Polish Connection

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55

Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55 Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Polish Connection / Aktualności / Zmiany w zakresie opodatkowania świadczeń rzeczowych, nowe porozumienie IA oraz zmiany w ustawie o środowisku pracy

Zmiany w zakresie opodatkowania świadczeń rzeczowych, nowe porozumienie IA oraz zmiany w ustawie o środowisku pracy

04 stycznia 2019

Każdego roku zmieniają się regulacje i przepisy mające zastosowanie w życiu zawodowym.
W 2019 r. weszły w życie ważne zmiany w zakresie opodatkowania świadczeń rzeczowych, nowe porozumienie IA oraz kilka zmian w ustawie o środowisku pracy.

 

Przepisy o ubezpieczeniu społecznym

 

Porozumienie Inkluderende Arbeidsliv obejmie wszystkie przedsiębiorstwa

Od 2019 wchodzi w życie nowa umowa dotycząca IA obejmująca wszystkie przedsiębiorstwa. Oznacza to, że wszystkie przedsiębiorstwa będą miały dostęp do instrumentu polityki społecznej w ramach porozumienia.

 

Nowe zasady obliczania świadczeń z NAV

W 2019 r. zmieniono niektóre zasady odnośnie obliczania wysokości zasiłków chorobowych, zasiłków opiekuńczych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków szkoleniowych, zasiłków ciążowych i zasiłków rodzicielskich. Informacje o dochodach, związane z tymi świadczeniami, muszą być przekazywane do NAV w postaci elektronicznej. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie NAV.

 

Nowe zasady dotyczące świadczeń rodzicielskich (urlopu macierzyńskiego i tacierzyńskiego)

Od 2019 roku zasady dotyczące zasiłków rodzicielskich ulegają dalszej zmianie. Pojęcia mødrekvote i fedrekvote zmieniają nazwę na mors del i fars del – „okres matki” i „okres ojca”. Przy wyborze świadczenia na 80% stawki okres pobierania zasiłku ojcowskiego i zasiłku macierzyńskiego wzrosnie z 15 tygodni do 19 tygodni. Okres wspólny rodziców zostanie skrócony z 26 tygodni do 18 tygodni. Całkowita długość świadczenia wyniesie 59 tygodni.

 

Zmiana przepisów dotyczących długości wypłacania świadczeń pielęgnacyjnych

Limit długości pobierania świadczenia pielęgnacyjnego przez 5 lat zostaje zniesiony

 

 

Prawo pracy

 

Prawo pierwszeństwa w zatrudnieniu dla pracowników pracujących w niepełnym wymiarze godzin

Pracownicy zatrudnieni na część etatu mają pierwszeństwo w zatrudnieniu na 100% etatu
w stosunku do innych kandydatów do pracy na tym samym stanowisku.

 

Decyzje komisji ds. rozstrzygania sporów ulegają uprawomocnieniu

Jeżeli postępowanie sądowe nie zostanie wszczęte w terminie, decyzja komisji nabiera charakteru prawomocnego orzeczenia i może być wykonana zgodnie z przepisami mającymi zastosowanie do wyroków sądowych.

 

Nowa definicja stałego zatrudnienia w ustawie o środowisku pracy

Od 2019 r. stałe zatrudnienie będzie miało w ustawie o środowisku pracy nową definicję. Zatrudnienie na czas określony definiuje się jako fakt, że zatrudnienie jest stałe i na czas nieokreślony, przy czym zastosowanie mają ustawowe zasady rozwiązywania stosunku pracy oraz, że pracownik ma zagwarantowaną przewidywalność pracy w postaci rzeczywistego zakresu obowiązków.

 

Nowe wymogi dotyczące wyjaśnienia informacji zawartych w umowie o pracę

Jeżeli praca ma być wykonywana okresowo, umowa o pracę musi określać szczegółowo czas wykonywania pracy lub stanowić podstawę do obliczenia, kiedy praca ma być wykonywana.

 

Ograniczenie możliwości zawarcia umowy o wynajęciu pracowników z agencji pracy

Od 2019 roku lokalną umowę z mężami zaufania na temat wynajmu pracowników z agencji mogą zawrzeć jedynie firmy, które podpisały układ zbiorowy ze związkami zawodowymi, posiadającymi ponad 10 000 członków.

Nowe zasady dotyczące permitteringu

Okres pracodawcy (lønnsplikt) zostaje wydłużony z 10 do 15 dni roboczych. Kolejny okres pracodawcy wynoszący 5 dni roboczych po 30 tygodniach przebywania pracownika na zasiłku zostaje wycofany.

Okres zwolnienia pracodawcy z wypłacania wynagrodzenia i odpowiadający mu czas permitteringu dla pracownika zmniejszy się z 49 do 26 tygodni. Zmiana dotyczy nowych spraw, czyli permitteringów po 1 stycznia 2019.

