Polish Connection

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55

Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55 Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Polish Connection / Aktualności / NAV – Zmiany w regulacjach i stawkach po 01 stycznia 2019

NAV – Zmiany w regulacjach i stawkach po 01 stycznia 2019

20 grudnia 2018

 NAV – Zmiany w regulacjach i stawkach po 01 stycznia 2019

 

Barnetrygd – zasiłek rodzinny

Od 1 marca 2019 r. miesięczna stawka zasiłku rodzinnego wzrośnie z 970 NOK do 1054 NOK na dziecko. W skali roku to wzrost wysokości świadczenia o około 1000  NOK na dziecko.

 

Farskap – nowe zasady ustalania ojcostwa w stosunku do dzieci urodzonych za granicą

 • Ojcostwo nie może zostać uznane, jeśli analiza DNA udowodni, że mężczyzna nie może być ojcem dziecka lub jeśli mężczyzna odmawia poddaniu się analizie DNA.
 • Władze norweskie nie podejmą się ustalenia ojcowstwa w przypadku, kiedy ojcostwo może zostać ustalone również w innym kraju, z którym strony sporu są ściśle powiązane.
 •  

  Dagpenger – Zasiłek dla bezrobotnych

 • długość okresu pracodawcy (lønnspliktdager) dla pracowników wysyłanych na permittering wzrośnie z 10 do 15 dni. Zmiana dotyczy wyłącznie nowych spraw.
 • Okres zwolnienia pracodawcy z wypłacania wynagrodzenia i odpowiadający mu czas permitteringu dla pracownika zmniejszy się z 49 do 26 tygodni. Zmiana dotyczy nowych spraw czyli permitteringów rozpoczętych po 1 stycznia 2019.
 • Stawka dziennia zasiłku ustalana na podstawie średniego dochodu brutto z 3 ostatnich lat kalendarzowych jest wyliczana maksymalnie do 6-krotności stawki G
 •  

  Gravferdsstønad – zasiłek pogrzebowy

  Najprawdopodobniej od stycznia 2019 nieznacznie wzrośnie kwota zasiłku pogrzebowego – z 23 337 NOK do 23 990 NOK. Nav refunduje również wydatki na transport, które przekroczą kwotę wkładu własnego 2399 NOK.

   

  Engangsstønad ved fødsel og adopsjon – jednorazowe świadczenie przy urodzeniu i przysposobieniu dziecka (tzw. becikowe)

  Stawka engangsstønad wzrośnie w 2019 r. z 63 140 NOK do 83 140 NOK.

  Zmiana będzie dotyczyć narodzin i adopcji, które nastąpią 1 stycznia 2019 roku lub później.

   

  Barnebidrag – alimenty

  Od 1 stycznia 2019 opłata sądowa za ustalenie wysokości alimentów wzrośnie najprawdopodobniej z 1130 NOK do 1150 NOK.

   

  Foreldrepenger

  Od 1 stycznia zostaną wprowadzone pewne zmiany w zasadach dotyczących zasiłków rodzicielskich. Wybierając świadczenie rodzicielskie na 80% stawki okres pobierania zasiłku ojcowskiego i zasiłku macierzyńskiego wzrosnie z 15 tygodni do 19 tygodni. Okres wspólny rodziców zostanie skrócony z 26 tygodni do 18 tygodni. Całkowita długość świadczenia przy wyborze stawki 80%nadal wyniesie 59 tygodni.

  Od 1 stycznia osoby przechodzące bezpośrednio z zasiłku rehabilitacyjnego (AAP) na urlop rodzicielski będą miały średnią wyliczaną również i od tego świadczenia.

  Dotychczas o przesunięcie okresu pobierania zasiłku rodzicielskiego można było wnioskować dopiero po pobieraniu świadczenia przez conajmniej 30 dni. Od nowego roku wymóg ten zostanie w przypadku urlopu ojcowskiego zniesiony i już we wniosku będzie można wnosić o odroczenie momentu rozpoczęcia tego urlopu.

