Polish Connection

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55

Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55 Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Polish Connection / Aktualności / Zmiany dotyczące zasiłku dla bezrobotnych – DAGPENGER

Zmiany dotyczące zasiłku dla bezrobotnych – DAGPENGER

09 lipca 2019

Od 1 lipca 2019 każda osoba, która będzie ubiegała się o zasiłek dla bezrobotnych, musi złożyć wniosek najpóźniej w pierwszym dniu przebywania na bezrobociu.

Zasiłek dla bezrobotnych będzie przysługiwał najwcześniej od dnia złożenia wniosku i nie będzie już możliwości wypłaty świadczenia wstecz .

Dlatego ważne jest, aby zarówno zarejestrować się jako poszukujący pracy na stronie nav.no, jak  i wysłać wniosek nie później niż pierwszego dnia przebywania na zasiłku, aby nie stracić wynagrodzenia za te dni. Zmienią się również zasady, dotyczące naliczania zasiłku, teraz będą brane pod uwagę dochody, osiągnięte do ostatniego miesiąca przed bezrobociem a nie ostatni rok bądź trzy ostatnie lata kalendarzowe. Na zasiłek dla bezrobotnych będą składały się również okresy przebywania na zasiłku: dodatkowym na opiekę nad dzieckiem, pielęgnacyjnym,  szkoleniowym  czy ciążowym.

Podczas ubiegania się o zasiłek ważne będzie monitorowanie tego, czy pracodawcy zgłosili informacje o dochodach w terminie, by można było obliczyć podstawę naliczenia kwoty zasiłku.

Jeśli wnioskujący o zasiłek ma obiekcje co do informacji o swoim dochodzie, zgłoszonym do NAV-u, powinien poprosić pracodawcę o jego poprawienie i poinformować o tym NAV.

 

Źródło: https://www.nav.no/no/Person/Arbeid/Dagpenger+ved+arbeidsloshet+og+permittering/Nyheter/regelendringer-for-dagpenger-fra-1.juli-2019?fbclid=IwAR39Ro86iDuB4yATeVYg8b3z7sI1_9BsTzCyKALfbgs3PpxqtRmLFTSjCQk

facebook linkedin

Zobacz podobne wpisy

03 stycznia 2024

OGŁOSZENIE O UDOSTĘPNIENIU PLANU POŁĄCZENIA

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą Roedl Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Siennej 73, 00-833 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000039217, REGON: 010011421, NIP: 5260211050, wysokość kapitału zakładowego […]

04 stycznia 2023

Co nowe przepisy w kwestii wynajmu siły roboczej oznaczają dla firm?

Norweski parlament (Stortinget) przyjął znaczne zaostrzenie przepisów, dotyczących wynajmu siły roboczej z agencji pracy (bemanningsforetak). Nowe przepisy wchodzą w życie 1 kwietnia 2023 roku. Dla już zawartych umów między przedsiębiorcami wprowadza sie trzymiesięczny okres przejściowy. Poniżej przedstawiamy zestawienie nowych przepisów i konsekwencji, jakie przepisy te będą miały dla firm wynajmujących siłę roboczą.  Możliwość wynajmu pracowników […]

15 grudnia 2022

Karta podatkowa w Norwegii (Skattekort)

Skattekort – karta podatkowa w Norwegii – podstawowe informacje Norweska karta podatkowa (skattekort) jest obowiązkowym dokumentem dla wszystkich zatrudnionych w Norwegii, niezależnie czy pracuje się dla norweskiego pracodawcy, czy pracodawcy zagranicznego, który w Norwegii prowadzi dany projekt czy osób pobierających świadczenia emerytalne czy inne opodatkowane zasiłki. Od rodzaju karty zależy wysokość miesięcznego wynagrodzenia oraz pobierana […]