Polish Connection

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55

Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55 Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Polish Connection / Aktualności / Wstępne rozliczenie podatkowe

Wstępne rozliczenie podatkowe

15 lutego 2016

Ważne informacje dotyczące wstępnego rozliczenia podatkowego (selvangivelse) sporządzanego przez norweski urząd skarbowy.

 Najpóźniej w połowie lutego br. powinni już Państwo posiadać wszystkie roczne sprawozdania za 2015 rok. Warto poświęcić trochę czasu na sprawdzenie czy otrzymali Państwo komplet dokumentów (od wszystkich pracodawców i płatników świadczeń) oraz czy informacje w nich zawarte są poprawne. Dzięki temu nie będzie trzeba poprawiać błędów we wstępnym rozliczeniu podatkowym (selvangivelse) sporządzonym przez norweski urząd skarbowy (rozliczenie to przychodzi w połowie marca).

W styczniu otrzymali Państwo zestawienia roczne dochodów i odciągniętego podatku (dawne LTO – lønns- og trekkoppgaven) od pracodawcy/ów i sprawozdanie z NAVu (w przypadku pobierania emerytury, renty i innych świadczeń wypłacanych przez NAV). Na początku roku powinni Państwo również otrzymać roczne sprawozdania za 2015 rok z banku, od ubezpieczycieli oraz od innych podmiotów, od których informacje powinny znaleźć się na zeznaniu podatkowym.

W przypadku znalezienia nieścisłości i błedów w którymś z zestawień należy niezwłocznie skontaktować się z podmiotem sporządzającym sprawozdanie i skorygować błąd, gdyż błąd w sprawozdaniu oznacza również błędnie sporządzony przez urząd skarbowy dokument selvangivelse. Korekty sprawozdań norweski urząd skarbowy (skatteetaten) przyjmuje najpózniej do 1 marca br.

Rzecznik prasowy norweskiego urzędu skarbowego Mariken Holter podkreśla  – Bardzo nam zależy, aby obywatele płacili odpowiednio naliczone podatki. Urząd skarbowy w celu wstępnego wypełnienia deklaracji podatkowych dla obywateli otrzymuje rocznie ponad 50 mln sprawozdań o dochodach, wierzytelnościach i innych kwestiach podatkowych. Rozsądnym krokiem każdego podatnika jest samodzielne skontrolowanie wszystkich rozliczeń rocznych jakie otrzymuje, sprawdzenie kwot przychodów i potrąconych podatków po to, aby uniknąć płacenia zbyt niskiego, albo zbyt wysokiego podatku.

Nowością w 2016 roku jest zastąpienie dawnego LTO przez dokument A08, dostępny w systemie Altinn, który zawiera bieżące informacje o dochodach i o pobranych zaliczkach na podatek na temat każdego  pracownika, jakie firma zaraportowała do urzędów. Zmiana ta jest następstwem reformy z 2015 roku, tzw. A-ordning.

Zestawienie od pracodawcy sporządzone za poprzedni rok powinno zawierać:

  • dane o uzyskanym dochodzie za 2015 rok  ( m.in wysokość wynagrodzeń, świadczeń i wszelkiego rodzaju dodatków)
  • dane o wynagrodzeniu urlopowym
  • dane o odciągniętym podatku

Na zestawieniu powinien również widnieć numer pracownika.

Podatnicy otrzymujący wstępne rozliczenie podatkowe (selvangivelse) dla osób prowadzących działalność gospodarczą mają obowiązek (po skontrolowaniu informacji w nim zawartych) złożyć zeznanie podatkowe elektronicznie, poprzez system Altinn. Dotychczas zeznianie można było złożyć w formie papierowej.

Elektroniczni użytkownicy strony skatteetaten.no otrzymają powiadomienia za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź sms-a o tym, kiedy będzie dostępne wstępne rozliczenie podatkowe (selvangivelsen) oraz kiedy gotowe będzie roczne rozliczenie podatkowe (skatteoppgjøret).

Termin rejestracji użytkowników elektronicznych upływa 01.03 bieżącego roku, dlatego należy się pospieszyć,  jeśli jeszcze nie sa Państwo użytkownikami online a chcą Państwo skorzystać z elektronicznego systemu komunikacji z norweskim urzędem skarbowym.

Mamy  nadzieję,  że  powyższe  informacje  będą Państwu pomocne w przygotowaniu  się  do  rozliczeń  podatkowych  za  2015  r.  W  razie  pytań  lub  wątpliwości  zachęcamy  do kontaktu z naszą firmą, telefonicznie 58-727-05-55 bądź tradycyjne na nasze adresy e-mail: office@polishconnection.no oraz gdynia@podatek.no

Możemy Państwu pomóc pobrać z Altinna formularz A08 (Mine inntekter og arbeidsforhold) będący zaraportowanym przez pracodawcę zestawieniem dochodów, zapłaconych zaliczek na podatek oraz warunków pracy zatrudnionego. Zestawienie to przyda się na pewno do rozliczenia podatku za 2015 rok.

Źródło: http://www.skatteetaten.no

facebook linkedin

Zobacz podobne wpisy

03 stycznia 2024

OGŁOSZENIE O UDOSTĘPNIENIU PLANU POŁĄCZENIA

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą Roedl Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Siennej 73, 00-833 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000039217, REGON: 010011421, NIP: 5260211050, wysokość kapitału zakładowego […]

04 stycznia 2023

Co nowe przepisy w kwestii wynajmu siły roboczej oznaczają dla firm?

Norweski parlament (Stortinget) przyjął znaczne zaostrzenie przepisów, dotyczących wynajmu siły roboczej z agencji pracy (bemanningsforetak). Nowe przepisy wchodzą w życie 1 kwietnia 2023 roku. Dla już zawartych umów między przedsiębiorcami wprowadza sie trzymiesięczny okres przejściowy. Poniżej przedstawiamy zestawienie nowych przepisów i konsekwencji, jakie przepisy te będą miały dla firm wynajmujących siłę roboczą.  Możliwość wynajmu pracowników […]

15 grudnia 2022

Karta podatkowa w Norwegii (Skattekort)

Skattekort – karta podatkowa w Norwegii – podstawowe informacje Norweska karta podatkowa (skattekort) jest obowiązkowym dokumentem dla wszystkich zatrudnionych w Norwegii, niezależnie czy pracuje się dla norweskiego pracodawcy, czy pracodawcy zagranicznego, który w Norwegii prowadzi dany projekt czy osób pobierających świadczenia emerytalne czy inne opodatkowane zasiłki. Od rodzaju karty zależy wysokość miesięcznego wynagrodzenia oraz pobierana […]