Polish Connection

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55

Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55 Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Polish Connection / Aktualności / Znajomość języka a świadczenia socjalne.

Znajomość języka a świadczenia socjalne.

10 sierpnia 2017

Czy brak znajomości języka będzie skutkował utratą świadczeń socjalnych?

Przed wrześniowymi wyborami parlamentarnymi Partia Postępu (Fremskrittspartiet) zaostrza retorykę antyimigracyjną. Dwa lata temu, w wystąpieniu na otwarcie kampanii wyborczej, Siv Jensen – liderka partii a  zarazem wicepremier rządu i minister finansów, zaapelowała do gmin, by odmówiły przyjmowania wyznaczonych kwot uchodźców z Syrii. Teraz zaś stwierdziła, że imigranci, (zwłaszcza azylanci) muszą bardziej zaangażować się w proces swojej integracji ze społeczeństwem norweskim i że stawianie im wymagań powinno w tym pomóc.

W związku z tym Jensen postuluje, by imigranci musieli po pięciu latach pobytu w Norwegii zdawać egzaminy z języka norweskiego. Osoby, które ich nie zaliczą, miałyby stracić prawo do świadczeń socjalnych, w tym zasiłku gotówkowego na dzieci (kontantstøtte), zasiłku przejściowego (arbeidsavklaringspenger), czy rent inwalidzkich (uføretrygd). Państwo norweskie finansuje kursy językowe dla azylantów, więc zdaniem Jensen, jeśli po pięciu latach nadal nie potrafią oni komunikować się po norwesku, oznacza to, że nie zależy im na integracji. Nieznajomość języka jest też jedną z najważniejszych przeszkód w znalezieniu pracy.

Jednocześnie Siv Jensen poparła jakiś czas temu postulat zmniejszenia liczby darmowych godzin nauki norweskiego dla azylantów, podkreślając jednak, że chodziło o osoby, które i tak nie otrzymają prawa pobytu w Norwegii, więc nie ma sensu inwestować w uczenie ich języka. Wśród innych działań zapowiadanych przez Jensen w przypadku, gdy po wyborach Partia Postępu ponownie znajdzie się w rządzie, jest uchwalenie zakazu chodzenia w burkach i nikabach. „Częścią norweskiej kultury jest to, że pokazujemy sobie nawzajem twarze” – mówi.

facebook linkedin

Zobacz podobne wpisy

03 stycznia 2024

OGŁOSZENIE O UDOSTĘPNIENIU PLANU POŁĄCZENIA

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą Roedl Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Siennej 73, 00-833 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000039217, REGON: 010011421, NIP: 5260211050, wysokość kapitału zakładowego […]

04 stycznia 2023

Co nowe przepisy w kwestii wynajmu siły roboczej oznaczają dla firm?

Norweski parlament (Stortinget) przyjął znaczne zaostrzenie przepisów, dotyczących wynajmu siły roboczej z agencji pracy (bemanningsforetak). Nowe przepisy wchodzą w życie 1 kwietnia 2023 roku. Dla już zawartych umów między przedsiębiorcami wprowadza sie trzymiesięczny okres przejściowy. Poniżej przedstawiamy zestawienie nowych przepisów i konsekwencji, jakie przepisy te będą miały dla firm wynajmujących siłę roboczą.  Możliwość wynajmu pracowników […]

15 grudnia 2022

Karta podatkowa w Norwegii (Skattekort)

Skattekort – karta podatkowa w Norwegii – podstawowe informacje Norweska karta podatkowa (skattekort) jest obowiązkowym dokumentem dla wszystkich zatrudnionych w Norwegii, niezależnie czy pracuje się dla norweskiego pracodawcy, czy pracodawcy zagranicznego, który w Norwegii prowadzi dany projekt czy osób pobierających świadczenia emerytalne czy inne opodatkowane zasiłki. Od rodzaju karty zależy wysokość miesięcznego wynagrodzenia oraz pobierana […]