Polish Connection

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55

Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55 Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Polish Connection / Aktualności / Dagpenger a zakładanie firmy.

Dagpenger a zakładanie firmy.

21 września 2016

Osoby otrzymujące dagpenger, które chcą założyć własną firmę, mają prawo do utrzymania zasiłku w pierwszej fazie działalności. Do czerwca maksymalny okres pobierania w takiej sytuacji dagpenger wynosił 9 miesięcy, ale na mocy nowych przepisów od 1 lipca 2016 roku czas ten wydłużono do 12 miesięcy.
Jeśli podanie o utrzymanie zasiłku zostanie zaakceptowane, wypłata zostanie podzielona na dwie fazy:

  • • faza rozwoju – 8 miesięcy
  • • faza rozruchu – 4 miesiące

Jeśli osoba bezrobotna jest bez pracy ze swojej winy (np. sama złożyła wypowiedzenie bez rozsądnego powodu), obowiązuje ją okres karencji – taka osoba może otrzymać dagpenger w czasie zakładania firmy dopiero po 6 miesiącach od zakończenia pracy.
Osoby na permitteringu nie mogą starać się o taki typ zasiłku dla bezrobotnych.

Warunki uzyskania zgody na dagpenger w czasie zakładania firmy:

  • • Firma ma w założeniu pozwolić bezrobotnemu się utrzymać.
  • • Firma musi być nowa.
  • • Firma musi należeć do bezrobotnego (albo być firmą jednoosobową, albo spółką, w której bezrobotny będzie miał ponad 50 % udziałów).
  • • Firma musi powstać i działać w Norwegii.
  • • Firma musi być zgłoszona do odpowiednich rejestrów, co musi zostać udokumentowane przed rozpoczęciem fazy rozruchu.
  • • Założyciel musi dostarczyć sporządzoną przez osobę z zatwierdzonej przez NAV instancji ocenę biznesplanu (na własny koszt).

Tłumaczenie za:
https://www.nav.no/no/Person/Arbeid/Dagpenger+ved+arbeidsloshet+og+permittering/dagpenger-og-etablering-av-egen-virksomhet–347271

facebook linkedin

Zobacz podobne wpisy

03 stycznia 2024

OGŁOSZENIE O UDOSTĘPNIENIU PLANU POŁĄCZENIA

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą Roedl Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Siennej 73, 00-833 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000039217, REGON: 010011421, NIP: 5260211050, wysokość kapitału zakładowego […]

04 stycznia 2023

Co nowe przepisy w kwestii wynajmu siły roboczej oznaczają dla firm?

Norweski parlament (Stortinget) przyjął znaczne zaostrzenie przepisów, dotyczących wynajmu siły roboczej z agencji pracy (bemanningsforetak). Nowe przepisy wchodzą w życie 1 kwietnia 2023 roku. Dla już zawartych umów między przedsiębiorcami wprowadza sie trzymiesięczny okres przejściowy. Poniżej przedstawiamy zestawienie nowych przepisów i konsekwencji, jakie przepisy te będą miały dla firm wynajmujących siłę roboczą.  Możliwość wynajmu pracowników […]

15 grudnia 2022

Karta podatkowa w Norwegii (Skattekort)

Skattekort – karta podatkowa w Norwegii – podstawowe informacje Norweska karta podatkowa (skattekort) jest obowiązkowym dokumentem dla wszystkich zatrudnionych w Norwegii, niezależnie czy pracuje się dla norweskiego pracodawcy, czy pracodawcy zagranicznego, który w Norwegii prowadzi dany projekt czy osób pobierających świadczenia emerytalne czy inne opodatkowane zasiłki. Od rodzaju karty zależy wysokość miesięcznego wynagrodzenia oraz pobierana […]