Polish Connection

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55

Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55 Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Polish Connection / Aktualności / Dagpenger a zakładanie firmy.

Dagpenger a zakładanie firmy.

21 września 2016

Osoby otrzymujące dagpenger, które chcą założyć własną firmę, mają prawo do utrzymania zasiłku w pierwszej fazie działalności. Do czerwca maksymalny okres pobierania w takiej sytuacji dagpenger wynosił 9 miesięcy, ale na mocy nowych przepisów od 1 lipca 2016 roku czas ten wydłużono do 12 miesięcy.
Jeśli podanie o utrzymanie zasiłku zostanie zaakceptowane, wypłata zostanie podzielona na dwie fazy:

  • • faza rozwoju – 8 miesięcy
  • • faza rozruchu – 4 miesiące

Jeśli osoba bezrobotna jest bez pracy ze swojej winy (np. sama złożyła wypowiedzenie bez rozsądnego powodu), obowiązuje ją okres karencji – taka osoba może otrzymać dagpenger w czasie zakładania firmy dopiero po 6 miesiącach od zakończenia pracy.
Osoby na permitteringu nie mogą starać się o taki typ zasiłku dla bezrobotnych.

Warunki uzyskania zgody na dagpenger w czasie zakładania firmy:

  • • Firma ma w założeniu pozwolić bezrobotnemu się utrzymać.
  • • Firma musi być nowa.
  • • Firma musi należeć do bezrobotnego (albo być firmą jednoosobową, albo spółką, w której bezrobotny będzie miał ponad 50 % udziałów).
  • • Firma musi powstać i działać w Norwegii.
  • • Firma musi być zgłoszona do odpowiednich rejestrów, co musi zostać udokumentowane przed rozpoczęciem fazy rozruchu.
  • • Założyciel musi dostarczyć sporządzoną przez osobę z zatwierdzonej przez NAV instancji ocenę biznesplanu (na własny koszt).

Tłumaczenie za:
https://www.nav.no/no/Person/Arbeid/Dagpenger+ved+arbeidsloshet+og+permittering/dagpenger-og-etablering-av-egen-virksomhet–347271

facebook linkedin

Zobacz podobne wpisy

27 września 2022

Jak założyć firmę w Norwegii?

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej w Norwegii oznacza niezależność i możliwość rozwoju, jednak wiąże się również z dodatkowymi obowiązkami. Przedsiębiorca zakładający biznes w Norwegii powinien znać obowiązujące przepisy i ich przestrzegać. Dotyczy to m.in. terminów składania zeznań podatkowych i płacenia podatku a także zasad związanych z zatrudnianiem pracowników, obowiązujących stawek wynagrodzeń itp. Przed podjęciem decyzji o […]

01 września 2022

Polski a norweski kodeks pracy. 

Najważniejszymi norweskimi dokumentami, które regulują stosunek pracy, są Kodeks Pracy (Arbeidsmiljøloven) oraz Ustawa Urlopowa (Ferieloven), a nad poprawnym egzekwowaniem ich zapisów czuwa norweska Państwowa Inspekcja Pracy. Warunki pracy w Norwegii w dużej mierze są podobne do warunków pracy w Polsce, choć istnieje kilka kluczowych różnic. W tym artykule poruszymy najważniejsze przepisy obowiązujące w miejscu pracy […]

08 sierpnia 2022

Zmiana adresu w Norwegii. Dlaczego nie należy zwlekać z jej zgłoszeniem?

Przeprowadzasz się lub wyprowadzasz z Norwegii? Zgodnie z norweskim prawem musisz zgłosić zmianę adresu! Większość norweskich instytucji, takich jak np. Skatteetaten, Altinn, Helfo czy NAV korzysta z danych zgłoszonych w norweskim rejestrze ludności, czyli Folkeregister, by wysłać, chociażby roczne rozliczenie podatkowe, kody MinID, zwroty podatku lub inną, urzędową korespondencję. Dlatego należy pamiętać, by wszystkie dane […]