Polish Connection

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55

Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55 Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Polish Connection / Aktualności / Zmiany podatkowe dla firm – nowe zasady na rok 2016

Zmiany podatkowe dla firm – nowe zasady na rok 2016

23 lutego 2016

Budżet na rok 2016 przedstawiony przez norweski rząd zawiera wiele istotnych zmian w przepisach podatkowych. Dotyczą one zarówno firm jak i osób prywatnych.

W niniejszym artykule przybliżymy zmiany podatkowe dla firm. W kolejnym numerze zajmiemy się zmianami w podatkach dla osób prywatnych.

 

W styczniu tego roku w życie weszły następujące zmiany:

Zmiana stawki podatku dochodowego 

Stawki podatku od dochodów przedsiębiorstw zmniejszono z 27% do 25%. W ciągu kilku kolejnych lat podatek ten ma zostać zredukowany ostatecznie do 22 procent. Rząd norweski wielokrotnie podkreślał, że ​​poziom opodatkowania przedsiębiorstw w Norwegii jest wyższy niż w sąsiednich krajach, takich jak Szwecja czy Dania. Wprowadzenie zmiany ma na celu między innymi zbliżenie się do poziomu stawek podatkowych obowiązujących w innych krajach skandynawskich.

 

Zmiana stawek podatku VAT

Pułap tak zwanej „niskiej stawki” VAT wzrósł z 8 na 10%. Stawka ta dotyczy takich usług jak m.in.: transport, zakwaterowanie, bilety wstępu do muzeów, kin, parków rozrywki. Powyższe zmiany oznaczają, że obciążenia podatkowe zostały przesunięte z podatku od dochodów przedsiębiorstw na podatek od konsumpcji, czyli VAT. Oznacza to, że gospodarstwa domowe muszą się spodziewać wyższych cen w obszarach usług objętych dziesięcioprocentową stawką VAT.

 

Zwiększenie podatku od dywidend

Norwescy ekonomiści przewidują, iż obniżenie podatku od dochodu może spowodować, że właścicielom firm będzie bardziej niż wcześniej opłacało się wypłacanie sobie dochodu za pracę w formie dywidendy. Aby tego uniknąć, zwiększono podatek od dywidend.

 

Wprowadzenie opodatkowania pożyczek udzielanych przez firmy prywatnym akcjonariuszom

Eksperci rządowi uznali, że tego rodzaju pożyczki są dywidendą udziałowca. Zmiana weszła w życie w 2016 roku ze skutkiem obowiązywania na kredyty udzielone od października 2015 roku.

 

Zaostrzenie przepisów dotyczących dodatkowego opodatkowania odsetek od pożyczek udzielanych przez prywatnych akcjonariuszy firmom

Dodatkowy podatek jest płacony oprócz zwykłego opodatkowania odsetek. Celem tego przepisu jest uniknięcie opodatkowania dywidend od kapitału zakładowego zablokowanego w pożyczkach udzielonych firmie przez prywatnych akcjonariuszy. Podstawą opodatkowania mają być rzeczywiście ekstra naliczone odsetki. Ma to zapewnić opodatkowanie odsetek i dywidend na podobnym poziomie w przypadku gdy dochód firmy i akcjonariusza rozpatrywane są łącznie.

Minister finansów Siv Jensen w norweskich mediach prezentuje wprowadzone zmiany podatkowe jako wspierające wzrost gospodarczy, stymulujące wzrost inwestycji i zatrudnienia, w tym tworzenie nowych miejsc pracy, a także ułatwiające restrukturyzację. Czy przyniosą oczekiwane zmiany, okaże się już wkrótce.

Autor: Magdalena Bielecka

 zdjęcie: www.freedigitalphotos.net

facebook linkedin

Zobacz podobne wpisy

03 stycznia 2024

OGŁOSZENIE O UDOSTĘPNIENIU PLANU POŁĄCZENIA

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą Roedl Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Siennej 73, 00-833 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000039217, REGON: 010011421, NIP: 5260211050, wysokość kapitału zakładowego […]

04 stycznia 2023

Co nowe przepisy w kwestii wynajmu siły roboczej oznaczają dla firm?

Norweski parlament (Stortinget) przyjął znaczne zaostrzenie przepisów, dotyczących wynajmu siły roboczej z agencji pracy (bemanningsforetak). Nowe przepisy wchodzą w życie 1 kwietnia 2023 roku. Dla już zawartych umów między przedsiębiorcami wprowadza sie trzymiesięczny okres przejściowy. Poniżej przedstawiamy zestawienie nowych przepisów i konsekwencji, jakie przepisy te będą miały dla firm wynajmujących siłę roboczą.  Możliwość wynajmu pracowników […]

15 grudnia 2022

Karta podatkowa w Norwegii (Skattekort)

Skattekort – karta podatkowa w Norwegii – podstawowe informacje Norweska karta podatkowa (skattekort) jest obowiązkowym dokumentem dla wszystkich zatrudnionych w Norwegii, niezależnie czy pracuje się dla norweskiego pracodawcy, czy pracodawcy zagranicznego, który w Norwegii prowadzi dany projekt czy osób pobierających świadczenia emerytalne czy inne opodatkowane zasiłki. Od rodzaju karty zależy wysokość miesięcznego wynagrodzenia oraz pobierana […]