  W przypadku urlopu macierzyńskiego matka musi zacząć pobieranie świadczenia nie później niż na 3 tygodnie przed terminem, a żeby mogła zawiesić pobieranie urlopu macierzyńskiego, musi upłynąć co najmniej 6 tygodni od urodzenia dziecka.

   

  Barnebortføring – bezprawne wywiezienie dziecka za granicę przez jednego z rodziców

  Od 1 stycznia NAV będzie mógł pobrać bezpośrednio z systemu a-ordning (poprzez Altinn) informacje na temat dochodów i majątku rodziców oraz informacje o meldunku z urzędu meldunkowego (Folkeregister). Dotychczas NAV musiał najpierw starac się o powyższe informacje od stron w sprawie.

   

  Grunn- og hjelpestønad – Zasiłek na wydatki związane z chorobą i zasiłek pielęgnacyjny

  Stawki nieznacznie wzrosną od 1 stycznia 2019 r. Nowe stawki będą obowiązywać dla nowych i już rozpatrywanych spraw.

  Przegląd stawek znajduje się na stronie NAV:

  https://www.nav.no

   

  Alderspensjon – dodatek do emerytury

  Od dnia 1 stycznia 2019 roku dodatek emerytalny dla rencistów obejmie również emerytów urodzonych w latach 1952 i 1953. Wcześniej dodatek był wypłacany jedynie niepełnosprawnym emerytom urodzonym w latach 1944-1951.

  Dodatek przyznawany jest osobom niepełnosprawnym, które przechodzą z renty inwalidzkiej na emeryturę w wieku 67 lat.

   

  Enslig mor eller far og gjenlevende – zasiłki dla samotnej matki i ojca oraz osób owdowiałych

  Od 1 stycznia 2019 r. proponowane są zmiany maksymalnych stawek dla zasiłków dla samotnej matki lub ojca oraz zasiłków dla pracujących osób owdowiałych:

  Dla pierwszego dziecka – 47 724 NOK rocznie

  Dla dwójki dzieci – 62 280 NOK rocznie

  Dla trzech lub więcej dzieci – maksymalnie 70 572 NOK rocznie

   

  Tilleggsstønader – świadczenia dodatkowe

  Od 1 stycznia 2019 r. Zmiany w stawkach świadczeń dodatkowych zostały zaproponowane w oparciu o przepisy o świadczeniach uzupełniających. Poniżej lista dodatków:

  Korzyści dla osób prowadzących badania lub działalność ukiernkowaną na pracę:

 • Dodatek do podróży własnym samochodem: stawka wzrośnie z 2,36 NOK do 2,39 NOK za kilometr
 • dodatek na pierwsze dziecko: stawka wzrośnie z 103 NOK do 105 NOK, dodatek na kolejne dzieci wzrośnie z 56 NOK do 57 NOK
 • dodatek z tytułu nadzoru nad innymi członkami rodziny: stawka wzrośnie z 103 NOK do 105 NOK
 • dodatek na utrzymanie: stawka wzrośnie z 4070 NOK do 4115 NOK miesięcznie
 •  

  Dodatek za podróże dla osób poszukujących pracy:

 • Dodatek do podróży własnym samochodem: stawka wzrośnie z 2,36 NOK do 2,39 NOK za kilometr
 • Dodatek za przeprowadzkę za pomocą własnego samochodu: stawka wzrośnie z 2,36 NOK do 2,39 NOK za kilometr
 • dodatki edukacyjne:
 • – Szkoła średnia, pełna stawka: wzrost ze 371 NOK do 375 NOK miesięcznie
  – Liceum, pół stawki: wzrost ze 186 NOK do 188 NOK miesięcznie
  – Szkoła wyższa / uniwersytet / szkoła zawodowa, pełna stawka: wzrost z kwoty 741 NOK do 749 NOK miesięcznie

  – Szkoła wyższa / uniwersytet / szkoła zawodowa, połowa stawki: wzrost z 371 NOK do 375 NOK miesięcznie

   

  Od 1 stycznia 2019 roku zmienią się zasady obliczania zasiłków chorobowych dla pracowników i freelancerów.
  Punktem wyjściowym do określenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego jest wyliczenie średniej wysokości dochodu z ostatnich 3 miesięcy kalendarzowych przed zachorowaniem.

