Polish Connection

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55

Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55 Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Polish Connection / Aktualności / Rozliczenia podatku za 2016 rok – informacje o odpisach i stawkach

Rozliczenia podatku za 2016 rok – informacje o odpisach i stawkach

17 lutego 2017

Najpóźniej 4 kwietnia 2017 r. Skatteetaten udostępni w serwisie altinn.no wstępne rozliczenia podatkowe za 2016 r. Od tego roku dokument Selvangivelse będzie dostępny również pod nazwą Skattemelding. Jeżeli nie dokonujemy żadnych odpisów, możemy skorzystać z prawa do nieskładania zeznania podatkowego. Urząd rozliczy nas wówczas na podstawie swojego wstępnego rozliczenia. Zawsze jednak warto sprawdzić, czy wszystkie dane są poprawne – czy zgadzają się dochód, zaliczka na podatek i – zwłaszcza – odpis podstawowy za liczbę miesięcy pobytu w Norwegii, tzw. minstefradrag. W rozliczeniach za 2015 r. urząd skarbowy wielokrotnie zaniżał minstefradrag, przez co wielu podatników miało wstępnie naliczoną niedopłatę podatku, co trzeba było korygować. Minstefradrag za 2016 r. wyniósł 91 450 NOK (w 2015 r. – 89 050 NOK). Zdecydowana większość podatników korzysta z prawa do odliczeń. Poniżej przedstawiamy możliwe odpisy za rok 2016.

Ulga 10%

Jeśli dopiero zaczęliśmy pracę w Norwegii, pracujemy offshore lub sezonowo, nie przekraczając 183 dni pobytu nad fiordami w ciągu 12 miesięcy lub 270 dni w ciągu trzech lat, możemy starać się o odpis standardowy 10%. Jego maksymalna wartość to niezmiennie 40 000 NOK. Odpis ten stosuje się proporcjonalnie do przepracowanego okresu w Norwegii, co oznacza, że jako rezydent podatkowy przez cały rok dochodowy otrzymamy pełne odliczenie kwoty kosztów uzyskania przychodu i pełną kwotę wolną od podatku (12/12). Jeżeli przepracowaliśmy w Norwegii tylko część roku dochodowego, np. cztery miesiące, to wyżej wymienione odliczenia zostaną zredukowane proporcjonalnie do długości pobytu w Norwegii i w tym wypadku wyniosą 4/12 pełnej kwoty odliczeń. Odpis standardowy 10% można łączyć z rozliczeniem w drugiej klasie podatkowej oraz z odpisem dla marynarza.

Druga klasa podatkowa

Jeśli jesteśmy w związku małżeńskim, a współmałżonek nie pracuje lub zarabia niewiele (obojętnie – w Polsce czy w Norwegii), możemy się starać o wspólne rozliczenie. Wynagrodzenie żony/męża za rok 2016 nie może przekroczyć równowartości pół stawki G za dany rok, tj. za rok 2016: 45 870 NOK brutto (około 21 535 zł brutto). Ponadto aby rozliczać się w drugiej klasie, związek małżeński musi zostać zawarty najpóźniej w październiku roku poprzedzającego rok podatkowy, za który się rozliczamy, a współmałżonkowie muszą być zameldowani pod tym samym adresem. W ramach tego odpisu można obniżyć podatek o maksymalnie 6000 NOK w skali roku.

Status pendler – rodzina w Polsce, status pendler – osoba samotna

Jeśli mamy w Polsce rodzinę, do której podróżujemy co najmniej trzy razy do roku, przy czym sami płacimy za podróże, mieszkanie lub wyżywienie w Norwegii,  możemy wymienione koszty odliczyć od podstawy opodatkowania. Status pendler i drugą klasę podatkową można łączyć. Aby otrzymać status pendler, powinniśmy uzyskać zaświadczenie z urzędu ewidencji ludności o wspólnym zameldowaniu z rodziną. Jeśli współmałżonek jest zameldowany gdzie indziej, należy spróbować inaczej udokumentować prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego (na przykład poprzez oświadczenie notarialne o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego za cały 2016 r.). Osoby przebywające w nieformalnych związkach, posiadające dzieci, z którymi są zameldowane pod tym samym adresem, również mogą skorzystać z odpisów pendler (ubiegają się wówczas o status pendler do dziecka).

Osoby samotne i żyjące w związkach partnerskich również mogą rozliczać się w statusie pendler, jednakże muszą spełnić kilka dodatkowych wymogów. W zależności od wieku (powyżej lub poniżej 22 roku życia) i zameldowania z rodzicami lub zamieszkiwania samotnie, podatnik musi podróżować do Polski co najmniej raz na 6 tygodni lub raz na 3 tygodnie oraz dysponować samodzielnym mieszkaniem w Polsce o powierzchni przekraczającej 30 m2 na osobę. Zachęcamy do przeczytania artykułu zamieszczonego na naszej stronie internetowej na temat szczegółowych warunków korzystania z tego rodzaju odpisu: https://polishconnection.no/samotny-pendler-warunki-
skorzystania-z-odpisu/.

