Przeprowadzasz się lub wyprowadzasz z Norwegii? Zgodnie z norweskim prawem musisz zgłosić zmianę adresu! Większość norweskich instytucji, takich jak np. Skatteetaten, Altinn, Helfo czy NAV korzysta z danych zgłoszonych w norweskim rejestrze ludności, czyli Folkeregister, by wysłać, chociażby roczne rozliczenie podatkowe, kody MinID, zwroty podatku lub inną, urzędową korespondencję. Dlatego należy pamiętać, by wszystkie dane […]