  W sytuacji, kiedy wynagrodzenie w okresie obliczeniowym jest zmienne lub w przypadku okresu zatrudnienia tak krótkiego, że nie ma ciągłości 3-miesięcznego dochodu, szacowany miesięczny dochód stanowi średnią dochodów w okresie po zmianie wynagrodzenia lub po rozpoczęciu stosunku pracy. Szacowany miesięczny dochód jest przeliczany na roczny dochód, który z kolei NAV porównuje z raportami przesyłanymi przez pracodawców w w systemie Altinn. Jeżeli w ciągu ostatnich 12 miesięcy występuje ponad 25% odchylenie między przeliczonym rocznym dochodem a dochodem zgłoszonym, wysokość podstawy wymiaru zasiłku chorobowego ustala się na podstawie rzeczywistej utraty dochodu. Jeżeli odchylenie wynosi mniej niż 25%, podstawą wymiaru zasiłku chorobowego jest szacowany miesięczny dochód przeliczony na roczny dochód.
  W przypadku osób, które pracują częściowo na umowy o pracę, częściowo na umowy freelancerskie, podstawę obliczeń ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi pracowników.
  W przypadku osób, które są freelancerami i jednocześnie osobami prowadzącymi działalność na własny rachunek, zasady zmieniają się tak, że podstawę obliczenia należy ustalić zgodnie z zasadami dotyczącymi osób zatrudnionych na umowę o pracę i jednocześnie prowadzących działalność na własny rachunek.
  Od 1 stycznia 2019 r. pracodawcy będą zobowiązani przesyłać informacje o dochodzie pracowników (formularz inntektopplysninger) do NAV w formie elektronicznej.
  źródło: https://www.nav.no

   

   

  facebook linkedin

  Zobacz podobne wpisy

  27 września 2022

  Jak założyć firmę w Norwegii?

  Prowadzenie własnej działalności gospodarczej w Norwegii oznacza niezależność i możliwość rozwoju, jednak wiąże się również z dodatkowymi obowiązkami. Przedsiębiorca zakładający biznes w Norwegii powinien znać obowiązujące przepisy i ich przestrzegać. Dotyczy to m.in. terminów składania zeznań podatkowych i płacenia podatku a także zasad związanych z zatrudnianiem pracowników, obowiązujących stawek wynagrodzeń itp. Przed podjęciem decyzji o […]

  01 września 2022

  Polski a norweski kodeks pracy. 

  Najważniejszymi norweskimi dokumentami, które regulują stosunek pracy, są Kodeks Pracy (Arbeidsmiljøloven) oraz Ustawa Urlopowa (Ferieloven), a nad poprawnym egzekwowaniem ich zapisów czuwa norweska Państwowa Inspekcja Pracy. Warunki pracy w Norwegii w dużej mierze są podobne do warunków pracy w Polsce, choć istnieje kilka kluczowych różnic. W tym artykule poruszymy najważniejsze przepisy obowiązujące w miejscu pracy […]

  08 sierpnia 2022

  Zmiana adresu w Norwegii. Dlaczego nie należy zwlekać z jej zgłoszeniem?

  Przeprowadzasz się lub wyprowadzasz z Norwegii? Zgodnie z norweskim prawem musisz zgłosić zmianę adresu! Większość norweskich instytucji, takich jak np. Skatteetaten, Altinn, Helfo czy NAV korzysta z danych zgłoszonych w norweskim rejestrze ludności, czyli Folkeregister, by wysłać, chociażby roczne rozliczenie podatkowe, kody MinID, zwroty podatku lub inną, urzędową korespondencję. Dlatego należy pamiętać, by wszystkie dane […]