Polish Connection

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55

Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55 Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Polish Connection / Aktualności / Ruszył system wypłaty rekompensat dla pracowników, których objął zakaz wjazdu do Norwegii.

Ruszył system wypłaty rekompensat dla pracowników, których objął zakaz wjazdu do Norwegii.

21 kwietnia 2021

Pracodawcy zostali zobowiązani do wypłaty odszkodowań osobom, które utraciły dochód, ponieważ nie mogły uczestniczyć w życiu zawodowym z powodu zakazu wjazdu do Norwegii, który został wprowadzony w związku z pandemią covid-19 od 29 stycznia 2021.

Kto może otrzymać odszkodowanie?

– pracownik, który nie może przyjechać do pracy w Norwegii z powodu zakazu wjazdu, przez co traci wynagrodzenie (dochód będący podstawą wymiaru emerytury, od którego płaci podatek).

– pracownik, który jest obywatelem EOG (w tym Szwajcarii) lub mieszka w innym kraju, który ma umowę o zabezpieczeniu społecznym z Norwegią (Islandia, Dania, Szwecja, Finlandia, Luksemburg, Holandia lub Austria) i mieszka w kraju EOG.

– pracownik posiada norweski numer personalny lub D-nummer.

– pracownik mieszka poza Norwegią. Oznacza to, że nie ma adresu zamieszkania (bostedsadresse) w Norwegii.

– pracownik był zatrudniony i rozpoczął pracę w Norwegii przed 29 stycznia 2021 r.

– pracownik wykonywał pracę dla pracodawcy lub otrzymywał dochód z NAV przez cztery tygodnie przed datą złożenia wniosku o odszkodowanie.

Odszkodowanie NIE przysługuje:

– pracownikom, którzy zostali zwolnieni i otrzymują zasiłek dla bezrobotnych.

– pracownikom, którzy posiadają miejsce zamieszkania w Norwegii.

– obywatelom Norwegii.

Jeśli pracodawca został poinformowany o tym, że pracownik osiągał dochód z innej pracy, to odszkodowanie nie będzie przysługiwało za te dni.

Ta sama zasada dotyczy dochodów z kraju zamieszkania danego pracownika.

Rekompensata przysługuje tylko za te dni, w których pracownik powinien był rzeczywiście być w pracy.

Odszkodowanie wynosi 70% podstawy zasiłku chorobowego (ograniczone do 70% kwoty 6G – podstawowej kwoty ubezpieczenia społecznego). Oznacza to, że można otrzymać maksymalnie 35 472 koron miesięcznie.

Przerwane wakacje można zamienić na dni robocze, za które przysługuje zwrot pieniędzy; należy w tej kwestii porozumieć się z pracodawcą.

Pracodawca jest odpowiedzialny za złożenie wniosku o rekompensatę, jeśli tego nie zrobi będzie można starać się o odszkodowanie samodzielnie. Obecnie formularz jest w przygotowaniu.

Procedura wystąpienia o rekompensatę

Pracodawca wypłaca odszkodowanie, a następnie wnioskuje o zwrot tych kosztów do NAV (Arbeids – og velferdsetaten). Jednocześnie można wysłać do 50 wniosków(podać dane 50 pracowników).

O odszkodowanie może wnioskować osoba w firmie, która ma dostęp do przesyłania raportów (inntektsmelding). Zwrot kosztów pracodawcy będzie wypłacany na przełomie miesiąca, w taki sam sposób, jak inne zwroty z NAV. Pieniądze będą wysyłane na konto, które jest zarejestrowane w NAV, a potwierdzenia zwrotów będą przesyłane na skrzynkę altinn.no.

Wniosek będzie rozpatrywany automatycznie.

Należy podać dane pracownika – imię, nazwisko, numer personalny oraz kraj zamieszkania, a także dochód miesięczny.

Jak obliczyć dochód?

Przy określaniu okresu rozliczeniowego należy doliczyć dochód w miesiącach: październik, listopad, grudzień 2020 r. To wyjątek od głównej zasady.

Oprócz tego obowiązują te same zasady obliczania, jak w przypadku zasiłku chorobowego.

Ważne jest również, aby mieć świadomość, jaki dochód można uwzględnić w obliczeniach.

Samozatrudnieni i freelancerzy

Program dotyczy tylko pracowników, a nie freelancerów i osób samozatrudnionych. Mogą oni ubiegać się o odszkodowanie dla osób samozatrudnionych i freelancerów.

źródło: https://www.nav.no/no/bedrift/refusjon-ved-innreiseforbud-under-pandemien

facebook linkedin

Zobacz podobne wpisy

03 stycznia 2024

OGŁOSZENIE O UDOSTĘPNIENIU PLANU POŁĄCZENIA

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą Roedl Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Siennej 73, 00-833 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000039217, REGON: 010011421, NIP: 5260211050, wysokość kapitału zakładowego […]

04 stycznia 2023

Co nowe przepisy w kwestii wynajmu siły roboczej oznaczają dla firm?

Norweski parlament (Stortinget) przyjął znaczne zaostrzenie przepisów, dotyczących wynajmu siły roboczej z agencji pracy (bemanningsforetak). Nowe przepisy wchodzą w życie 1 kwietnia 2023 roku. Dla już zawartych umów między przedsiębiorcami wprowadza sie trzymiesięczny okres przejściowy. Poniżej przedstawiamy zestawienie nowych przepisów i konsekwencji, jakie przepisy te będą miały dla firm wynajmujących siłę roboczą.  Możliwość wynajmu pracowników […]

15 grudnia 2022

Karta podatkowa w Norwegii (Skattekort)

Skattekort – karta podatkowa w Norwegii – podstawowe informacje Norweska karta podatkowa (skattekort) jest obowiązkowym dokumentem dla wszystkich zatrudnionych w Norwegii, niezależnie czy pracuje się dla norweskiego pracodawcy, czy pracodawcy zagranicznego, który w Norwegii prowadzi dany projekt czy osób pobierających świadczenia emerytalne czy inne opodatkowane zasiłki. Od rodzaju karty zależy wysokość miesięcznego wynagrodzenia oraz pobierana […]