Polish Connection

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55

Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55 Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Polish Connection / Aktualności / Nowe stawki minimalne w branży stoczniowej i przetwórstwie rybnym

Nowe stawki minimalne w branży stoczniowej i przetwórstwie rybnym

22 października 2018

Tariffnemnda opublikowała dwie pierwsze decyzje, dotyczące upowszechnienia nowych umów zbiorowych. Na pierwszy ogień poszła branża stoczniowa oraz przetwórstwo rybne. Poniżej przedstawiamy nowe stawki minimalne w tych dwóch branżach:

Branża stoczniowa

Minimalna stawka godzinowa (prace produkcyjne, montażowe i instalacyjne)

 • Pracownicy wykwalifikowani: 176,05 NOK
 • Pracownicy niewykwalifikowani z minimum rocznym doświadczeniem: 168,03 NOK
 • Pracownicy pomocniczy: 160,10 NOK
 • W przypadku zleceń z koniecznością nocowania poza domem, dodatkowo płacony jest dodatek godzinowy w wysokości:

 • Pracownicy wykwalifikowani: 35,21 NOK
 • Pracownicy niewykwalifikowani z minimum rocznym doświadczeniem: 33,61 NOK
 • Pracownicy pomocniczy: 32,02 NOK
 • Powyższe dodatki nie dotyczą pracowników, przyjętych w miejscu pracy.

  Praca zmianowa / Prace dodatkowe

  W miejscach pracy z pracą zmianową należy płacić dodatek godzinowy w wysokości:

  Dla pracy zmianowej (36,5 godz./tydz.):

 • 1 zmiana: do soboty godz. 14.00: nic, 2 zmiana: 18,91 NOK
 • Dla pracy zmianowej po godz. 14.00 w dniach przed niedzielami i dniami świątecznymi: 40,41 NOK
 • Od godz. 14.00 w wigilię, sylwestra, Wielką Sobotę i przeddzień Zielonych Świątków: 57,93 NOK
 • Za każdą godzinę po 24.00 należy płacić dodatek jak za 3 zmianę.
 • Dla pracy trzyzmianowej (35,5 godz./tydz.):

 • 1. zmiana: do soboty godz. 14.00: nic, 2 zmiana: 19,49 NOK 3 zmiana: 29,01 NOK
 • Dla pracy zmianowej po godz. 14.00 w dniach przed niedzielami i dniami świątecznymi: 41,58 NOK
 • Od godz. 14.00 w wigilię, sylwestra, Wielką Sobotę i przeddzień Zielonych Świątków: 59,57 NOK
 • Dla całodobowej pracy trzyzmianowej (33,6 godz./tydz.):

 • 1. zmiana: do soboty godz. 14.00: nic, 2 zmiana: 20,66 NOK, 3 zmiana: 30,64 NOK
 • Dla pracy zmianowej po godz. 14.00 w dniach przed niedzielami i dniami świątecznymi: 43,90 NOK
 • Od godz. 14.00 w wigilię, sylwestra, Wielką Sobotę i przeddzień Zielonych Świątków: 62,94 NOK
 • Przeliczenie ze zwykłego czasu pracy

  Przy przeliczaniu ze zwykłego czasu pracy (37,5 godz. tygodniowo) na odbiegające od tej normy systemy, należy stosować następującą tabelę:

 • Z 37,5 godz. na 36,5 godz: 2,74 %
 • Z 37,5 godz. na 35,5 godz: 5,63 %
 • Z 37,5 godz. na 33,6 godz: 11,61 %
 • Dodatek za nadgodziny

  Za pracę ponad standardową liczbę godzin wypłaca się dodatek w wysokości 50 % stawki godzinowej. Za pracę ponad standardową liczbę godzin w godzinach między 21.00 i 6.00 oraz w niedziele i dni świąteczne wypłaca się dodatek w wysokości 100 % stawki godzinowej.

  Stawki obowiązują od 1 grudnia 2018.

  Przetwórstwo rybne

  Minimalna stawka godzinowa (pracownicy wykwalifikowani, pracownicy produkcji, magazynierzy, pracownicy transportu, ochroniarze, pracownicy sprzątający, pracownicy stołówki, mechanicy, kierownicy prac, kontrolerzy, instruktorzy, pracownicy chłodni i mroźni)

 • Pracownicy wykwalifikowani: 192,20 NOK
 • Pracownicy produkcji: 180,70 NOK
 • Pracownicy poniżej 18 roku życia powinni otrzymywać stawkę godzinową wynoszącą minimum 80 % normalnej stawki godzinowej.
 • Pracownicy powyżej 17 roku życia, którzy przepracowali w firmie minimum 12 tygodni, powinni otrzymać wynagrodzenie zgodnie ze swoim stanowiskiem.
 • Praca zmianowa

  W miejscach, gdzie obowiązuje praca zmianowa, należy wypłacać dodatek w wysokości:

 • Praca dwuzmianowa: 20 % stawki minimalnej
 • Praca trzyzmianowa: 25 % stawki minimalnej
 • Stawki obowiązują od 1 grudnia 2018.

  źródło: www.nemndene.no

  facebook linkedin

  Zobacz podobne wpisy

  03 stycznia 2024

  OGŁOSZENIE O UDOSTĘPNIENIU PLANU POŁĄCZENIA

  W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą Roedl Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Siennej 73, 00-833 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000039217, REGON: 010011421, NIP: 5260211050, wysokość kapitału zakładowego […]

  04 stycznia 2023

  Co nowe przepisy w kwestii wynajmu siły roboczej oznaczają dla firm?

  Norweski parlament (Stortinget) przyjął znaczne zaostrzenie przepisów, dotyczących wynajmu siły roboczej z agencji pracy (bemanningsforetak). Nowe przepisy wchodzą w życie 1 kwietnia 2023 roku. Dla już zawartych umów między przedsiębiorcami wprowadza sie trzymiesięczny okres przejściowy. Poniżej przedstawiamy zestawienie nowych przepisów i konsekwencji, jakie przepisy te będą miały dla firm wynajmujących siłę roboczą.  Możliwość wynajmu pracowników […]

  15 grudnia 2022

  Karta podatkowa w Norwegii (Skattekort)

  Skattekort – karta podatkowa w Norwegii – podstawowe informacje Norweska karta podatkowa (skattekort) jest obowiązkowym dokumentem dla wszystkich zatrudnionych w Norwegii, niezależnie czy pracuje się dla norweskiego pracodawcy, czy pracodawcy zagranicznego, który w Norwegii prowadzi dany projekt czy osób pobierających świadczenia emerytalne czy inne opodatkowane zasiłki. Od rodzaju karty zależy wysokość miesięcznego wynagrodzenia oraz pobierana […]