 

Nowe zasady opodatkowania świadczeń rzeczowych (dodatków pozapłacowych)

Pracodawca jest odpowiedzialny za raportowanie do urzędu skarbowego, potrącanie zaliczki na podatek i potrącanie podatku pracodawcy (AGA) od:

 • punktów premiowych (bonusów) osiągniętych w pracy i wykorzystanych prywatnie
 • zniżek dla pracowników od partnerów biznesowych
 • zniżek/rabatów osobistych dla pracowników
 • prezentów przekazywanych pracownikom przez osoby trzecie
 •  

  Nowe zasady podatkowe dla diet wpłacanych przez pracodawcę

  Zasady podatkowe dotyczące diet zostały w większym stopniu oddzielone od upowszechnionych umów zbiorowych. Więcej szczegółów na stronie https://www.infotjenester.no/artikler/slik-blir-satsene-og-reisereglene-for-2019/

   

  Nowe zasady dotyczące prezentów związanych z jakością pracy i jej stażem

 • Prezenty za długi staż pracy można wręczać po 20 latach, a następnie co dziesięć lat.
 • Zniesiony zostaje specjalny limit 12 000 NOK na złoty zegarek (częsty prezent za staż pracy)
 • Maksymalna wartość prezentów jubileuszowych i okolicznościowych wzrosła do 4.000 NOK.
 • Pracodawca ma prawo do odliczeń za prezenty świąteczne itp.
 • Nie będzie już możliwe wynagradzanie pracownika rzeczowo nieopodatkowanymi prezentami za wprowadzanie ulepszeń w miejscu pracy.
 •  

  Prasa

  Pracodawca może w sposób nieopodatkowany zaopatrywać pracownika w prasę branżową.

   

  Posiłek zapewniany przez pracodawcę podczas nadgodzin pracownika

  Pracodawca może zapewnić posiłek pracownikowi po 10 godzinach ciągłej pracy (wcześniej było to 12 godzin pobytu poza domem) a limit kwotowy wynosi 200 NOK, zarówno w przypadku zwrotu kosztów, jak i świadczenia rzeczowego. Dodatek z tytułu nadgodzin jest opodatkowany.

   

  Pracodawca będzie musiał raportować napiwki pracowników

  Pracodawca jest zobowiązany do zgłoszenia, odliczenia podatku i zapłacenia podatku AGA od napiwków, które pracownicy otrzymują od klientów. Dotyczy to zarówno gotówki,
  jak i napiwków wypłaconych kartami płatniczymi.

   

  Dobrowolny podatek 25% dla pracowników zagranicznych

  Od 2019 roku Norwegia wprowadza uproszczony sposób rozliczania pracowników z zagranicy – podatek źródłowy od wynagrodzenia za pracę. Objęci nim pracownicy będą opodatkowani stałą stawką 25% (albo 16,8%, jeśli nie są członkami norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych) i nie będą musieli składać zeznania podatkowego, nie będą jednak mieli prawa do żadnych odpisów. Z założenia system ma objąć większość pracowników zagranicznych, zwłaszcza nowych, ale pracownik może wybrać opodatkowanie według normalnych zasad.

  Pracodawca raportuje dochody i potrąca podatek zgodnie z przyznaną kartą podatkową.

  facebook linkedin

  Zobacz podobne wpisy

  03 stycznia 2024

  OGŁOSZENIE O UDOSTĘPNIENIU PLANU POŁĄCZENIA

  W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą Roedl Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Siennej 73, 00-833 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000039217, REGON: 010011421, NIP: 5260211050, wysokość kapitału zakładowego […]

  04 stycznia 2023

  Co nowe przepisy w kwestii wynajmu siły roboczej oznaczają dla firm?

  Norweski parlament (Stortinget) przyjął znaczne zaostrzenie przepisów, dotyczących wynajmu siły roboczej z agencji pracy (bemanningsforetak). Nowe przepisy wchodzą w życie 1 kwietnia 2023 roku. Dla już zawartych umów między przedsiębiorcami wprowadza sie trzymiesięczny okres przejściowy. Poniżej przedstawiamy zestawienie nowych przepisów i konsekwencji, jakie przepisy te będą miały dla firm wynajmujących siłę roboczą.  Możliwość wynajmu pracowników […]

  15 grudnia 2022

  Karta podatkowa w Norwegii (Skattekort)

  Skattekort – karta podatkowa w Norwegii – podstawowe informacje Norweska karta podatkowa (skattekort) jest obowiązkowym dokumentem dla wszystkich zatrudnionych w Norwegii, niezależnie czy pracuje się dla norweskiego pracodawcy, czy pracodawcy zagranicznego, który w Norwegii prowadzi dany projekt czy osób pobierających świadczenia emerytalne czy inne opodatkowane zasiłki. Od rodzaju karty zależy wysokość miesięcznego wynagrodzenia oraz pobierana […]