Polish Connection

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55

Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55 Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Polish Connection / Aktualności / Spóźnienia i nieobecności w pracy niewynikające z winy pracownika.

Spóźnienia i nieobecności w pracy niewynikające z winy pracownika.

17 października 2016

Zima co roku zaskakuje drogowców i kierowców i – jak się okazuje – nie tylko w Polsce. Intensywne opady śniegu zimą nie są niczym nadzwyczajnym i nie powinny nikogo dziwić, zwłaszcza przyzwyczajonych do tego Norwegów, a mimo to i tak często czytamy o sparaliżowanym ruchu drogowym i opóźnieniach w dojazdach do pracy ludzi korzystających z komunikacji miejskiej bądź własnego transportu.

Czy absencja lub spóźnienie do pracy, spowodowane nagłą zmianą warunków atmosferycznych, jest usprawiedliwione? Co zrobić, jeśli pracownik nie wróci do pracy po urlopie z powodu złych warunków pogodowych, klęsk żywiołowych itp. ? Czy nieobecność jest usprawiedliwiona i czy jest przez pracodawcę płatna? Zarówno pracodawcy, jak i pracownicy mają wątpliwości, jak postępować wymienionych sytuacjach.

Zasady obowiązujące pracowników i pracodawców w przypadku, gdy pracownicy nie mogą dotrzeć do pracy z powodu niedogodności pogodowych, klęsk naturalnych bądź np. strajków komunikacji miejskiej.

Ulf Knobloch Johannessen – adwokat z kancelarii prawnej Abelia – rozjaśnia nieco sytuację, którą podsumować można w kilku punktach.

Spóźnienie / absencja usprawiedliwiona

Absencje i opóźnienia spowodowane siłą wyższą należy traktować jako usprawiedliwione i niezawinione przez pracownika. Obowiązkiem pracownika jest jak najszybsze poinformowanie pracodawcy o absencji bądź spóźnieniu, tak aby pracodawca mógł bez uszczerbku dla firmy przeorganizować pracę załogi, np. załatwić zastępstwo do sklepu bądź restauracji za nieobecnego pracownika.

Brak obowiązku wypłaty wynagrodzenia za absencję

Nieobecność pracownika jest dla pracodawcy stratą, gdyż wiąże się z obniżeniem wydajności firmy, dlatego pracodawca w takim przypadku nie ma obowiązku wypłacić nieobecnemu pracownikowi wypłaty za absencję. Ponadto pracodawca ma prawo wypłacić pracownikowi mniejszą dniówkę ze względu na jego późniejsze, niż uzgodnione w umowie, rozpoczęcie pracy.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy pracownik jest w podróży służbowej, wtedy to pracodawca jest podmiotem, który ponosi ryzyko. Nieobecność bądź spóźnienie pracownika po powrocie z delegacji będzie w tym przypadku usprawiedliwione i pełnopłatne.

Pracodawca nie może nieobecności usprawiedliwionej traktować jako urlopu i odliczać go z puli dni urlopu na dany rok

Urlop wypoczynkowy jest zaplanowaną wcześniej, pełnopłatną absencją pracownika. Pracodawca nie może bez uzgodnienia z pracownikiem potraktować nieobecności spowodowanej np. ciężkimi warunkami atmosferycznymi jako absencji urlopowej. Pracownik może jednakże, w uzgodnieniu z pracodawcą, potraktować nieobecność jako dzień urlopowy, jeśli chce, aby absencja była płatna. Jeśli pracownik wykorzystał już urlop wypoczynkowy na dany rok, może z puli roku następnego wykorzystać maksymalnie 14 dni i z nich pokryć absencję.

Kataklizmy, np. wybuch wulkanu na Islandii

W 2010 roku miało miejsce kilka erupcji wulkanu Eyjafjallajökull na Islandii, przez co w atmosferze przez wiele tygodni unosił się pył wulkaniczny. W ówczesnym czasie ruch powietrzny został w Europie znacząco ograniczony, przez co tysiące osób miało problem z dotarciem z urlopów do swoich krajów.

W przypadku kataklizmu, do którego zalicza się również erupcja wulkaniczna, pracownicy mają dwie alternatywny – wykorzystać wcześniej swój płatny urlop wypoczynkowy, bądź skorzystać z urlopu bezpłatnego. Pracodawca ma obowiązek umożliwić swoim pracownikom wykorzystanie obu rodzajów urlopu.

Izabela Połeć

 

Źródło:

http://firmanytt.no/forsinket-pa-jobb/

http://www.infotjenester.no/kompetanse/personal/2016/10/ansattes-ansvar-a-komme-pa-jobb-i-tide/

facebook linkedin

Zobacz podobne wpisy

03 stycznia 2024

OGŁOSZENIE O UDOSTĘPNIENIU PLANU POŁĄCZENIA

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą Roedl Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Siennej 73, 00-833 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000039217, REGON: 010011421, NIP: 5260211050, wysokość kapitału zakładowego […]

04 stycznia 2023

Co nowe przepisy w kwestii wynajmu siły roboczej oznaczają dla firm?

Norweski parlament (Stortinget) przyjął znaczne zaostrzenie przepisów, dotyczących wynajmu siły roboczej z agencji pracy (bemanningsforetak). Nowe przepisy wchodzą w życie 1 kwietnia 2023 roku. Dla już zawartych umów między przedsiębiorcami wprowadza sie trzymiesięczny okres przejściowy. Poniżej przedstawiamy zestawienie nowych przepisów i konsekwencji, jakie przepisy te będą miały dla firm wynajmujących siłę roboczą.  Możliwość wynajmu pracowników […]

15 grudnia 2022

Karta podatkowa w Norwegii (Skattekort)

Skattekort – karta podatkowa w Norwegii – podstawowe informacje Norweska karta podatkowa (skattekort) jest obowiązkowym dokumentem dla wszystkich zatrudnionych w Norwegii, niezależnie czy pracuje się dla norweskiego pracodawcy, czy pracodawcy zagranicznego, który w Norwegii prowadzi dany projekt czy osób pobierających świadczenia emerytalne czy inne opodatkowane zasiłki. Od rodzaju karty zależy wysokość miesięcznego wynagrodzenia oraz pobierana […]