Polish Connection

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55

Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55 Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Polish Connection / Aktualności / Zrewidowane stawki płacowe wg przepisów o upowszechnieniu umów zbiorowych dla placów budowy w Norwegii

Zrewidowane stawki płacowe wg przepisów o upowszechnieniu umów zbiorowych dla placów budowy w Norwegii

07 listopada 2016

Ustalenia płacowe

Pracobiorcy wykonujący prace budowlane , por. § 2, powinni otrzymać wynagrodzenie za godzinę wynoszące minimum:
* Pracownicy wykwalifikowani: 193,60 – korony

* Pracownicy niewykwalifikowani bez doświadczenia w branży: 174 – korony

* Pracownicy niewykwalifikowani z przynajmniej rocznym doświadczeniem w branży: 181,50 koron

* Pracownicy poniżej 18. roku życia: 116,70 – koron

Stawki te obowiązują od  28. października 2016.

Koszty podróży, wyżywienia i zakwaterowania

W przypadku zadań zleconych przez pracodawcę i wymagających nocowania poza miejscem zamieszkania, pracodawca ma obowiązek na podstawie osobnej umowy pokrywać koszty podróży (na początku lub końcu zlecenia), a także koszty podróży do domu.

Zanim pracodawca wyśle pracownika na zlecenie poza miejsce zamieszkania, powinny zostać ustalone zasady dotyczące wyżywienia i zakwaterowania. Pracodawca powinien zadbać o to w formie stałych stawek diety na wyjazdy, zwrotu kosztów na podstawie rachunków lub w innej formie wg. umowy.

Pracodawca ma obowiązek zapewnienia odpowiedniej odzieży roboczej i obuwia ochronnego, dostosowanych do pory roku i miejsca pracy.

Dodatek za nadgodziny
Postanowienia umowy zbiorowej dla branży budowlanej w kwestii dodatku za nadgodziny nie zostały upowszechnione, a zatem jeśli w umowie z pracownikiem nie ustalono korzystniejszego dodatku, obowiązują zapisy kodeksu pracy (arbeidsmiljøloven). Zgodnie z § 10-6 (11) kodeksu pracy za pracę w nadgodzinach należy wypłacić pracownikowi dodatek wynoszący 40% stawki godzinowej.)

 

 

facebook linkedin

Zobacz podobne wpisy

03 stycznia 2024

OGŁOSZENIE O UDOSTĘPNIENIU PLANU POŁĄCZENIA

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą Roedl Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Siennej 73, 00-833 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000039217, REGON: 010011421, NIP: 5260211050, wysokość kapitału zakładowego […]

04 stycznia 2023

Co nowe przepisy w kwestii wynajmu siły roboczej oznaczają dla firm?

Norweski parlament (Stortinget) przyjął znaczne zaostrzenie przepisów, dotyczących wynajmu siły roboczej z agencji pracy (bemanningsforetak). Nowe przepisy wchodzą w życie 1 kwietnia 2023 roku. Dla już zawartych umów między przedsiębiorcami wprowadza sie trzymiesięczny okres przejściowy. Poniżej przedstawiamy zestawienie nowych przepisów i konsekwencji, jakie przepisy te będą miały dla firm wynajmujących siłę roboczą.  Możliwość wynajmu pracowników […]

15 grudnia 2022

Karta podatkowa w Norwegii (Skattekort)

Skattekort – karta podatkowa w Norwegii – podstawowe informacje Norweska karta podatkowa (skattekort) jest obowiązkowym dokumentem dla wszystkich zatrudnionych w Norwegii, niezależnie czy pracuje się dla norweskiego pracodawcy, czy pracodawcy zagranicznego, który w Norwegii prowadzi dany projekt czy osób pobierających świadczenia emerytalne czy inne opodatkowane zasiłki. Od rodzaju karty zależy wysokość miesięcznego wynagrodzenia oraz pobierana […]