Wysokość diet i zmiany w odpisie za podróże – wyższy wkład własny

Wysokość diet w 2016 r. się nie zmieniła – 200 NOK/dzień, jeśli podatnik ma dostęp do kuchni i może sam przyrządzić jedzenie; 307 NOK/dzień, jeśli podatnik nie ma dostępu do aneksu kuchennego i musi stołować się poza domem (stawka m.in. dla kierowców zawodowych). Osób posiadających status pendler i odliczających podróże do rodziny w Polsce na pewno nie ucieszy dość znaczna podwyżka wkładu własnego, powyżej którego można odliczyć wydatki na podróże. W 2015 r. kwota bunnfradrag wynosiła 16 000 NOK, w 2016 r. podskoczyła ona do 22 000 NOK. Kilometrówka wynosi jak dotychczas 1,50 NOK/km do 50 000 km i 0,70 NOK/km powyżej 50 000 km. W praktyce oznacza to, że aby uzyskać jakiekolwiek odliczenie za opłacane samodzielnie podróże, będzie trzeba latać lub jeździć do Polski o wiele częściej niż trzy razy do roku.

Foreldrefradrag (odpis dla rodziców)

Jeśli mamy dzieci poniżej 12. roku życia mogą odliczyć od podatku koszty prywatnego przedszkola lub zajęć sportowych. Odpis można łączyć ze statusem pendler i drugą klasą podatkową. Maksymalna kwota odliczenia za 2016 r. pozostaje bez zmian, tj. 25 000 NOK na jedno dziecko i maksymalnie 15 000 NOK za każde następne. Uwaga! Kosztów związanych z utrzymaniem dzieci nie można odliczyć, jeśli korzystamy z odpisu
standardowego 10%.

Rozliczenia marynarzy/rybaków

Jeśli pracujemy na statku i przebywaliśmy na burcie 130 dni lub więcej, możemy skorzystać ze specjalnego odpisu dla marynarzy/rybaków w wysokości 30% dochodu od podstawy opodatkowania. Maksymalna wysokość odpisu u marynarzy za 2016 r. wynosi jak dotychczas 80 000 NOK, u rybaków zaś 150 000 NOK. Odpis może zostać przyznany, kiedy praca jako marynarz jest głównym zajęciem podatnika w ogólnym czasie pracy. Wymóg przepracowania na statku 130 dni wyróżnia tę pracę jako główne zajęcie marynarza spośród innych form aktywności związanych z żeglugą. Podobnie wygląda sytuacja z pracą w zawodzie rybaka. Odpis przyznawany jest rybakom, dla których połowy bądź rybołówstwo na morzu lub wzdłuż wybrzeża były głównym zajęciem w danym roku podatkowym i wyniosły co najmniej 130 dni. Podatnicy, którzy traktują rybołówstwo jako zajęcie dodatkowe, nie
mają prawa do tego odpisu. Odpis dla marynarza/rybaka można łączyć z wcześniej wymienionymi odpisami podatkowymi – drugą klasą podatkową i odpisem standardowym 10%.

Inne możliwe odpisy

• Odpis z tytułu składek na związki zawodowe – Fagforeningsfradrag – maksymalnie 3.850 NOK
• Maksymalne odliczenie od podatku za darowizny na rzecz organizacji pozarządowych i charytatywnych wzrosło do 25 000 NOK
• Maksymalny roczny odpis od wpłat do poszczególnych systemów emerytalnych wynosi jak dotychczas15 000 NOK
• Odsetki od kredytów – Rentefradrag

Zeznanie podatkowe należy złożyć do 30 kwietnia 2017 r. bądź po przedłużeniu w serwisie altinn.no maksymalnie do 31.05.2017 r. Szczegółowe informacje dotyczące listy wymaganych dokumentów do każdego z odpisów można znaleźć na naszej stronie www.podatek.no, kontaktując się z naszymi konsultantami telefonicznie: +48 587 270 555/+48 221 021 999 bądź drogą elektroniczną: gdynia@podatek.no lub  office@polishconnection.no.
Zachęcamy do kontaktu z naszą firmą w sprawie rozliczenia podatku za 2016 r. i uzyskania możliwie najwyższego zwrotu.

Źródło: www.regjeringen.no, www.skatteetaten.no

facebook linkedin

Zobacz podobne wpisy

03 stycznia 2024

OGŁOSZENIE O UDOSTĘPNIENIU PLANU POŁĄCZENIA

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą Roedl Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Siennej 73, 00-833 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000039217, REGON: 010011421, NIP: 5260211050, wysokość kapitału zakładowego […]

04 stycznia 2023

Co nowe przepisy w kwestii wynajmu siły roboczej oznaczają dla firm?

Norweski parlament (Stortinget) przyjął znaczne zaostrzenie przepisów, dotyczących wynajmu siły roboczej z agencji pracy (bemanningsforetak). Nowe przepisy wchodzą w życie 1 kwietnia 2023 roku. Dla już zawartych umów między przedsiębiorcami wprowadza sie trzymiesięczny okres przejściowy. Poniżej przedstawiamy zestawienie nowych przepisów i konsekwencji, jakie przepisy te będą miały dla firm wynajmujących siłę roboczą.  Możliwość wynajmu pracowników […]

15 grudnia 2022

Karta podatkowa w Norwegii (Skattekort)

Skattekort – karta podatkowa w Norwegii – podstawowe informacje Norweska karta podatkowa (skattekort) jest obowiązkowym dokumentem dla wszystkich zatrudnionych w Norwegii, niezależnie czy pracuje się dla norweskiego pracodawcy, czy pracodawcy zagranicznego, który w Norwegii prowadzi dany projekt czy osób pobierających świadczenia emerytalne czy inne opodatkowane zasiłki. Od rodzaju karty zależy wysokość miesięcznego wynagrodzenia oraz pobierana […]