Polish Connection

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55

Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55 Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Polish Connection / Aktualności / NAV – Zmiany w regulacjach i stawkach po 01 stycznia 2019

NAV – Zmiany w regulacjach i stawkach po 01 stycznia 2019

20 grudnia 2018

 NAV – Zmiany w regulacjach i stawkach po 01 stycznia 2019

 

Barnetrygd – zasiłek rodzinny

Od 1 marca 2019 r. miesięczna stawka zasiłku rodzinnego wzrośnie z 970 NOK do 1054 NOK na dziecko. W skali roku to wzrost wysokości świadczenia o około 1000  NOK na dziecko.

 

Farskap – nowe zasady ustalania ojcostwa w stosunku do dzieci urodzonych za granicą

 • Ojcostwo nie może zostać uznane, jeśli analiza DNA udowodni, że mężczyzna nie może być ojcem dziecka lub jeśli mężczyzna odmawia poddaniu się analizie DNA.
 • Władze norweskie nie podejmą się ustalenia ojcowstwa w przypadku, kiedy ojcostwo może zostać ustalone również w innym kraju, z którym strony sporu są ściśle powiązane.
 •  

  Dagpenger – Zasiłek dla bezrobotnych

 • długość okresu pracodawcy (lønnspliktdager) dla pracowników wysyłanych na permittering wzrośnie z 10 do 15 dni. Zmiana dotyczy wyłącznie nowych spraw.
 • Okres zwolnienia pracodawcy z wypłacania wynagrodzenia i odpowiadający mu czas permitteringu dla pracownika zmniejszy się z 49 do 26 tygodni. Zmiana dotyczy nowych spraw czyli permitteringów rozpoczętych po 1 stycznia 2019.
 • Stawka dziennia zasiłku ustalana na podstawie średniego dochodu brutto z 3 ostatnich lat kalendarzowych jest wyliczana maksymalnie do 6-krotności stawki G
 •  

  Gravferdsstønad – zasiłek pogrzebowy

  Najprawdopodobniej od stycznia 2019 nieznacznie wzrośnie kwota zasiłku pogrzebowego – z 23 337 NOK do 23 990 NOK. Nav refunduje również wydatki na transport, które przekroczą kwotę wkładu własnego 2399 NOK.

   

  Engangsstønad ved fødsel og adopsjon – jednorazowe świadczenie przy urodzeniu i przysposobieniu dziecka (tzw. becikowe)

  Stawka engangsstønad wzrośnie w 2019 r. z 63 140 NOK do 83 140 NOK.

  Zmiana będzie dotyczyć narodzin i adopcji, które nastąpią 1 stycznia 2019 roku lub później.

   

  Barnebidrag – alimenty

  Od 1 stycznia 2019 opłata sądowa za ustalenie wysokości alimentów wzrośnie najprawdopodobniej z 1130 NOK do 1150 NOK.

   

  Foreldrepenger

  Od 1 stycznia zostaną wprowadzone pewne zmiany w zasadach dotyczących zasiłków rodzicielskich. Wybierając świadczenie rodzicielskie na 80% stawki okres pobierania zasiłku ojcowskiego i zasiłku macierzyńskiego wzrosnie z 15 tygodni do 19 tygodni. Okres wspólny rodziców zostanie skrócony z 26 tygodni do 18 tygodni. Całkowita długość świadczenia przy wyborze stawki 80%nadal wyniesie 59 tygodni.

  Od 1 stycznia osoby przechodzące bezpośrednio z zasiłku rehabilitacyjnego (AAP) na urlop rodzicielski będą miały średnią wyliczaną również i od tego świadczenia.

  Dotychczas o przesunięcie okresu pobierania zasiłku rodzicielskiego można było wnioskować dopiero po pobieraniu świadczenia przez conajmniej 30 dni. Od nowego roku wymóg ten zostanie w przypadku urlopu ojcowskiego zniesiony i już we wniosku będzie można wnosić o odroczenie momentu rozpoczęcia tego urlopu.

  W przypadku urlopu macierzyńskiego matka musi zacząć pobieranie świadczenia nie później niż na 3 tygodnie przed terminem, a żeby mogła zawiesić pobieranie urlopu macierzyńskiego, musi upłynąć co najmniej 6 tygodni od urodzenia dziecka.

   

  Barnebortføring – bezprawne wywiezienie dziecka za granicę przez jednego z rodziców

  Od 1 stycznia NAV będzie mógł pobrać bezpośrednio z systemu a-ordning (poprzez Altinn) informacje na temat dochodów i majątku rodziców oraz informacje o meldunku z urzędu meldunkowego (Folkeregister). Dotychczas NAV musiał najpierw starac się o powyższe informacje od stron w sprawie.

   

  Grunn- og hjelpestønad – Zasiłek na wydatki związane z chorobą i zasiłek pielęgnacyjny

  Stawki nieznacznie wzrosną od 1 stycznia 2019 r. Nowe stawki będą obowiązywać dla nowych i już rozpatrywanych spraw.

  Przegląd stawek znajduje się na stronie NAV:

  https://www.nav.no

   

  Alderspensjon – dodatek do emerytury

  Od dnia 1 stycznia 2019 roku dodatek emerytalny dla rencistów obejmie również emerytów urodzonych w latach 1952 i 1953. Wcześniej dodatek był wypłacany jedynie niepełnosprawnym emerytom urodzonym w latach 1944-1951.

