Polish Connection

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55

Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55 Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Polish Connection / Aktualności / Ruszył system wypłaty rekompensat dla pracowników, których objął zakaz wjazdu do Norwegii.

Ruszył system wypłaty rekompensat dla pracowników, których objął zakaz wjazdu do Norwegii.

21 kwietnia 2021

Pracodawcy zostali zobowiązani do wypłaty odszkodowań osobom, które utraciły dochód, ponieważ nie mogły uczestniczyć w życiu zawodowym z powodu zakazu wjazdu do Norwegii, który został wprowadzony w związku z pandemią covid-19 od 29 stycznia 2021.

Kto może otrzymać odszkodowanie?

– pracownik, który nie może przyjechać do pracy w Norwegii z powodu zakazu wjazdu, przez co traci wynagrodzenie (dochód będący podstawą wymiaru emerytury, od którego płaci podatek).

– pracownik, który jest obywatelem EOG (w tym Szwajcarii) lub mieszka w innym kraju, który ma umowę o zabezpieczeniu społecznym z Norwegią (Islandia, Dania, Szwecja, Finlandia, Luksemburg, Holandia lub Austria) i mieszka w kraju EOG.

– pracownik posiada norweski numer personalny lub D-nummer.

– pracownik mieszka poza Norwegią. Oznacza to, że nie ma adresu zamieszkania (bostedsadresse) w Norwegii.

– pracownik był zatrudniony i rozpoczął pracę w Norwegii przed 29 stycznia 2021 r.

– pracownik wykonywał pracę dla pracodawcy lub otrzymywał dochód z NAV przez cztery tygodnie przed datą złożenia wniosku o odszkodowanie.

Odszkodowanie NIE przysługuje:

– pracownikom, którzy zostali zwolnieni i otrzymują zasiłek dla bezrobotnych.

– pracownikom, którzy posiadają miejsce zamieszkania w Norwegii.

– obywatelom Norwegii.

Jeśli pracodawca został poinformowany o tym, że pracownik osiągał dochód z innej pracy, to odszkodowanie nie będzie przysługiwało za te dni.

Ta sama zasada dotyczy dochodów z kraju zamieszkania danego pracownika.

Rekompensata przysługuje tylko za te dni, w których pracownik powinien był rzeczywiście być w pracy.

Odszkodowanie wynosi 70% podstawy zasiłku chorobowego (ograniczone do 70% kwoty 6G – podstawowej kwoty ubezpieczenia społecznego). Oznacza to, że można otrzymać maksymalnie 35 472 koron miesięcznie.

Przerwane wakacje można zamienić na dni robocze, za które przysługuje zwrot pieniędzy; należy w tej kwestii porozumieć się z pracodawcą.

Pracodawca jest odpowiedzialny za złożenie wniosku o rekompensatę, jeśli tego nie zrobi będzie można starać się o odszkodowanie samodzielnie. Obecnie formularz jest w przygotowaniu.

Procedura wystąpienia o rekompensatę

Pracodawca wypłaca odszkodowanie, a następnie wnioskuje o zwrot tych kosztów do NAV (Arbeids – og velferdsetaten). Jednocześnie można wysłać do 50 wniosków(podać dane 50 pracowników).

O odszkodowanie może wnioskować osoba w firmie, która ma dostęp do przesyłania raportów (inntektsmelding). Zwrot kosztów pracodawcy będzie wypłacany na przełomie miesiąca, w taki sam sposób, jak inne zwroty z NAV. Pieniądze będą wysyłane na konto, które jest zarejestrowane w NAV, a potwierdzenia zwrotów będą przesyłane na skrzynkę altinn.no.

Wniosek będzie rozpatrywany automatycznie.

Należy podać dane pracownika – imię, nazwisko, numer personalny oraz kraj zamieszkania, a także dochód miesięczny.

Jak obliczyć dochód?

Przy określaniu okresu rozliczeniowego należy doliczyć dochód w miesiącach: październik, listopad, grudzień 2020 r. To wyjątek od głównej zasady.

Oprócz tego obowiązują te same zasady obliczania, jak w przypadku zasiłku chorobowego.

Ważne jest również, aby mieć świadomość, jaki dochód można uwzględnić w obliczeniach.

Samozatrudnieni i freelancerzy

Program dotyczy tylko pracowników, a nie freelancerów i osób samozatrudnionych. Mogą oni ubiegać się o odszkodowanie dla osób samozatrudnionych i freelancerów.

źródło: https://www.nav.no/no/bedrift/refusjon-ved-innreiseforbud-under-pandemien

facebook linkedin

Zobacz podobne wpisy

27 września 2022

Jak założyć firmę w Norwegii?

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej w Norwegii oznacza niezależność i możliwość rozwoju, jednak wiąże się również z dodatkowymi obowiązkami. Przedsiębiorca zakładający biznes w Norwegii powinien znać obowiązujące przepisy i ich przestrzegać. Dotyczy to m.in. terminów składania zeznań podatkowych i płacenia podatku a także zasad związanych z zatrudnianiem pracowników, obowiązujących stawek wynagrodzeń itp. Przed podjęciem decyzji o […]

01 września 2022

Polski a norweski kodeks pracy. 

Najważniejszymi norweskimi dokumentami, które regulują stosunek pracy, są Kodeks Pracy (Arbeidsmiljøloven) oraz Ustawa Urlopowa (Ferieloven), a nad poprawnym egzekwowaniem ich zapisów czuwa norweska Państwowa Inspekcja Pracy. Warunki pracy w Norwegii w dużej mierze są podobne do warunków pracy w Polsce, choć istnieje kilka kluczowych różnic. W tym artykule poruszymy najważniejsze przepisy obowiązujące w miejscu pracy […]

08 sierpnia 2022

Zmiana adresu w Norwegii. Dlaczego nie należy zwlekać z jej zgłoszeniem?

Przeprowadzasz się lub wyprowadzasz z Norwegii? Zgodnie z norweskim prawem musisz zgłosić zmianę adresu! Większość norweskich instytucji, takich jak np. Skatteetaten, Altinn, Helfo czy NAV korzysta z danych zgłoszonych w norweskim rejestrze ludności, czyli Folkeregister, by wysłać, chociażby roczne rozliczenie podatkowe, kody MinID, zwroty podatku lub inną, urzędową korespondencję. Dlatego należy pamiętać, by wszystkie dane […]