Polish Connection

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55

Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55 Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Polish Connection / Aktualności / W jakich obecnie branżach najłatwiej znaleźć pracę w Norwegii?

W jakich obecnie branżach najłatwiej znaleźć pracę w Norwegii?

24 marca 2016

Kryzys naftowy dał się Norwegii poważnie we znaki. Stopa bezrobocia wzrosła tu w ciągu roku (od listopada 2014 r. do listopada 2015 r.) z 3,7 % do 4,6%.

W porównaniu z innymi europejskimi krajami to wciąż niski wskaźnik bezrobocia (przykładowo w Polsce w III kwartale 2015 r. stopa wynosiła aż 9,7% ­ dane GUS), ale ta tendencja i tak bardzo niepokoi norweskich analityków. Cena za baryłkę ropy utrzymuje się nadal na historycznie niskim poziomie, co powoduje dalszy spadek konkurencyjności gospodarki norweskiej na rynku światowym, która przecież w 1/5 oparta jest na wydobyciu surowców.

Do tej pory pracę najłatwiej było znaleźć właśnie w branży wydobywczej i stoczniowej, z czego bardzo chętnie korzystała wykwalifikowana siła robocza z Polski. Po zamknięciu największych stoczni na Pomorzu, doświadczeni spawacze, monterzy, rurarze i rusztowaniowcy bez większego problemu mogli znaleźć zatrudnienie w norweskich stoczniach i na platformach. W 2015 roku sytuacja zaczęła się diametralnie zmieniać, kontrakty wygasały a pracownicy zaczęli być wysyłani na permitteringi (czasowe zawieszenie umowy z powodu braku zleceń) albo zwalniani. Norweski Urząd Pracy i Dobrobytu (NAV) podaje, że od lutego 2015 roku do lutego 2016 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych wzrosła o 11%, natomiast liczba osób wysłanych na permitteringi ­ aż o 22%.

Statystyki pokazują, że w Norwegii najwięcej ofert pracy, w III kwartale 2015 roku, było dla pracowników socjalnych oraz pomocy społecznej, następnie dla pracowników służby zdrowia, nauczycieli, administracji publicznej, handlu oraz budownictwa. I właśnie tam należy szukać obecnie zatrudnienia.

Społeczeństwa europejskie starzeją się, długość życia wzrasta (statystycznie Norweg żyje 76 lat, Norweżka 82 lata). Zapewne dlatego też duży wpływ, na ilość ofert pracy w branży służby zdrowia i opieki społecznej, ma właśnie czynnik demograficzny. Z kolei rosnąca liczba ofert zatrudnienia w administracji publicznej (np. w strukturach NAV) może wynikać z zapotrzebowania na pracowników do obsługi wniosków o zasiłki dla bezrobotnych, permittering lub też ­ do sprawdzania zasadności przyznawanych świadczeń.

Warto podkreślić, że w każdej branży najbardziej cenione są osoby o solidnych kwalifikacjach zawodowych (wykształcenie kierunkowe, doświadczenie zawodowe) ze znajomością języków obcych. Prawdą jest, że niemal każdy Norweg biegle posługuje się językiem angielskim, ale obcokrajowcom znajomość tego języka może nie wystarczyć w znalezieniu pracy. W branży usług i zdrowia znajomość języka norweskiego, choćby w stopniu komunikatywnym, jest niezbędna. Wymóg ten, chociaż może okazać się trudny do spełnienia, jest w pełni zrozumiały. Norwegowie chcą być obsługiwani w swoim ojczystym języku, i to migranci zarobkowi powinni się dostosować do warunków pracy, a nie odwrotnie.

Oferta kursów języka norweskiego w Polsce jest naprawdę imponująca. Warto w ten sposób zainwestować w siebie i swoją przyszłość, jeśli na poważnie myśli się o znalezieniu zatrudnienia w kraju fiordów.

W Norwegii warto szukać pracy za pośrednictwem strony www.finn.no/jobb (portal dostępny tylko w języku norweskim), z pomocą NAV Servicesenter EURES (informacja telefoniczna czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.30; tel. +47 754 26 404), można też skorzystać z portali branżowych.

 

Autor: Izabela Połeć
Zdjęcie: pixabay.com
Źródła:

  1. http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/bezrobocie-rejestrowane-i-iii-kwartal-2015-r-,3,21.html – dane GUS
  2. https://www.nav.no/en/Home/Work+and+stay+in+Norway/Relatert+informasjon/labour-market-information-in-english
  3. https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/ledstill/kvartal/2016-02-17?fane=tabell&sort=nummer&tabell=256430
  4. http://www.dinside.no/935666/hvilke-jobber-er-ledige-akkurat-naa

 

facebook linkedin

Zobacz podobne wpisy

03 stycznia 2024

OGŁOSZENIE O UDOSTĘPNIENIU PLANU POŁĄCZENIA

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą Roedl Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Siennej 73, 00-833 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000039217, REGON: 010011421, NIP: 5260211050, wysokość kapitału zakładowego […]

04 stycznia 2023

Co nowe przepisy w kwestii wynajmu siły roboczej oznaczają dla firm?

Norweski parlament (Stortinget) przyjął znaczne zaostrzenie przepisów, dotyczących wynajmu siły roboczej z agencji pracy (bemanningsforetak). Nowe przepisy wchodzą w życie 1 kwietnia 2023 roku. Dla już zawartych umów między przedsiębiorcami wprowadza sie trzymiesięczny okres przejściowy. Poniżej przedstawiamy zestawienie nowych przepisów i konsekwencji, jakie przepisy te będą miały dla firm wynajmujących siłę roboczą.  Możliwość wynajmu pracowników […]

15 grudnia 2022

Karta podatkowa w Norwegii (Skattekort)

Skattekort – karta podatkowa w Norwegii – podstawowe informacje Norweska karta podatkowa (skattekort) jest obowiązkowym dokumentem dla wszystkich zatrudnionych w Norwegii, niezależnie czy pracuje się dla norweskiego pracodawcy, czy pracodawcy zagranicznego, który w Norwegii prowadzi dany projekt czy osób pobierających świadczenia emerytalne czy inne opodatkowane zasiłki. Od rodzaju karty zależy wysokość miesięcznego wynagrodzenia oraz pobierana […]