  Dodatek przyznawany jest osobom niepełnosprawnym, które przechodzą z renty inwalidzkiej na emeryturę w wieku 67 lat.

   

  Enslig mor eller far og gjenlevende – zasiłki dla samotnej matki i ojca oraz osób owdowiałych

  Od 1 stycznia 2019 r. proponowane są zmiany maksymalnych stawek dla zasiłków dla samotnej matki lub ojca oraz zasiłków dla pracujących osób owdowiałych:

  Dla pierwszego dziecka – 47 724 NOK rocznie

  Dla dwójki dzieci – 62 280 NOK rocznie

  Dla trzech lub więcej dzieci – maksymalnie 70 572 NOK rocznie

   

  Tilleggsstønader – świadczenia dodatkowe

  Od 1 stycznia 2019 r. Zmiany w stawkach świadczeń dodatkowych zostały zaproponowane w oparciu o przepisy o świadczeniach uzupełniających. Poniżej lista dodatków:

  Korzyści dla osób prowadzących badania lub działalność ukiernkowaną na pracę:

 • Dodatek do podróży własnym samochodem: stawka wzrośnie z 2,36 NOK do 2,39 NOK za kilometr
 • dodatek na pierwsze dziecko: stawka wzrośnie z 103 NOK do 105 NOK, dodatek na kolejne dzieci wzrośnie z 56 NOK do 57 NOK
 • dodatek z tytułu nadzoru nad innymi członkami rodziny: stawka wzrośnie z 103 NOK do 105 NOK
 • dodatek na utrzymanie: stawka wzrośnie z 4070 NOK do 4115 NOK miesięcznie
 •  

  Dodatek za podróże dla osób poszukujących pracy:

 • Dodatek do podróży własnym samochodem: stawka wzrośnie z 2,36 NOK do 2,39 NOK za kilometr
 • Dodatek za przeprowadzkę za pomocą własnego samochodu: stawka wzrośnie z 2,36 NOK do 2,39 NOK za kilometr
 • dodatki edukacyjne:
 • – Szkoła średnia, pełna stawka: wzrost ze 371 NOK do 375 NOK miesięcznie
  – Liceum, pół stawki: wzrost ze 186 NOK do 188 NOK miesięcznie
  – Szkoła wyższa / uniwersytet / szkoła zawodowa, pełna stawka: wzrost z kwoty 741 NOK do 749 NOK miesięcznie

  – Szkoła wyższa / uniwersytet / szkoła zawodowa, połowa stawki: wzrost z 371 NOK do 375 NOK miesięcznie

   

  Od 1 stycznia 2019 roku zmienią się zasady obliczania zasiłków chorobowych dla pracowników i freelancerów.
  Punktem wyjściowym do określenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego jest wyliczenie średniej wysokości dochodu z ostatnich 3 miesięcy kalendarzowych przed zachorowaniem.

  W sytuacji, kiedy wynagrodzenie w okresie obliczeniowym jest zmienne lub w przypadku okresu zatrudnienia tak krótkiego, że nie ma ciągłości 3-miesięcznego dochodu, szacowany miesięczny dochód stanowi średnią dochodów w okresie po zmianie wynagrodzenia lub po rozpoczęciu stosunku pracy. Szacowany miesięczny dochód jest przeliczany na roczny dochód, który z kolei NAV porównuje z raportami przesyłanymi przez pracodawców w w systemie Altinn. Jeżeli w ciągu ostatnich 12 miesięcy występuje ponad 25% odchylenie między przeliczonym rocznym dochodem a dochodem zgłoszonym, wysokość podstawy wymiaru zasiłku chorobowego ustala się na podstawie rzeczywistej utraty dochodu. Jeżeli odchylenie wynosi mniej niż 25%, podstawą wymiaru zasiłku chorobowego jest szacowany miesięczny dochód przeliczony na roczny dochód.
  W przypadku osób, które pracują częściowo na umowy o pracę, częściowo na umowy freelancerskie, podstawę obliczeń ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi pracowników.
  W przypadku osób, które są freelancerami i jednocześnie osobami prowadzącymi działalność na własny rachunek, zasady zmieniają się tak, że podstawę obliczenia należy ustalić zgodnie z zasadami dotyczącymi osób zatrudnionych na umowę o pracę i jednocześnie prowadzących działalność na własny rachunek.
  Od 1 stycznia 2019 r. pracodawcy będą zobowiązani przesyłać informacje o dochodzie pracowników (formularz inntektopplysninger) do NAV w formie elektronicznej.
  źródło: https://www.nav.no

   

   

  facebook linkedin

  Dołącz do newslettera

   Zobacz podobne wpisy

   02 marca 2021

   Oto opłaty bankowe, na które musisz uważać

   Coraz więcej banków posiada różnego rodzaju opłaty, o których prawdopodobnie nie miałeś pojęcia. Niewiedza na ten temat, może kosztować Cię kilka tysięcy koron rocznie.

   03 lutego 2021

   Konieczność sprawdzenia karty podatkowej, ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej

   Urząd skarbowy Skatteetaten twierdzi, że ponad połowa z podatników nie sprawdziła nowej karty podatkowej.

   25 stycznia 2021

   Nowe obostrzenia dla 15 gmin w Østlandet

   W niedzielę 24.01.2021 rząd wprowadza kolejne obostrzenia w związku z nową mutacją koronawirusa, która od niedawna panuje na…

   Masz pytania? Skontaktuj się z nami.